Archiwum 21 Lipiec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kontrakt menedżerski czy działalność gospodarcza

  Mam zawarty kontrakt menedżerski z SP ZOZ. W styczniu 2004 r. dokonałam wpisu do działalności gospodarczei i zarejestrowałam się na VAT. Rozliczam się na podstawie książki przychodu i rozchodu na zasadach ogólnych i płacę Vat. Mam wątpliwości bo spotykam się z rózną interpretacją . (...)

 • Opodatkowanie pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej

  Mój zmarły niedawno brat był ubezpieczony w PZU. Byłam osobą upoważnioną do pobrania pieniędzy z polisy. Czy pieniądze te podlegają opodatkowaniu? Czy muszę to zgłosić do Urzędu Skarbowego?

 • Koszty działalności spółki jawnej

  Osoby fizyczne posiadające samochody homologowane, czy też inne ruchomości (komputer, maszyny) kupione na kredyt zakładają spółkę jawną. Czy koszty związane z eksploatacją ruchomości mogą stanowić element kosztów działania spółki? W jaki sposób umożliwić odpisywanie kosztów amortyzacji, (...)

 • Odpowiedzialność matki za długi pełnoletniego syna

  Czy matka odpowiada za długi pełnoletniego syna prowadzącego działalność gospodarczą? Czy fakt zameldowania w domu matki może być podstawą do dochodzenia roszczeń przez firmy windykacyjne z majątku matki?

 • Zmiana powierzchni mieszkania w KW

  Muszę zinwentaryzować powierzchnię mieszkania po budowie i zmienić wielkość w księdze wieczystej. Proszę o odpowiedź, jaka instytucja zajmuje się takimi sprawami, bo na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie mi na to pytanie odpowiedzieć.

 • Umorzenie egzekucji przez komornika

  W wielu sprawach prowadzonych przez firmę sąd wydał nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym, po których nastąpiło postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika. Komornik orzekł bezskuteczność egzekucji. Czy jest jeszcze jakaś możliwość wyegzekwowania tych zaległości od dłużnika? (...)

 • Dofinansowanie wypoczynku

  Interesuje mnie wzór wniosku o dofinansowanie krajowego wypoczynku pracownika organizowanego we własnym zakresie (wczasy "pod gruszą"). Posiadam wzór druku dla dzieci pracownika, ale w naszej firmie zatrudniamy młodą kadrę (nie posiadającą dzieci).

 • Wysokość dodatku mieszkaniowego

  Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

 • Taras nie ujęty w umowie o przydziale lokalu

  W umowie o przydziale spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z 1989 roku nie ma mowy o tarasie (powierzchnia 15 m2), który użytkuję od wielu lat. Jedyne wejście na ten taras jest bezpośrednio z mojego mieszkania. Po zmianach w zarządzie Spółdzielni mieszkaniowej, zarządano, abym wykupił (...)

Artykuły i poradniki

 • Odliczenia związane z nabyciem samochodów

  Na gruncie poprzedniej ustawy VAT prawo do odliczenia podatku przysługiwało tylko podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, których dopuszczalna ładowność wynosiła co najmniej 500 kg. Dodatkowym warunkiem było posiadanie przez ten samochód homologacji producenta lub importera dla (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w lipcu 2004 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu lipcu 2004 r. cielaków o wadze nieprzekraczającej 80 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1201/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie określonego dodatku paszowego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1331/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1334/2002 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1638/98 w zakresie programów działania podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1329/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

NA SKÓTY