e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Lipiec 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie

  Proszę o wyjaśnienie, kiedy i na jakiej podstawie funkcjionariusz Policji może skierować wniosek do sądu grodzkiego, za wykroczenie drogowe. Czy może skorzystać wyłącznie w oparciu o dane osobowe z udostępnionych dokumentów kierowcy przy kontroli w ruchu drogowym, aby skierować sprawę do (...)

 • Przesunięcie słupa energetycznego

  Czy w świetle nowego prawa budowlanego przesunięcie słupa energetycznego (końcowy słup linii), z którego podłączony jest prąd do domu jednorodzinnego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (tak było do tej pory), czy tylko zgłoszenia?

 • Odszkodowanie w zamówieniach publicznych

  Czy można żądać odszkodowania za poniesione straty materialne i utracone korzyści od instytucji, która przyjęła wadium, przeprowadziła przetarg, przetrzymała wadium i zablokowała w związku z tym pozostałe środki finansowe, jeżeli dopiero po miesiącu organ zwierzchni tejże instytucji (...)

 • Oświadczenie przed sądem o odrzuceniu spadku

  Sąd w swoim postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów. Jeżeli w danym przypadku spadkobiercy (rodzeństwo) rezygnują ze swojego udziału na rzecz jednego ze spadkobierców i oświadczają (...)

Interpretacje podatkowe • dotyczy zwolnienia z opodatkowania odsetek

  W nawiązaniu do pisma z dnia 06.06.2003 r. znak: RRZ III/0640/4/03 w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów podatników realizujących program finansowany ze środków, stanowiących bezzwrotną pomoc z Unii Europejskiej w świetle ustaw podatkowych, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, (...)

 • Czy usługi doradztwa w zakresie prawa patentowego o praw autorskich podlegają opodatkowaniu w ramach (...)

  W odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.06.2003 r.) Urząd Skarbowy w Wadowicach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. NR 137, poz. 926 ze zmianami) udziale pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów (...)

 • Czy art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. (...)

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22.05.2003 r. (złożonym w tut. urzędzie skarbowym w dniu 23.05.2003 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów (...)

 • W odpowiedzi na pismo z dnia 28-05-2003 znak: GSZ 71/2003 w sprawie opodatkowania dochodów nie rezydenta, nie posiadającego ?egzystencji podatkowej?, osiągającego na terytorium Polski przychody, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1150 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego, Światowej Konwencji Pocztowej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Pekinie dnia 15 września 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1149 z 2003

  Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych sporządzone w Pekinie dnia 15 września 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 512 z 2003

  Komunikat Nr 7/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 511 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 15 lutego 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 15 lutego 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 510 z 2003

  Zarządzenie Nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

 • Monitor Polski Poz. 509 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 508 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 507 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 506 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 505 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 504 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 503 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 502 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 501 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 500 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 499 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 498 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 r. nr 111-22-03 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

 • Monitor Polski Poz. 497 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2003 r. nr Z. 110-17-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 496 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. nr 115-6-03 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 495 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2003 r. nr 115-5-03 o nadaniu tytułu naukowego profesora