Archiwum 20 Grudzień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zamiana mieszkania kupionego z bonifikatą

  Moi rodzice są właścicielami niedawno zakupionego mieszkania zakładowego. Czy istnieje możliwość zamiany tego mieszkania na inne bez utraty 95% ulgi? Mieszkanie zostało zakupione 28.09.2004 od Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o. Chodzi dokładnie o zamianę mieszkania rodziców (...)

 • Określenie zakresu obowiązków

  Po 7 latach pracy upomniałam się o nieistniejący zakres obowiązków, dostałam go na piśmie, ale zdziwił mnie fakt, że w zakresie były zawarte obowiązki, których wcześniej nie wykonywałam i które leżały w kompetencjach pozostałych pracowników działu. Nie podpisałam dokumentu uzasadniając (...)

 • Ustne zawarcie umowy

  Mam zapytanie dotyczące zmiany właściciela domu jednorodzinnego. W 2001 roku podpisałem umowę użyczenia domu rodzinnego na okres 5 lat. Właściciel nie żądał ode mnie żadnych opłat, zameldował mnie na stałe, a moją rodzinę na okres czasowy tj. do 31.03.2006 roku. W listopadzie 2004 roku (...)

 • Połączenie spraw w postępowaniu cywilnym

  Na czym od strony praktycznej polega połączenie w sądzie dwóch postępowań np. o rozdzielność majątkową małżonków (po ich śmierci - dochodzą spadkobiercy) z roszczeniem o podział nieruchomości?

 • Dzień wolny od pracy a chorobowe

  W mojej firmie zarządzono, iż dniem wolnym za dzień 25.12.2004 r. będzie Wigilia, tj. 24.12.2004 r. Do tego dnia włącznie przebywał będę na zwolnieniu chorobowym. Czy w tej sytuacji należy mi się inny dzień wolny, czy ten mi po prostu przepada?

 • Przedmioty urządzenia domowego-egzekucja

  Jakie przedmioty wchodzą w zakres "przedmiotów urządzenia domowego"? Czy można tu zaliczyć pralkę automatyczną i lodówkę w sytuacji, gdy w domu jest dwójka małych dzieci?

 • Eksmisja lokatora z lokalu mieszkalnego

  Pod koniec czerwca zawarłem umowę najmu lokalu mieszkalnego z lokatorem na okres 1 roku. W umowie zapisane było, że zwłoka w płatności czynszu powyżej dwóch miesięcy lub naruszenie niniejszej umowy spowoduje, iż wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, a najemca (...)

 • Finansowanie podatku z ZFŚS

  Jaka jest podstawa zakazująca finansowanie podatku dochodowego od świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Kto to sprawdza, PIP? Jakie mogą być konsekwencje finansowania z ZFŚS?

Projekty Ustaw • Co się może zmienić w prawie budowlanym?

  W Ministerstwie Infrastruktury został opracowany (i trafił już do Sejmu) projekt ustawy zmieniającej prawo budowlane. Projekt ten obejmuje swoim zakresem trzy podstawowe (...)

Interpretacje podatkowe