e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Maj 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zabezpieczenie majątku spadkowego. Jak prawnie zabezpieczyć masę spadkową?

  W trakcie postępowania przed sądem o stwierdzenie nabycia spadku, uczestnik postępowania będący w posiadaniu ruchomej części masy spadkowej wysprzedaje ją. Masa spadkowa została wyliczona i przedstawiona w sądzie. Jak prawnie zabezpieczyć masę spadkową? Czy jest możliwe po zasądzeniu ruchomej (...)

 • Nabycie udziału w spadku a wspólność majątkowa

  Teściowa chce przepisać swój udział w spadku mojej żonie, chodzi o dom. Czy jeśli będzie pomiędzy nami tzw.intercyza, to w przypadku śmierci żony, rozwodu mam prawo do tego domu? Teściowa chce tak załatwić sprawę, aby w takiej sytuacji mnie się nic nie dostało, jak to należałoby załatwić? (...)

 • Odwołanie członków zarządu

  Uzasadnione zastrzeżenia członków spółdzielni mieszkaniowej do pracy zarządu przejawiły się wnioskiem zebrań grup członkowskich o nieprzyjęcie rocznego sprawozdania z pracy zarządu. Z jakimi konsekwencjami należy się liczyć w przypadku, kiedy zgromadzenie przedstawicieli członków poprze (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 866 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 865 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 864 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie sposobu przyporządkowania do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przed dniem wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Poz. 863 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 862 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania

 • Dziennik Ustaw Poz. 861 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych

 • Monitor Polski Poz. 385 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 384 z 2003

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez komisje obwodowe po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu i przed rozpoczęciem głosowania w drugim dniu referendum przeprowadzanego w ciągu dwóch dni

 • Monitor Polski Poz. 383 z 2003

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania oraz sposobu wykonania czynności związanych z przerwą w głosowaniu w referendum wyznaczonym na dzień 8 czerwca 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 382 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 381 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń