Archiwum 1 Wrzesień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odszkodowanie za zalanie mieszkania przez sąsiada

  Wynajmuję mieszkanie w domu wielorodzinnym u osoby prywatnej. W mieszkaniu tym była niesprawna instalacja wodociągowa, w miejscu trudnym do zauważenia (za wanną pod kafelkami). Instalacja zaczęła przeciekać bardzo wolno. W mieszkaniu które wynajmuję nie pojawiły się żadne widoczne symptomy (...)

 • Aport zajętej nieruchomości

  Czy można wnieść aportem do spółki akcyjnej nieruchomość, wobec której wszczęto postępowanie egzekucyjne na wniosek komornika? Jaka jest odpowiedzialność spółki za wpisy na hipotece tej nieruchomości? Czy wierzyciele lub komornik mogą wstrzymać lub cofnąć aport?

 • Przywłaszczenie mienia

  Przez pewien okres współpracowałem z pewnym Panem X, który prowadził mi produkcję wydawniczą. Do jego zadań należało m .in. przekazywanie materiałów montażowych, będących moją własnością do drukarń jako niezbędne do produkcji. Po zakończeniu współpracy z Panem X nie otrzymałem (...)

 • Budynek wybudowany na cudzym gruncie

  Brat mojej mamy wzniósł na działce będącej własnością mamy budynek mieszkalny. Zrobił to w pełni świadomie. Początkowo były plany podziału działki natomiast ostatecznie nie doszły one do skutku - nie ma akutu notarialnego, a w KW cała działka figuruje na mamę. Brak jest też podstaw (...)

 • Sposoby likwidacji spółki cywilnej

  Moja żona ze swoją siostrą prowadzą spółkę cywilną. Który z wariantów zlikwidowania spółki cywilnej będzie najtańszy i najmniej skomplikowany: 1. Zaprzestanie działalności i likwidacja z dniem 31.12.2003 r. 2. Ja jako mąż wchodzę do spółki jako trzeci wspólnik z dniem 1.01.2004 (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1505 z 2003

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1504 z 2003

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1503 z 2003

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1502 z 2003

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1501 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1500 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego przez organ celny

 • Dziennik Ustaw Poz. 1499 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Radziemice w województwie małopolskim