e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Styczeń 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Urlop macierzyński dla kobiety żołnierza

  Jestem żołnierzem kontraktowym - kobietą i już za parę miesięcy upływa termin mojego kontraktu. Jestem w 6 miesiącu ciąży. Czy można mnie zwolnić z pełnienia służby zawodowej pełnionej jako kontraktowa w Siłach Zbrojnych RP jeżeli obowiązuje mnie nie kodeks pracy, a ustawa o zawodowej (...)

 • Urlop na żądanie dla nauczyciela

  Jak realizować przepis z Kodeksu Pracy odnośnie czterech dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku, które powinien udzielić pracodawca, które pracownik może wziąć nawet na telefon, jeżeli pracownik jest nauczycielem i obowiązuje go Karta Nauczyciela i urlop wykorzystuje w czasie ferii i wakacji?

 • Wysyłanie reklam pocztą elektroniczną

  Czy przy wysyłaniu wiadomości email do firm istnieje już prawo dodawania klauzuli, iż jesli nie życzą sobie dostawania od nas emaili - to prosimy o odpowiedź.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 144 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 143 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania stopni funkcjonariuszom Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 142 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 141 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Konfederacji Sportu

 • Dziennik Ustaw Poz. 140 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w województwie małopolskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 139 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania

 • Dziennik Ustaw Poz. 138 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 137 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych