Archiwum 21 Sierpień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Brak zapłaty za wykonane dzieło

  Na podstawie umowy o dzieło wykonałem pracę zgodnie z oczekiwaniami klienta. Dzieło zostało odebrane a płatność została rozłożona na 12 rat. Po zapłaceniu 3 rat zleceniodawca nie płaci kolejnych twierdząc, że nie ma pieniędzy. Sytuacja ta trwa już kilka miesięcy. Wiem, że moje dzieło (...)

 • Dopłata do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

  Jestem w ósmym miesiącu ciąży, a mąż zostawił mnie 3 miesiące temu. Wystąpiłam z pozwem o alimenty na moją rzecz. Mąż dostarczył zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 6 miesięcy (miesięczne wynagrodzenie netto 4.200 zł). Miesiąc przed sprawą zawarł nową umowę o pracę z tym samym (...)

 • Badanie złożonego podpisu na kopii dokumentu

  Czy podpis, który widnieje na kserokopii dokumentu może (podpis również jest kserem) być zbadany przez grafologa i wykorzystany w sprawie fałszowania dokumentów?

 • Umowny podział majątku z zastrzeżeniem

  Żona chce wnieść pozew o rozwód. Mówi, że nie będzie rościć żadnych roszczeń fnansowych. Czy możliwe jest sporządzenie umowy mówiącej o dokonaniu (faktycznym) podziału majątku ruchomego z zastrzeżeniem, że umowa będzie obowiązywać od momentu ogłoszenie rozwodu? W ten sposób żona (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1412 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1411 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1410 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych wykonujących zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1409 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1408 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1407 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1406 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1405 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru pieczęci kasującej bon paliwowy oraz wzorów niektórych dokumentów związanych z bonami paliwowymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 1404 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu naczelników urzędów celnych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialnego zasięgu ich działania