e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Kwiecień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

  Właścicielami spółki jawnej były trzy osoby. Jeden ze wspólników wypowiedział umowę spółki na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego. Czy byli wspólnicy mogą domagać się zadość uczynienia powołując się na straty, które nadal działająca spółka poniosła w wyniku wystąpienia (...)

 • Faktura podpisana przez osobę nieuprawnioną

  Czy faktura VAT będzie ważna, jeśli podpisała ją osoba bez odpowiednich pełnomocnictw? (np. pracownik sklepu lub osoba zupełnie nie związana z firmą). Ważna w sensie dochodzenia roszczeń cywilno-prawnych.

 • Dzierżawa nieruchomości obciążonej hipoteką

  Czy mogę wydzierżawić nieruchomość obciążoną hipoteką kaucyjną ustanowioną na rzecz banku tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu? W umowie kredytowej nie ma ograniczeń co do rozporządzania nieruchomością. Czy bank może kwestionować taką umowę i żądać jej wypowiedzenia?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 658 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2003 r. sygn. akt SK 4/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 657 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 34/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 656 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 655 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 654 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Powojennej Przebudowie Iraku

 • Dziennik Ustaw Poz. 653 z 2003

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 652 z 2003

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości