Archiwum 27 Sierpień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dokumentacja niezbędna do podpisania umowy najmu

  Jesteśmy najemcą lokalu użytkowego. Jakich dokumentów (jako najemca lokalu) mamy prawo żądać od wynajmującego lokal, w momencie podpisania umowy?

 • Utwardzenie powierzchni działki budowlanej

  W wydziale urbanistyki złożyłem 6 tygodni temu informację o zamiarze utwardzenia i wyrównania terenu działki budowlanej. Nie otrzymałem do tej pory żadnej odpowiedzi. Czy, na mocy nowego prawa budowlanego, mogę przystąpić do prac ziemnych, nie czekając na odpowiedź z urzędu miasta?

 • Roszczenie o wydanie przedmiotu spadkowego

  Samochodem taty po jego śmierci jeździł jego siostrzeniec. Czyli osoba nie powołana do dziedziczenia. Czy ja jako spadkobierca mogę domagać się odszkodowania z tego tytułu? Czy taki wniosek o odszkodowanie powinnam zgłosić do sądu do wydziału cywilnego? Czy ma to być sąd zgodny z moim miejscem (...)

 • Ilość egzemplarzy przy składaniu pozwu

  W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew w sprawie cywilnej, gdy pozwanym jest jedna osoba? Czy liczba kopii załączników musi odpowiadać liczbie kopii pozwu?

 • Budowa domku rekreacyjnego

  Jak wielki domek mieszkalny (rekreacyjny) można postawić na działce budowlanej bez zgody gminy (bądź innych władz), bez pozwolenia na budowę?

 • Rozszerzenie żądania w pozwie

  Czy w sprawie cywilnej w procesie o odszkodowanie można wnieść dodatkowe żądanie pieniężne już w trakcie rozprawy? Chodzi o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, chcemy dodatkowo żądać od sprawcy kosztów pogrzebu, a nie było to ujęte w pozwie.

 • Opłata sądowa od odrzuconej apelacji

  Co dzieje się z opłata sądową w przypadku odrzucenia apelacji? Czy powołując się na dowody w apelacji należy podawać nr kart w aktach sprawy?

 • Zwolnienie od opłacania pozwu a opłata od apelacji

  Czy jeżeli Sąd I instancji postanowieniem zwolnił powoda od opłaty od pozwu, to obowiązuje ono we wszystkich instancjach? Jeśli nie, to czy wraz z apelacją ponownie należy składać wniosek o zwolnienie ze względu na trudną sytuację ekonomiczną?

 • Przesłanki niegodności dziedziczenia

  Po zmarłym tacie odziedziczyłam spadek - ustawowo wraz z moją mamą i siostrą. Sprawa o przejęcie spadku odbędzie się już wkrótce. Teraz rodzina mojego taty wystąpiła do sądu z wnioskiem o uznanie nas za niegodne dziedziczenia. Przez dłuższy okres czasu nie utrzymywałyśmy z tatą kontaktów. (...)

 • Porządek dziedziczenia po odrzuceniu spadku

  Kto dziedziczy spadek, jeżeli wraz z jedyną siostrą chcemy odrzucić spadek po zmarłej mamie? Ojciec, rodzeństo mamy, czy dzieci rodzeństwa mamy, czy może ktoś inny? Testamentu nie było.

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1449 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1448 z 2003

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za pomnik historii

 • Dziennik Ustaw Poz. 1447 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów, sporządzonej w Atenach dnia 15 września 1977 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1446 z 2003

  Konwencja Nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów, sporządzona w Atenach dnia 15 września 1977 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1445 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Szóstego Protokołu sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1444 z 2003

  Szósty Protokół sporządzony w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1443 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o wprowadzeniu zmian do Porozumienia sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r. o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", przyjęty podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1442 z 2003

  Protokół o wprowadzeniu zmian do Porozumienia sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r. o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", przyjęty podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1441 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Czwartego Protokołu do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), sporządzonego w Genewie dnia 15 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1440 z 2003

  Czwarty Protokół do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), sporządzony w Genewie dnia 15 kwietnia 1997 r.

NA SKÓTY