Archiwum 13 Wrzesień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Osobowość jednostki wojskowej

  Czy jednostka wojskowa ma osobowość prawną (brygada). Jeśli nie - to kto ją reprezentuje jako osoba prawna? Przeciwko komu powinna się kierować pozew o roszczenie przeciwko takiej jednostce (brygada)?

 • Ekwiwalent za pranie a egzekucja

  Czy ekwiwalent za pranie podlega egzekucji komorniczej ?

 • Wspólna ściana na granicy

  Czy obecny stan prawny pozwala na wzniesienie budynku, którego jedna ze ścian byłaby zarazem ścianą graniczną bez otworów okiennych - (garaż)?

 • Zbycie udziału

  Jedyny wspólnik spółki z o.o. sprzedaje udziały (jeden udział). Do czego jest zobowiązany? Czy powinien zgłosić do sądu? Od kiedy udział zmieni właściciela, czy od momentu powiadomienia spółki?

 • Przywrócenie terminu przed ZUS

  Napisałem do ZUS-u prośbę o umorzenie zaległości. ZUS w odpowiedzi zażądał dostarczenia dokumentów rozrachunkowych i zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami z US w terminie 7 dni od doręczenia listu poleconego. Następnego dnia udałem się do Urzędu Skarbowego po owo zaświadczenie, które (...)

 • Egzekucja a rozporządzenie zajętym majątkiem

  Popadłem w tarapaty finansowe i mam na karku komorniczą egzekucje z kilku tytułów. Sprawa egzekucji ciągnie się już ponad dwa lata. Posiadam także spory majątek, który w warunkach normalnych pozwoliłby na zapewnienie spłaty zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli. Praktycznie wszystkie (...)

 • Alimenty dla byłej żony a drugie małżeństwo

  Chcę wyjść za mąż za mężczyznę, który jest po rozwodzie. Rozwód został orzeczony z jego winy. Obecnie płaci on alimenty na dzieci. Jego była małżonka zapowiedziała chęć uzyskania alimentów również na siebie. Jakie kroki powinnam podjąć by zabezpieczyć się przed ryzykiem ponoszenia (...)

 • Ograniczenie egzekucji z renty

  Co i do jakiej wysokości można potrącać z renty? Czy ZUS ma obowiązek zawiadomić, że wzrosła kwota, którą wypłaca z mojej renty wierzycielowi?

 • Rozdzielność majątkowa a klauzula na małżonka

  W dniu 14 lipca 1997 roku uzyskałam tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty długu oraz ustawowych odsetek wydany przez Sąd Rejonowy wystawiony na dłużnika. W dniu 28 maja 2001 roku po wielkich bojach zostało spełnione świadczenie główne (bez odsetek). W czasie trwania kolejnych rozpraw (...)

Projekty Ustaw • Projekt ustawy o spółkach europejskich

  8 października 2004 r. wejdzie w życie Rozporządzenia Rady (WE) 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). Zgodnie z jego treścią państwa członkowskie (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 2064 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, listy substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy barwników, substancji konserwujących i promieniochłonnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach oraz znaku graficznego wskazującego na umieszczenie dodatkowych informacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 2046 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2045 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kocierzew Południowy w województwie łódzkim