e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 2 Czerwiec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Prawo do odprawy rentowej

  Posiadam 35-letni staż pracy. Ostatnio byłem zatrudniony na podstawie powołania. W czasie długotrwałego zwolnienia lekarskiego zostałem odwołany ze stanowiska bez podania powodu i przyczyn odwołania, a po zakończeniu zwolnienia lekarskiego przebywałem na 3-miesięcznym wypowiedzeniu umowy. (...)

 • Dostarczenie zwolnienia lekarskiego do ZUS

  W jakim terminie winien pracodawca dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie ZUS ZLA pracownika celem wypłacenia przez ZUS zasiłku chorobowego? W jakim terminie to zwolnienie winien dostarczyć pracownik do pracodawcy? Jakie przepisy regulują te sprawy?

 • Zasiedzenie udziału we współwłasności

  Kamienica jest podzielona na 2/4, 1/4 i 1/4. Ja jestem wspólwłaścicielem i posiadam 1/4. Czy mogę wystąpić o zasiedzenie tylko tych 1/4, czy muszę o całość? Pozostałej 1/4 nie chcę nabywać.

 • Zmiana poręczenia weklowego na cywilne

  Jakie są warunki konwersji poręczenia wekslowego na cywilne?

 • VAT na gaśnice i apteczki samochodowe

  Moje pytanie dotyczy wysokości stawki podatku VAT na apteczki oraz gaśnice samochodowe. Czy w związku z wejściem w życie nowej ustawy VAT stawki te uległy zmianie?

 • Podstawowe definicje w nowej ustawie VAT

  W związku z nową ustawą z marca o podatku VAT - zmiany które nastąpiły po wejściu do UE, proszę o podanie definicji podatnika, podstawy opodatkowania, zwolnienia od podatku VAT, stawki podatku VAT, miejsce świadczenia, obowiązku podatkowego, przedmiotu opodatkowania oraz definicję podatku (...)

 • Rejestracja samochodu kupionego za granicą

  Kupiłem używany środek transportu - samochód specjalistyczny do przewozu zwierząt. Zakupiłem go we Włoszech, posiadam dwie faktury - na samochód i przyczepę. Faktura jest wystawiona w maju. Jakie czynności mam teraz wykonać aby zarejestrować ten samochód w Polsce i czy mam opłacić od niego (...)

 • Podatek VAT od używanego samochodu ciężarowego

  Po 1 maja sprowadziłem samochód ciężarowy z Włoch. Poprzedni właściciel używał go do działalności gospodarczej. Na fakturze nie ma naliczonego podatku VAT, samochód jest używany, potrzebny jest mi w mojej działalności. Jaką stawkę zastosować? Czy w ogóle podlega on opodatkowaniu, jeżeli (...)

Artykuły i poradniki

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1317 z 2004

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1316 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1315 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie zwalczania choroby niebieskiego języka

 • Dziennik Ustaw Poz. 1314 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1313 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzoru specjalnego zezwolenia połowowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1312 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzoru licencji połowowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1311 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wniosków o rejestrację świadectw dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charakterze

 • Dziennik Ustaw Poz. 1310 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń

 • Dziennik Ustaw Poz. 1309 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1308 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1307 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru znaku zgodności oraz wzoru deklaracji o spełnieniu wymagań dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1306 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 1305 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

 • Dziennik Ustaw Poz. 1304 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1303 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1302 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami

 • Dziennik Ustaw Poz. 1301 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru informacji o produkcji nośników optycznych oraz rodzajów kodów identyfikacyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisij (WE) nr 995/2004 z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych, pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 182 z 19.5.2004)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw