Archiwum 29 Październik 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Udowodnienie przestępstwa korupcji

  W jaki sposób mam udowodnić stronniczość policji, podczas gdy przyjechała na miejsce zdarzenia zainteresowała się znajomym a moją osobę uznała za winną, w jaki sposób na rozparawie zarzucić im stronniczość i korupcję?

 • Zastąpienie chorego pracownika

  W jaki sposób liczyć pracownikom zatrudnionym w charakterze portierów pracę w godzinach nadliczbowych (także niedziele i święta) kiedy np. zastępują chorego kolegę zatrudnionego normalnie też na stanowisku portiera. Czy dla portierów istnieją inne regulacje czasu pracy niż 40 godzinny czas (...)

 • Zasiedznie własności nieruchomości

  Zamieszkuję nieruchomość od 40 lat której właściecielm jest nieżyjąca, matka która nie zostawiła testamentu. Czy w tym wypadku przysługuje mi prawo przez zasiedzenie?

 • Przedawnienie karalności wykroczeń

  Czy nie zapłacony mandat karny ulega przedawnieniu i kiedy? I co grozi za nie zapłacenie po upomnieniach przez poborcę skarbowego ?

 • Koszty podziału majątku wspólnego

  Ile kosztuje przeprowadzenie podziału majątkowego między małżonkami majątku wartego ok. 140 tys. złotych na drodze sądowej lub umowy notarialnej (opłat sądowe, notarialne, skarbowe itp.)

 • Zmiana właściwości w sądzie grodzkim

  Chce przenieść proces w sądzie grodzkim. Czy jest to możliwe? Jestem poszkodowanym w kolizji, nieprzyjąłem mandatu, ponieważ nie poczuwam się do winy. Chcę przenieść proces do miejsca zamieszkania. Jak mam to zrobić?

 • Umorzenie długu

  Czy jest możliwość umorzenia w jakikolwiek sposób długu lub odsetek od pożyczki zaciągniętej przez sp. z o.o. od jednego ze wspólników, jeżeli obydwie strony nie mają nic przeciwko temu? Jakie koszty poniosą w tym przypadku obydwie strony?

 • Wstrzymanie wypłat z Funduszu Alimentacyjnego

  Jaką formę powinien mieć wniosek kierowany do sądu rejonowego wydziału wierzytelności o stanie majątkowym dłużnika? Od kilku lat mam wyrok sądowy określający wysokość alimentów na dziecko. Mąż od chwili naszego rozwodu unika płacenia alimetów. Przez wiele lat wypłacał mi te świadczenia (...)

Artykuły i poradniki

 • Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

  Zgodnie z ogólnymi zasadami, wierzyciel może żądać ustanowienia zabezpieczenia dochodzonego przez siebie roszczenia. Podobnie w przypadku zastawu rejestrowego, pomimo zabezpieczenia wierzytelności poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego, zastawnik może domagać się ustanowienia dodatkowego (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1802 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych dla przewozu i wywozu produktów GMO

 • Dziennik Ustaw Poz. 1801 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1800 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

 • Dziennik Ustaw Poz. 1799 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1798 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary