e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Lipiec 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zmiana w składze wspólników a aktualizacja wpisu

  Czy na liście wspólników przesyłanej do właściwego sądu prowadzącego rejestr przedsiębiorców KRS, należy zamieszczać jakieś dodatkowe informacje po skreśleniu niektórych wspólników z listy wspólników, w związku z umorzeniem udziałów po zmarłych wspólnikach z czystego zysku bez (...)

 • Płacenie podatku jako przesłanka zasiedzenia

  Czy fakt niepłacenia podatku gruntowego za użytkowaną od 30 lat działkę stanowi istotny argument przeciwko uznaniu przez sąd zasiedzenia tej działki?

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej a widywanie

  Jestem po rozwodzie. Mam ograniczone prawa rodzicielskie co do miejsca zamieszkania syna, szkoły i wyboru leczenia. Syn ma 4 lata, został przy byłej żonie, która sukcesywnie utrudnia mój kontakt z dzieckiem. Na poczatku pozwalała na krótkie wizyty tylko w jej obecności i tylko u niej w domu. (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1174 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw Poz. 1173 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie metod analiz wyrobów winiarskich do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1172 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Poz. 1171 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Poz. 1170 z 2003

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2003 r. w przedmiocie ważności referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r., w którym głosowanie przeprowadzono w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.