e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Maj 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu

  Dom jednorodzinny był współwłasnością teściowej i teścia. Wraz z żoną zajmujemy piętro tego domu na podstawie umowy użyczenia napisanej na żonę podpisanej przez teściową i teścia. Umowa jest na czas nie określony, piętro domu zostało nam dane na użytkowanie nieodpłatne zobowiązując (...)

 • Termin na sporządzenie uzasadnienia

  Sędzia ma 7 dni na sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie cywilnej. Termin już minął. A czekamy na możliwość apelacji. Czy przejście terminu jest na moją korzysć, czy nic mi z tego?

 • Nowa rodzina a wpływ na wysokość alimentów

  Aktualnie jestem w związku z mężczyzną, który płaci alimenty na córkę. Sama mam zasądzone alimenty na syna z pierwszego związku. Różnica wieku dzieci jest bardzo duża, natomiast alimenty, które otrzymuję są znacznie niższe niż kwota, którą płaci mąż na swoją córkę. Matka dziewczynki (...)

 • Wstrzymanie rozbiórki budynku

  Postawiłem tymczasowy obiekt nietrwale umocowanym gruncie, który w każdej chwili można rozebrać w miejscu istniejącej szopy, którą inny użytkownik bez pozwolenia rozebrał. Obiekt, który postawiłem kazał inspektor budowlany decyzją administracyjną rozebrać, od decyzji odwołalem do wojewódzkiego (...)

 • Tajność głosowania na zebraniu w spółdzielni

  Zgodnie z zapisami statutu grupa członkowska przed przyjęciem porządku obrad zebrania uzupełniła ten porządek o punkt dotyczący zmian personalnych w Radzie Osiedla i radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej przez odwołanie niektórych członków tych organów oraz ewentualne powołanie nowych. (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 878 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2003 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 877 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 876 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Poz. 875 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 874 z 2003

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Dziennik Ustaw Poz. 873 z 2003

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Dziennik Ustaw Poz. 872 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne

 • Dziennik Ustaw Poz. 871 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania oraz wzoru odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej"

 • Dziennik Ustaw Poz. 870 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracowników

 • Dziennik Ustaw Poz. 869 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe