Archiwum 6 Listopad 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Szczególne uprawnienia banków

  Bank udzielając kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą musi w odpowiedni sposób zabezpieczyć zwrot oddanych do dyspozycji środków pieniężnych. Nie jest to jedynie \"widzimiesię\" banku jako kredytodawcy, gdyż obowiązek odpowiednich (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1864 z 2003

  Ustawa z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1863 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin państwowy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1862 z 2003

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1861 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1860 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu ryb i skorupiaków oraz przetwórstwie, wprowadzaniu na rynek, sposobie znakowania ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1859 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

 • Dziennik Ustaw Poz. 1858 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1857 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1856 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników

 • Dziennik Ustaw Poz. 1855 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1854 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek

 • Dziennik Ustaw Poz. 1853 z 2003

  Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1852 z 2003

  Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1851 z 2003

  Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1850 z 2003

  Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców

 • Dziennik Ustaw Poz. 1849 z 2003

  Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu

NA SKÓTY