e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Marzec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Forma oświadczenia o objęciu udziałów

  Czy art. 257 paragraf 3, należy interpretować tak, że jeżeli podwyższenie kapitału następuje na podstawie postanowień umowy spółki, to do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale wystarczy pisemne oświadczenie wspólników, bez konieczności zachowania formy aktu (...)

 • Prawo do mieszkania a orzeczona separacja

  Posiadam z żoną rozdzielność majątkową stwierdzoną wyrokiem separacji i zamieszkujemy w innych miejscowościach, nie przeprowadziliśmy podziału majątku wspólnego. Wykupiłem na swoją własność mieszkanie komunalne w gminie, do którego wcześniej posiadałem prawo najmu. Dowiedziałem się, (...)

 • Przyjęcie faktury a zapłata za nią

  Czy przyjęcie faktury (podpis otrzymałem) za świadczenie usługi jest jednoznaczne ze względów prawnych z koniecznością zapłaty tej faktury, jeśli nie wynikała ona z żadnej umowy zawartej na świadczenie przedmiotowych usług? Czy można w sprzeciwie od nakazu w postępowaniu upominawczym (...)

 • Wspólna kadencja członków zarządu spółki akcyjnej

  W trakcie trwania kadencji indywidualnej członków zarządu w spółce akcyjnej dokonana została zmiana statutu i wprowadzono kadencję wspólną zarządu. Nowy statut nie zawiera jakichkolwiek zapisów regulujących sytuację opisaną w art. 369 par. 3 k.s.h. Czy w wyniku wygaśnięcia mandatu (koniec (...)

 • Montaż stojaków na rowery

  Lokator wystąpił na piśmie do zarządu wspólnoty mieszkaniowej z prośbą o pozwolenie na zamontowanie na części wspólnej stojaków na rowery. Czy zarząd może podjąć decyzję pozwalającą, czy też wymaga to uchwały właścicieli?

 • Egzekucja niezapłaconego mandatu karnego

  29.07.2001r. otrzymałam mandat za wykroczenie drogowe, w lutym 2004 r. poborca podatkowy przysłał mi wezwanie w celu zapłacenia zaległego mandatu. Odwołałam się w tej sprawie do Wydziału Budżetu i Finansów powołując się na artykuł 45 par.1 kodeksu wykroczeń, w wyżej wymienionym urzędzie (...)

 • Wcześniejsza emerytura dla przedsiębiorcy

  Czy prowadząc swój warsztat samochodowy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę mając skończone 57 lat i prawie 40 lat pracy? Chodzi o mężczyznę, który aktualnie od roku 1981 prowadzi działalność gospodarczą. Pracuje od roku 1964, do roku 1981 jako pracownik.

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 388 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

 • Dziennik Ustaw Poz. 387 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw Poz. 386 z 2004

  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych