e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Styczeń 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odrzucenie spadku z testamentu

  Powołany przez spadkodawcę jedyny spadkobierca testamentowy (jego brat) odrzuca spadek. Czy w tej sytuacji będą dziedziczyć jego spadkobiercy, czy też będą to spadkobiercy ustawowi zmarłego, którzy zostali wspomnianym testamentem wykluczeni od dziedziczenia? W przypadku gdyby kolejni dochodzący (...)

 • Budynek wielkopowierzchniowy

  Czy zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku budowy obiektu handlowego o powierzchni powyżej 2000 m. kw., istnieje obowiązek konsultacji jego lokalizacji z władzami gmin sąsiednich do gminy, w której dany obiekt ma się znaleźć? Jaki przepis wprowadza tego typu regulacje? Jaka jest podstawa prawna, (...)

 • Wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu układowym

  W jaki sposób jest liczone wynagrodzenie nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym, ile obecnie wynosi przeciętne wynagrodzenie miesięczne na podstawie którego oblicza się wynagrodzenie nadzorcy?

 • Zwolnienie nauczyciela

  Nauczyciel mianowany (20 lat stażu pracy) wystąpił z prośbą do dyrektora szkoły w czasie trwania roku szkolnego o \"udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z podjęciem obowiązków w wydziale oświaty Starostwa Powiatowego\". Po udzieleniu urlopu nauczyciel pracował jako z-ca kierownika wydziału (...)

Artykuły i poradniki

 • Zadaniowy czas pracy

  Zgodnie z art. 140 znowelizowanego Kodeksu pracy zadaniowy czas pracy można wprowadzić w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. W ustaleniu tym pracodawca nie jest jednak nieskrępowany. Przepis stanowi, że pracodawca musi uwzględnić wymiar (...)

Opinie prawne • Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

    Stan faktyczny   Czy kurator spadku nie objętego, w skład którego wchodzi nieruchomość budynkowa, może wypowiedzieć umowy najmu najemcom na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 127 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

 • Dziennik Ustaw Poz. 126 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej "Stolbud" w Wołominie

 • Dziennik Ustaw Poz. 125 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 124 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 123 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie

 • Dziennik Ustaw Poz. 122 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie metod badań jakości paliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Poz. 121 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych surowców do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 120 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych paliw do eksploatacji jednostek pływających transportu wodnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 119 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 118 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

 • Dziennik Ustaw Poz. 117 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 116 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Poz. 115 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 114 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie mundurów pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 113 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 112 z 2004

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru

 • Monitor Polski Poz. 101 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskaniu patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 100 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 99 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 98 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie orzech II z 2003 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 97 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie wykazu gmin górniczych

 • Monitor Polski Poz. 96 z 2004

  Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

 • Monitor Polski Poz. 95 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 94 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 93 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 92 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 91 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 90 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 89 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 88 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2004 r. nr 113-3-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 87 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej

 • Monitor Polski Poz. 86 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2004 r. nr Z. 110-2-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 85 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2004 r. nr Z. 110-1-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 84 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2004 r. nr 111-1-04 o nadaniu stopnia generała broni

 • Monitor Polski Poz. 83 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2003 r. nr 112-18-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 82 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2003 r. nr 112-17-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 81 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. nr 115-10-03 o nadaniu tytułu profesora

 • Dziennik Ustaw Poz. 41 z 2004

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw