e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Styczeń 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Czas pracy w ruchu ciągłym

  Czy według obowiązującego znowelizowanego kodeksu pracy wymiar czasu pracy rzutuje na wysokość urlopu tzn. 1/2 etatu (4 godziny dziennie, okres zatrudnienia ponad 10 lat)ma prawo do 26 dni urlopu. Czy w systemie 4 brygadowym (ruch ciągły) obowiązuje przepis 11 nieprzerwanych godzin na dobę i (...)

 • Niezałatwienie sprawy w terminie

  W oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego złożyłem pisemny wniosek do Dyrektora Zakładu Karnego o przyznanie przewidzianej w rozporządzeniu (...)

 • Termin płacenia alimentów w ugodzie sądowej

  Płacę alimenty na zasadzie ugody sądowej na rzecz 24 letniej córki, która studiuje na studiach dziennych. W bieżącym roku w czerwcu powinna zakończyć zgodnie z terminem studia (10 semestrów). W czasie rozprawy sądowej Sędzia stwierdził, że sytuacja płacenia alimentów nie może trwać (...)

 • Wywiezienie dziecka za granicę po rozwodzie

  Czy żona po rozwodzie może zabrać dziecko za granicę mając paszport dziecka? Jak można temu zapobiec na sprawie o rozwód? Jak taka sprawa przebiega przy nie orzekaniu o winie? Chodzi o ewentualny wyjazd na stałe oraz to czy przyznanie mi praw rodzicielskich gwarantuje mi to, że żona nie wywiezie (...)

 • Warunki przyznania renty szkoleniowej

  Czy ZUS może odebrać mi rentę wypadkową (w związku z wypadkiem w pracy), na której przebywałem 4,5 roku i lekarz orzecznik orzekł niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie (przepracowałem w kopalni 20 lat i 4m-ce i mam wykształcenie średnie górnicze), a jednocześnie uznał celowość (...)

 • Obowiązek przerejestrowania spółki

  Jaka podstawa prawna nakazywała przerejestrowanie do dnia 31.12.2003 r.spółki z o.o. z rejestru handlowego do KRS i jakie przepisy regulują obecnie funkcjonowanie tej spółki?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 58 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 27 z 2004

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach i zakładach wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 26 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 25 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 24 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie informacji zawartych w programie operacyjnym oraz sposobu jego sporządzania

 • Dziennik Ustaw Poz. 23 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności

 • Dziennik Ustaw Poz. 22 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Brudzew w województwie wielkopolskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 21 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych