e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Styczeń 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Termin ważności operatu szacunkowego

  Proszę o podanie podstawy prawnej określenia czasu ważności operatu szacunkowego nieruchomości (egzekucja komornicza). Wycena była przeprowadzona pod koniec grudnia 1996 r. Biegły podał m.in.: Rozporządzenie MGP i Budow. z 15.03.1995: MP nr 13 z 1995 r. oraz Standardy Zawodowe w 1996 r.. Podobno (...)

 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami

  Czy pracodawca ma prawo potrącić odsetki od opóźnień w oddaniu zaliczek od należnej odprawy i jeśli tak to na jakiej podstawie?

 • Środki dowodowe w postępowaniu karnym

  Jestem oskarżona o telefoniczne grożenie pozbawienia życia - z art. 190 KK. Nie ma jakichkolwiek podstaw, by wysuwać takie oskarżenie. Oświadczam, że nigdy do tej osoby nie dzwoniłam. Niemniej byłam już przesłuchiwana w tej sprawie (28.12.r..) a dzisiaj (15.01.r..) został przeprowadzony przez (...)

 • Świadczenie rehabilitacyjne

  Otrzymałem listem poleconym wypowiedzienie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w trybie natychmiastowym. U obecnego pracodawcy zatrudniony byłem na czas określony przez okres trzech miesięcy, a następnie na czas nieokreślony. Po okresie ok. 8 miesięcy spotkała mnie przypadłość zdrowotna (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Uprawnienia oskarżonego do zadawania pytań

  Jeżeli moja żona występuje jako oskarżyciel posiłkowy, to czy ja będę mógł zadawać pytania świadkom, mojej żonie, która występuje w sprawie jako świadek i oskarżyciel posiłkowy, moim dzieciom, które występują jako pokrzywdzeni i jako świadkowie? Czy odpowiadając na postawione mi (...)

 • Tryb uproszczony w postępowaniu karnym

  Jak mam rozumieć dopisek na akcie oskarżenia" "Na zasadzie art. 24 paragraf 1, 31 paragraf 1 kpk oraz 469 pkt.1 kpk sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w ... Wydział Grodzki w trybie uproszczonym".

 • Jakie są są zasady udzielania urlopu pracownikowi zatrudnionemu na pół etatu?

  Jakie, w świetle nowelizacji kodeksu pracy od 01.01.2004 r., są zasady udzielania urlopu pracownikowi zatrudnionemu na pół etatu (na cały etat przysługiwałoby mu 26 dni), pracującemu co drugi dzień?

 • Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki a alimenty

  Obecnie płacę alimenty na córki, które uczą się zaocznie, jedna na I roku studiów druga w szkole pomaturalnej. Obydwie córki nie utrzymują ze mną kontaktu. W jaki sposób mam się dowiadywać czy nadal sie uczą? Czy na rozprawie sądowej mogę zażądać, żeby wysyłano mi chociaż raz w (...)

Artykuły i poradniki

 • Czas pracy po zmianach

  Rozkład czasu pracy to ustalony przez pracodawcę plan pracy określający, kiedy praca winna być świadczona i jak długo trwa dzień roboczy i tydzień roboczy w danym zakładzie bądź dla określonej kategorii pracowników. Okres rozliczeniowy to określony okres, do którego odnoszą się wszystkie (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 63 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Poz. 62 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat

 • Dziennik Ustaw Poz. 61 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii

 • Dziennik Ustaw Poz. 60 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 59 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu

 • Dziennik Ustaw Poz. 58 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 57 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

 • Dziennik Ustaw Poz. 56 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur uproszczonych