e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Grudzień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przeszukanie mieszkania przez Policję

  Czy można odmówić wpuszczenia do domu policjanta który nie ma nakazu, a który chce dokonać rewizji? Czy mogą Państwo podać podstawę prawną do ew. negatywnej odpowiedzi, lub też podstawę podstawie której policjant musi być wpuszczony? Jak zapewne Państwo słyszeli wiele się ostatnio mówi (...)

 • Zwrot wkładu niepieniężnego

  Wspólnik wniósł wkład niepieniężny do spółki cywilnej w postaci znajomości technologii wyceniony przez spółkę na kwotę 20 tys. zł. Czy ta kwota podlega zwrotowi w przypadku likwidacji spółki lub w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Nazwa (firma) spółki cywilnej

  Czy ma znaczenie kolejność nazwisk wspólników przy nazwie spółki cywilnej, jeśli udziały wspólników są równe?

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 2191 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2003 r. sygn. akt SK 15/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 2190 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2003 r. sygn. akt SK 34/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 2189 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 2188 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 2187 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 2186 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Koninie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 2185 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 2184 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 2183 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa epizootycznego i epidemiologicznego dla laboratoriów pracujących z materiałem zakaźnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 2182 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 2181 z 2003

  Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dziennik Ustaw Poz. 2180 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki

 • Dziennik Ustaw Poz. 2179 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2178 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 2177 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach

 • Dziennik Ustaw Poz. 2176 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2175 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2174 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 2173 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 2172 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru

 • Dziennik Ustaw Poz. 2171 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 2170 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN)

 • Dziennik Ustaw Poz. 2169 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych