e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Kwiecień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Imstalacja urządzenia telekomunikacyjnego

  Jestem właścicielem lokalu użytkowego. Lokale mieszkalne, wchodzące w skład naszej wspólnoty mieszkaniowej, posiadają kablówkę (TV+Internet) od danego operatora. Wystąpiłem do tego operatora z wnioskiem o podłączenie kablówki. Operator odmówił mi podając za powód brak zgody zarządcy (...)

 • Zmiana firmy

  Chcę zmienić fimę spółki - jakie kroki należy przedsięwziąć? Jaki formalny dokument powinien być sporządzony między dwoma sp z o.o. upoważniający jedną spółkę do korzystania z firmy drugiej?

 • Korzystanie z nielegalnego oprogramowania

  Jakie są kary za posiadanie na własny użytek (nie za rozpowszechnianie ani nie za handel) nielegalnego oprogramowania? Czy karę finansową można zamienić na karę pozbawienia lub ograniczenia wolności? Jeśli tak, to jak to załatwić? Ile dni kary odpowiada np. 1000 zł?

 • Podstawy stosowania fotoradarów

  Jaka jest podstawa prawna funkcjonowania urządzeń (np. fotoradarów) rejestrujących na fotograficznych zdjęciach samochód, jego nr.rejestracyjny, datę i miejsce popełnienia wykroczenia oraz zarejestrowaną prędkość? Jaką moc dowodową ma takie zdjęcie?

 • Wykroczenie nadmiernej prędkości na drodze

  Jak prawidłowo powinna brzmieć kwalifikacja prawna wykroczenia drogowego polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym?

 • Podział quoad usum

  Jakie przepisy regulują zawieranie umów o korzystanie z nieruchomości będącej współwłasnością (chodzi mi o umowy quoad usum zawierane między współwłaścicielami nieruchomości, która nie ma zniesionej współwłasności)? Czy jest wymagana jakaś forma tych umów? Czy w przypadku zawarcia (...)

 • Zasiedzenie udziału we własności

  Chciałbym zasiedzieć samoistnie całą działkę, której jestem współwładającym z drugą osobą w stosunku 1/2 do 1/2. Czy współwładanie nie wyklucza zasiedzenia?

 • Zniesienie wspólności majątkowej małżonków

  Jakie kroki prawne można/należy podjąć w celu uregulowania spraw majątkowych w odniesieniu do własnościowego mieszkania spółdzielczego po zniesieniu ustawowej wspólności majątkowej? Jakie prawa wynikają dla współwłaściciela z faktu zniesienia ustroju ustawowej wspólności majątkowej? (...)

 • Wspólne korzystanie z mieszkania po rozwodzie

  W wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Co należy rozumieć przez zajmowanie? Nie mieszkam we wspólnym mieszkaniu stron (spółdzielcze własnościowe), bo jest nieprzystosowane (nie ma wydzielonych pomieszczeń - 2 pokoje, z czego jeden przechodni). (...)

Artykuły i poradniki

 • Najniższa i najwyższa renta z tytułu niezdolności do pracy

  Aby świadczenie można było w przyszłości w ogóle otrzymać należy spełnić dwie podstawowe przesłanki jakimi są podleganie ubezpieczeniu z tytułu niezdolności oraz opłacanie składki na takowe ubezpieczenie. Składka pełni tutaj rodzaj ceny za gwarancję jaką jest przyszłe świadczenie. (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 615 z 2004

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę

 • Dziennik Ustaw Poz. 614 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 613 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

 • Dziennik Ustaw Poz. 612 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielania urlopów żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Poz. 611 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 610 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 609 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 608 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 607 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 606 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

 • Dziennik Ustaw Poz. 605 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich

 • Dziennik Ustaw Poz. 604 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 603 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla policjantów i pracowników kontyngentów policyjnych