e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Luty 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zatrudnianie inspektora BHP

  Jeżeli specjalista d/s BHP przebywa na długim zwolnieniu lekarskim - pracodawca ma obowiązek zatrudnienia na jego miejsce innego inspektora BHP np. na umowę na (zastępstwo)?

 • Niekorzystanie ze zwolnienia L4

  Lekarz wystawił mi zwolnienie z pracy z powodu choroby. Czy mam prawo niekorzystać z tego zwolnienia (tzn. nie złożyć go w mojej firmie i przychodzić do pracy)?

 • Spłata kredytu przez spadkobierców

  Trzy lata temu zmarł mój ojciec. Po roku od śmierci odbyło się postępowanie spadkowe, w wyniku którego razem z bratem nabyliśmy prawa do spadku po połowie. Miesiąc temu zgłosiła się do mnie firma windykacyjna o zapłatę długu po ojcu wraz z narosłymi odsetkami. Wierzytelność tą nabyła (...)

 • Zajęcie rzeczy najemcy

  Właściciel lokalu bez jakiegokolwiek powiadomienia oraz wbrew zawartej umowie co do spłaty zaległego czynszu dokonał zajęcia mienia znajdującego się w wynajmowanym lokalu, poprzez wymianę kłódek. Większa część przedmiotów znajdujących się w zamkniętym lokalu to rzeczy należące do (...)

 • Koszty wykonania zapisu

  Zgodnie z zapisem w testamencie muszę przekazać mieszkanie pewnej osobie. Rozumiem, że trzeba to zrobić u notariusza. Kto ponosi koszty notarialne, jakie i w jakiej wysokości?

 • Ponowny błąd we wniosku

  Sąd Gospodarczy zarządził zwrot wniosku o wpis do KRS spółki z o.o. zarejestrowanej w RH od 1992 r. W uzasadnieniu podano, że wnioskodawca został wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni, jednak czynność ta została podjęta w taki sposób, że we wniosku nadal występują braki. Zdaniem (...)

 • Upływ terminu zasiedzenia a powództwo windykacyjne

  Czy po upływie terminu zasiedzenia złożenie wniosku przez formalnego właściciela o wydanie nieruchomości, jeżeli zasiadujący nie złożył jeszcze wniosku o zasiedzenie, unieważnia zasiedzenie?

 • Sposób zabezpieczenia i opłata od wniosku

  Dłużnik nie korzysta ze znanego wierzycielowi konta bankowego i ten nie ma możliwości jego ustalenia. Założył nowe konto i tam gromadzi środki z działalności. Tworzy też kreatywną księgowość wykazując straty. Aby zabezpieczyć roszczenia pieniężne potrzebne są sądowi informacje dotyczące (...)

 • Właściwość sądu w sprawach gospodarczych

  Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera we wzorze opublikowanej na Państwa stronie e-prawnik adres sądu Okręgowego. Czy to jest właściwe bowiem spółka była rejestrowna w sądzie rejonowym - od czego zależy właściwość sądu (...)

 • Umieszczenie danych w świadectwie pracy

  W okresie 1999 - 2004 byłem zatrudniony na umowę o pracę. Dostałem świadectwo pracy, w którym pracodawca wpisał mi wszystkie zwolnienia lekarskie oraz urlop macierzyński z lat 1999-2000-2001-2002-2003. Czy mogę domagać się sprostowania świadectwa pracy? Czy dane te muszą być uwzględnine (...)

 • Urlop pracownika zatrudnionego na okres próbny

  Jak podać w informacji na podstawie art. 29 wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na okres próbny trzech miesięcy przy stażu ponad dziesięcioletnim?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne