e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Luty 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wynagrodzenie ławników

  Jaki zwrot kosztów przysługuje ławnikowi sądowemu za sesję 7 godzinną jeśli na co dzień ławnik prowadzi własną działalność gospodarczą?

 • Prawo do zasiłku rodzinnego

  Czy osoba, która w 2003 roku straciła pracę może ubiegać się o zasiłek rodzinny? Na jedynym jej utrzymaniu pozostaje dwójka uczących się dzieci

 • Odpis pozwu rozwodowego

  Za 2 tygodnie mam pierwszą sprawę rozwodową tzw. pojednawczą. Pozew złożył mąż. Dostałam wezwanie na rozprawę, nie otrzymałam natomiast odpisu pozwu, który złożył mąż. Czy to normalne? Nie wiem co napisał, w związku z tym nie bardzo mogę się obronić. I po co sądowi na pierwszą (...)

 • Przychód a zmnieszenie i zawieszenie emerytury

  Emeryt, który pracuje na umowę o pracę otrzymuje od pracodawcy oprócz wynagrodzenia ryczałt samochodowy za jazdy lokalne. Czy wartość tego ryczałtu jest doliczana do przychodu, który jest brany pod uwagę przy określaniu kwoty powodującej zawieszenie emerytury?

 • Obliczanie wysokości wynagrodzenia urlopowego

  Jaka jest zasada ustalenia wynagrodzenia pracownika za miesiąc, w którym częściowo był na urlopie wypoczynkowym np. sierpień 2003 r. od 1 do 20 pracownik przebywa na urlopie (ma stałe przez cały rok wynagrodzenie 800 zł. brutto), a od 21 sierpnia 2003 r. do 31 normalnie pracuje. Jak ustalić (...)

 • Posiadanie samoistne jako przesłanka zasiedzenia

  Co znaczy: zarządzanie samoistne nieruchomością; tzn. samodzielne, bez obecności innych lokatorów? Czy chodzi o samodzielne (własna latami praca, wkład przy tej nieruchomości, dbanie o nieruchomość jak o własną)? Chodzi o sprawę zasiedzenia. Przez zasiedzenie może nabyć prawo własności (...)

 • Ustalenie ojcostwa

  Złożyłem pozew o ustalenie ojcostwa i mam w związku z tym pytania: co oznacza termin w sentencji wyroku TK "szykana matki"? Czy matka dziecka, nawet przed sądem, może odmówić zgody na uznanie dziecka i jaki będzie miało to wpływ na dalszy tok postępowania sprawy w sądzie? Czy jak matka dziecka (...)

 • Zawieszenie kary pozbawienia wolności

  Jeżeli oskarżony z art. 190 par. 1k.k i art. 12 par. 1 k.k miał wcześniej, tzn. 1 rok i 10 miesięcy - wydany wyrok skazujący na 4 miesiące pozbawienia wolności, 20 stawek po 10 zł, 300 zł na rzecz Domu Dziecka w zawieszaniu na 2 lata na podstawie art. 178 par. 1 i inne, to czy okres zawieszenia (...)

Artykuły i poradniki

 • Kiedy sąd administracyjny orzeka postanowieniem?

  Sądy administracyjne wydają dwa rodzaje orzeczeń: wyroki oraz postanowienia. Wyrok, jest orzeczeniem, które rozstrzyga sprawę merytorycznie, co do samej istoty skargi. Postanowienia wydawane są natomiast w tych kwestiach, w których przepisy nie przewidują wydania wyroku. W szczególności (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 209 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 208 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu niektórych chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

 • Dziennik Ustaw Poz. 207 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

 • Dziennik Ustaw Poz. 206 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

 • Dziennik Ustaw Poz. 205 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie rodzajów odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Poz. 204 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 203 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej oraz sposobu określania tego udziału

 • Dziennik Ustaw Poz. 202 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego "Siarkopol" w Tarnobrzegu

 • Dziennik Ustaw Poz. 201 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich