Archiwum 10 Wrzesień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kto może zostać syndykiem?

  Chciałabym zostać syndykiem. Jakie warunki powinnam spełnić i gdzie mogę odbyć kurs i zdać egzamin?

 • Postępowanie układowe w przypadku egzekucji

  Czy wierzytelności objęte egzekucją mogą podlegać postępowaniu układowemu?

 • Skutki umorzenia postępowania upadłościowego

  Co się dzieje w przypadku umorzenia postępowania upadłościowego ze względu na brak majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Jak skutkuje to dla zarządu, który przecież nie może działać? Czy firma nadal istnieje? Od kiedy firma przestaje istnieć?

 • Zaległe wynagrodzenie a upadłość

  Prezes firmy, w której pracuję, złożył wniosek o upadłość. Co dzieje się z moim zaległym czteromiesięcznym wynagrodzeniem? Czy jeśli założy on drugą firmę, to mogę dochodzić swoich praw od tej nowej firmy, czy może od niego? Czy jest możliwa sprawa cywilna przeciwko niemu?

 • Upadłość a egzekucja wobec poręczyciela

  Czy postępowanie egzekucyjne wszczęte przeciwko poręczycielom upadłego ulega zawieszeniu z dniem ogłoszenia upadłości i czy zostanie ono umorzone po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości (w sytuacji, w której wierzyciel zgłosił swoją wierzytelność do masy upadłości)?

 • Umorzenie upadłości

  Co się dzieje z przedsiębiorcą (chodzi o osobę prawną), wobec którego umorzono postępowanie upadłościowe z powodu braku majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego? Co w takiej sytuacji robią właściciele i co się dzieje z zarządem?

 • Oddziaływanie ponad przeciętną miarę

  Po przeanalizowaniu odpowiedzi na tematy związane z konfliktami sąsiedzkimi wynika na to, że w większości przypadków gdzie ktoś komuś coś zasłania (najczęściej słońce) czynnikiem kluczowym jest to czy "oddziałujemy ponad przeciętną miarę". Co to jednakże znaczy ponad przeciętną miarę? (...)

 • Wierzytelności z delegacji pracowniczych

  Do jakiej kategorii w ramach upadłości są zaliczane zobowiązania spółki z tytułu delegacji pracowniczych?

 • Posiedzenie sądu w sprawie upadłości

  Czy po złożeniu wniosku o upadłość przez zarząd spółki, sąd może ogłosić taką upadłość bez zawiadamiania strony o dacie posiedzenia sądu w tej sprawie?

 • Upadłość spółdzielni a mieszkania własnościowe

  Jakie są teraz konsekwencje upadłości spółdzielni mieszkaniowej dla posiadaczy mieszkań z prawem własnościowym?

 • Potrącenie w upadłości

  Upadły zakład, u którego wynajmuję pomieszczenia, jest mi winien pewną kwotę. Do ogłoszenia upadłości stosowana była kompensata naszych wzajemnych należności i zobowiązań. Po ogłoszeniu upadłości syndyk nakazał mi płacić zobowiązanie z tytułu najmu gotówką w kasie upadłego. Czy (...)

 • Wytoczenie powództwa a układ

  Czy zakładowi, który jest obecnie w postępowaniu układowym, można wytoczyć sprawę o zapłatę zaległych należności?

 • Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki

  Czy istnieje możliwość sprzedaży przed licytacją zadłużonych nieruchomości, jeżeli wartość zadłużenia przekracza wartość nieruchomości? Ugoda z wierzycielami nie wchodzi w rachubę.

 • Hipoteka na nieruchomości dłużnika w upadłości

  Czy możliwe jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości dłużnika, który ma zatwierdzony prawomocnie układ? Co jest podstawą wpisu hipoteki i jakie dokumenty należy złożyć do wniosku o wpis hipoteki, jaka to ma być hipoteka (przymusowa czy zwykła)?

 • Utworzenie spółki z partnerem zagranicznym

  Czy istnieje możliwość utworzenia spółki cywilnej z obcokrajowcem, który bywa często w Polsce? Jaka może być inna ewentualność? Ma on ciekawe kontakty handlowe, ja możliwość wykonania wyrobu. W tej chwili pracuję jako osoba fizyczna prowadząca własną, jednoosobową firmę. Chcemy utworzyć (...)

 • Przejęcie spółki cywilnej

  Czy spółka cywilna może zostać przejęta przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gosodarczą, bez umowy o rozwiązaniu spółki cywilnej przy założeniu, że od chwili przejęcia osoba prowadząca działalność przejmuje prawa i zobowiązania spółki cywilnej?

 • Treść wniosku do sądu rodzinnego

  Jak sporządzić wniosek do Sądu Rodzinnego o uczestnictwo ojca dziecka w terapii psychologicznej dziecka, gdyż strony są tak skłócone że nie są w stanie się komunikować? Obydwie strony mają pełną władzę rodzicielską.

 • Zasady podnajmowania lokalu

  W art. 11 ust. 1 pkt 3 o ochronie praw lokatorów wprowadzono zakaz podnajmu zgodnie z art. 688 [2]. Moje pytanie brzmi: czy nawet jeśli najemca nie ma w umowie najmu zapisu, że może podnająć lokal, to jeśli go podnajął mimo mojego sprzeciwu złamał warunki umowy najmu, czy nie? Muszę dodać, (...)

 • Dziedziczenie według testamentu oraz ustawy

  Mój zmarły dziadek pozostawił po sobie mieszkanie, wykupione na własność oraz działkę rekreacyjną. Sporządzony został testament, w który zawarto informacje jedynie na temat mieszkania. Dziadek od zawsze obiecywał tę działkę mnie i są na to świadkowie. Dziedziczą po dziadku jego druga (...)

 • Skrócenie okresu wypowiedzenia

  Mam sześciomiesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Czy syndyk masy upadłościowej może ten okres wypowiedzenia skrócić w przypadku ogłoszenia upadłości w miesiącu wrześniu br.?

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweNA SKÓTY