e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Lipiec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi do siebie, niestety w ciągu następnej doby umiera). Czy warto coś takiego zgłosić, a jeżeli tak, to gdzie, jeśli urzędy, (...)

 • Dziedziczenie zstępnego spadkobiercy

  Jestem w trakcie rozwodu, od 2 lat w faktycznej separacji, od 6 miesięcy mam sądowo zniesioną ustawową wspólność majątkową. Mężowi zmarła matka. Jej majątek to mieszkanie - własność hipoteczna. Czy mojemu małoletniemu dziecku przysługuje prawo do zachowku po zmarłej babce? Z tego co (...)

 • Dziedziczenie ustawowe rodzeństwa

  Czworo dzieci ma jednego ojca (dwoje z pierwszego małżeństwa i dwoje z drugiego). Kto jest ustawowym spadkobiercą majątku drugiej żony (która umiera jako wdowa) i kolejno jej niezamężnej, bezdzietnej córki?

 • Ogłoszenie testamentu

  Co oznaczają terminy: zakończenie postępowania spadkowego oraz ogłoszenie testamentu?

 • Umieszczenie słupa przez zakład energetyczny

  W sadzie w gospodarstwie rolnym przejętym od rodziców znajduje się słup linii energetycznej do mojego gospodarstwa, a także do innych domów. Rodzice nie zawierali w przeszłości porozumień z zakładami energetycznymi. Jaka jest moja sytuacja prawna w stosunku do właściciela linii energetycznej? (...)

 • Urlop w razie pogrzebu osoby bliskiej

  Żonie pracownika zmarła babcia, czy pracownikowi należy się urlop okolicznościowy, czy też musi wypisać wniosek o urlop wypoczynkowy?

 • Zasadność zadośćuczynienia

  Mój syn został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a w tym czasie policja prowadziła dochodzenie. Dziewczyna mojego syna, jednocześnie matka jego dziecka starając się o widzenie otrzymała odpowiedż odmowną, gdyż zdaniem policji miała być świadkiem. Jednak dochodzenie zostało zamknięte (...)

 • Sprawa rozwodowa a podział majątku

  Sprawa rozwodowa pozostaje w toku kolejny rok. Wspólność majątkowa stron została zniesiona 6 miesięcy temu. W skład wspólnego majątku zadsadniczo wchodzi spółdzielcze mieszkanie własnościowe i samochód. Z majątku tego korzysta jedna strona. Czy druga strona ma prawo wystapić z wnioskiem (...)

 • Zwrot nakładów na majątek wspólny

  Czy nakłady poniesione na majątek wspólny (spółdzielcze mieszkanie własnościowe) z majątku odrębnego podlegają zwrotowi w wysokości takiej samej jak poniesione nakłady, czy można żądać ich waloryzacji stosownie do wartości rynkowej spółdzielczego mieszkania własnościowego z dnia (...)

 • Wynajem osobie trzeciej przez niewłaściciela

  Czy nie posiadając własności mieszkania można wynająć lub użyczyć mieszkanie osobie trzeciej?

 • Własność a użytkowanie wieczyste

  Jaka jest różnica między współwłasnością a współużytkowaniem wieczystym nieruchomości (działki).

 • Roszczenia firmy windykacyjnej

  Zaciągnałem kredyt w Banku, miałem problemy ze spłatą i Bank "sprzedał" wierzytelność firmie windykacyjnej. Firma ta powiadomiła mnie o tym fakcie dopiero po roku od momentu kiedy odbyła się cesja wierzytelności. W piśmie wezwała mnie do stawiennictwa w siedzibie swojej firmy i wyliczyła (...)

 • Kolejność spłaty długów

  Pewna firma jest mi winna pieniądze z różnych tytułów - dwie pożyczki, zlecenia dla nich. Terminy oddania wszystkich pieniędzy już minęły. Ponieważ jedna pożyczka jest wyżej oprocentowana od drugiej, firma chce, aby przekazane pieniądze traktować jako oddanie tej wyżej oprocentowanej (...)

 • Własność a obowiązek meldunkowy

  Czy przepisując własnościowe mieszkanie z matki na córkę ta ostatnia musi być zameldowana w tymże lokalu?

 • Ograniczenia prawa własności - treść prawa

  Pół roku temu TPSA przeprowadziła kabel światłowodowy przez teren działki, której jestem właścicielem. Na dodatek przed wykonaniem tych prac dostarczono do miejsca mojego zamieszkania umowę z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kabla światłowodowego przez ww. działkę. Umowa ta (...)

 • Granice przestrzenne prawa własności

  Jak wysoko rozciąga się własność prywatnej nieruchomości? Wczoraj helikopter naruszył moja przestrzeń powietrzną. Co mam zrobić aby się to więcej nie powtórzyło, oprócz zakupu baterii przeciwlotniczej?

 • Ograniczenie uprawnień właścicielskich

  Dlaczego właściciel gruntu budowlanego nie ma prawa wyciąć drzewa starszego niż 5 lat, które wcześniej sam posadził bez konsultacji z gminą?

 • Uprawnienia współwłaściciela rzeczy wspólnej

  Planuję przebudowę, "rozbudowę" istniejącego na planach geodezyjnych zabudowania gospodarczego na garaż. Ponieważ teren, na którym leży to zabudowanie należy w 1/3 do mnie jako współwłaściciela, o zgodę na rozbudowę muszę wystąpić do pozostałych. Plan rozbudowy przewiduje dostosowanie (...)

 • Sposób ustanowienia współwłasności

  Otrzymałam przed ślubem darowiznę - nieruchomość (majątek odrębny). W jaki sposób mój obecny mąż może zostać jej współwłaścicielem?

 • Forma wręczenia zadatku

  Czy zadatek może być dany jedynie w formie pieniężnej? Czy jako zadatek mogę dać samochód (lub konia)? A co w przypadku zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (2 samochody, dwa konie - koń i klacz, etc.)?

 • Jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką.

  Jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką. Zarezerwowałam salę na wesele, niestety powiększyła nam się lista gości i musieliśmy z niej zrezygnować. Nie możemy odzyskać wpłaconej zaliczki, mimo iż zrezygnowaliśmy na 6 miesięcy przed ślubem. Dodam tylko ze w umowie jaką zawarliśmy (...)

 • Zasiedzenie udziału we współwłasności

  Jestem współwłaścicielem kamienicy w 1/36. Zarządzam kamienicą i administruję od 1994 roku. Jest jeszcze 3 żyjących współwłaścicieli, jeden do 1/9 i dwóch do 1/36. Wiem, że współwłaściciel do 2/3 nie żyje (zaginął) i nie posiada spadkobierców. Czy mogę po nim zasiedzieć tą jego (...)

 • Nabycie własności przez zasiedzenie

  Po jakim czasie następuje nabycie własności przez zasiedzenie? Jestem właścicielem połowy domu, którego nie zamieszkuję. Mieszka tam drugi współwłaściciel i jestem ciekawa czy może on przejąć moją część przez zasiedzenie?

 • Nabycie własności przez zasiedzenie

  Czy po dwudziestu latach użytkowania nieruchomości w dobrej wierze można stać się właścicielem przez zasiedzenie, jeżeli spadkobierca osoby będącej właścicielem tej nieruchomości dopiero teraz przeprowadza czynności spadkowe, czy dotyczy to również gruntu pod nieruchomością?

 • Postępowanie w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia

  Jakie są warunki kwalifikujące sprawę jako zasiedzenie a nie spadek? Czy w wypadku rodziny (spadkobierców) można mówić o sprawie o zasiedzenie?

 • Zabezpieczenie rzeczowe a osobiste

  Jaka jest różnica pomiędzy zabezpieczeniem wierzytelności rzeczowym, a zabezpieczeniem osobistym? Chodzi mi o różnicę między tymi zabezpieczeniami zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i wierzyciela. Czy przy tylko i wyłącznie zabezpieczeniu rzeczowym wierzytelności, zbycie przedmiotu (...)

 • Kolejne umowy zlecenia

  Od dwóch lat jestem zatrudniona na umowę zlecenie. Czy rzeczywiście po szóstej już z kolei umowie zlecenia mój pracodawca nie jest zobowiązany do zawarcia ze mną umowy o pracę?

 • Umowa zlecenia a ochrona pracownicy w ciąży

  Czy pracownicy, pracującej od 4 lat na umowę - zlecenie, która zaszła w ciążę (umowa podpisywana co miesiąc) przysługuje jakiekolwiek świadczenie? Czy możliwe jest, aby pracownica poszła na zwolnienie?

 • Opóźnienie w wykonaniu zobowiązania

  Zawarłem umowę przedwstępną z developerem na mieszkanie. Developer zobowiązał się wybudować i przekazać mi mieszkanie w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca. W przypadku zwłoki w przekazaniu developer zobowiązał się zapłacić odsetki za zwłokę. Dodatkowo umówiliśmy się, że developer (...)

 • Nieruchomość zabytkowa

  Proszę o wyszczególnienie różnic prawnych pomiędzy nieruchomością a nieruchomością zabytkową.

 • Egzekucja z nieruchomości zabezpieczonej hipoteką

  W jaki sposób następuje podział kwoty uzyskanej w trakcie egzekucji prowadzonej z nieruchomości i w jaki sposób nabywca takiej nieruchomości może ujawnić swoje prawo?

 • Zarzuty w postępowaniu nakazowym

  W jaki sposób i w jakiej formie można wnieść zarzuty przeciw nakazowi zapłaty?

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1596 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1595 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1594 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1593 z 2004

  Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wniosku Burkina Faso o przystąpienie do Protokołu w sprawie cukru z krajów AKP

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1219/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające pochodne ceny interwencyjne dla białego cukru w roku gospodarczym 2004/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1215/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Beef)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2424/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonej wołowiny bez kości przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2249/1999

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz szczególnego preferencyjnego cukru trzcinowego surowego pochodzącego z krajów AKP oraz Indii w celu zaopatrzenia rafinerii w okresie od 1 lipca 2004 do 28 lutego 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 lipca 2004 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1208/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. rozszerzające ostateczne cła antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 119/1997 na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz tychże produktów przywożonych z Socjalistycznej Republiki Wietnamu