e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Marzec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rejestracja ciągnika rolniczego

  Czy istnieje obowiązek rejestracji w wydziale komunikacji ciągnika rolniczego wykorzystywanego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą (w zakresie usług leśnych i w tym celu odpowiednio przerobionego do pracy w lesie) jeżeli ciągnik ten nie jest używany na drogach publicznych? Czy (...)

 • Opłaty za przerejestrowanie spółki

  Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe opłaty?

 • Odpowiedzialność zarządcy drogi

  Czy w wyniku nienależytego zimowego utrzymania drogi (najprawdopodobniej krajowej) tj. nie posypania solą lub piaskiem i solą zdarzył się wypadek samochodowy można dochodzić odszkodowania? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Taki fakt o śliskiej nawierzchni i braku posypania solą jest odnotowany (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 353 z 2004

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych