Archiwum 12 Maj 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wniosek o zasiedzenie współwłasności

  Jeżeli trzej posiadacze niezależni posiadają tą samą nieruchomość, to czy dwoje z nich może zrobić zasiedzenie całości nieruchomości, czy wniosek ich może przerwać bieg zasiedzenia trzeciego posiadacza tej nieruchomości (sąd powołuje się na art 123 kc)?

 • Związanie wyrokiem Sądu Najwyższego

  Czy sąd orzekający może nie podzielić poglądu wyrażonego w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31.01.2002 w sprawie zasiedzenia, wydając wyrok niekorzystny dla jednej ze stron, będacej posiadaczem niezależnym części nieruchomości (stwierdzając zasiedzenie całej nieruchomości (...)

 • Przekształcenie w spółki z o.o.

  Czy można przekształcić firmę prywatną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w spółkę z o.o. Czy lepiej będzie zamknąć firmę prywatną i na jej miejsce utworzyć spółkę z o.o

 • Potrzeba posiadania broni

  Czy jako właściciel domu jednorodzinnego mogę posiadać broń ostrą?

 • Zasiedzenie na współwłasność

  Czy wnioskodawcy (2 osoby) mogą starać się o zasiedzenie całej nieruchomości (wraz z budynkiem mieszkalnym), którą zamieszkują 3 osoby, przy jednoczesnym stwierdzeniu przez sąd, że posiadanie wszystkich 3 osób ma charakter samodzielny, rzeczywisty i niezależny od woli wlasciciela (wliczeniu (...)

Artykuły i poradniki

 • Zmiana statutu spółki akcyjnej

  Statut spółki akcyjnej określa prawa i obowiązki akcjonariuszy a także sposób podejmowania uchwał oraz funkcjonowania organów spółki akcyjnej. Statut ten może być zmieniony uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zmiana statutu następuje na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Staje (...)

Interpretacje podatkowe • dotyczy zwolnienia z opodatkowania odsetek

  W odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2003 r. znak: PPT-31/262/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia:Zgodnie z art. 12 ust. 1 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, (...)

 • dotyczy zwolnienia z opodatkowania odsetek

  W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 14.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje:Stosownie do przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są wydatki (...)

 • Począwszy od dnia 5 grudnia 1997 r., tzn. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (...)

  Urząd Skarbowy w Pińczowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2003 uzupełnione w dniu 29.04.2003 w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od wykonywanej działalności (...)

 • dotyczy zwolnienia z opodatkowania odsetek

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 10.04.2003 r. (wpłynęło 15.04.2003 r.), znak: OSzP.III.0717/42/4/2003 dotyczące wynajmu obiektów (...)

 • W związku z pismem z dnia 20.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. udziela poniżej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie połączenia (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 734 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy