e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Marzec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zasady dozwolonej krytyki w mediach

  Czy medium lokalne, jak gazeta, biuletyn, internetowy portal miejski, bądź radio może dokonywać recenzji usług miejscowych firm, podając ich konkretne namiary (np. Sklep odzieżowy "Ciuchy" przy ul. Bajkowej). Zwłaszcza chodzi o opublikowanie opinii i wrażeń po odbyciu tzw. mysteryshoppingu, (...)

 • Umowa kredytu a czynność zwykłego zarządu

  Czy zawarcie umowy kredytowej (kredyt gotówkowy) bez zgody żony, bez powiadomienia jej o tym przekracza zarząd zwykły wspólnym majątkiem? Czy zmiana konta, z większym debetem, również bez wiedzy żony przekracza zarząd zwykły majątkiem wspólnym?

 • Opłata za wpis hipoteki

  Jaki jest koszt ustanowienia hipoteki przymusowej w kwocie 20 tys. złotych, na naszą rzecz, na podstawie posiadanego przez nas nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wraz z klauzulą wykonalności, na nieruchomości dłużnika, na której bank ustanowił hipotekę kaucyjną w wysokości 310 tys. (...)

 • Niestawiennictwo świadka na rozprawie

  Czy świadek wzywany na podstawie art.177 par. 1 k.p.k. ma prawo żądać uzupełnienia wezwania (Ms-13) w określeniu sprawy w jakiej ma świadczyć w otrzymanym wezwaniu nie zostały wypełnione rubryki "w sprawie......................... podejrz.*) o przestępstwo z art......................... . Czy (...)

 • Alimenty płatne za rok z góry

  Czy mogę zapłacić alimenty za rok "z góry". Alimenty płacę dobrowolnie, przyznane mi wyrokiem sądu, nie mam obciażenia komorniczego. Byłej żonie potrzebna jest większa gotówka, zaproponowała mi, abym wziął pożyczkę z banku i zapłacił jej za rok. W jaki sposób powinienem się zabezpieczyć, (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 352 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw Poz. 351 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 350 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 349 z 2004

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego dla członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

 • Dziennik Ustaw Poz. 348 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, sporządzonej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 347 z 2004

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, sporządzona w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 346 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Taszkencie dnia 21 października 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 345 z 2004

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Taszkencie dnia 21 października 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 344 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Kijowie dnia 3 marca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 343 z 2004

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Kijowie dnia 3 marca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 342 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 341 z 2004

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzona w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.