e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Styczeń 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Skorzystanie z rękojmi i gwarancji

  W moim samochodzie po niespełna rocznym okresie użytkowania zatarła się pompa paliwa. Gwarant nie zechciał pokryć kosztów naprawy twierdząc, iż stosowałem niewłaściwe paliwo. Eksploatuję pojazd zasilany gazem z instalacji montowanej u Autoryzowanego Dealera - takie były warunki utrzymania (...)

 • Zasady udzielania gwarancji

  Co jest potrzebne do powstania umowy gwarancyjnej pomiędzy kupującym a sprzedającym, czym różni się gwarancja producenta od gwarancji sprzedawcy?

 • Wybór biegłego

  Czy w procesie cywilnym, w sprawie związanej z odpowiedzialnością lekarza za nieudany zabieg, można żądać ekspertyzy biegłego z zakresu danej specjalności z konkretnej placówki medycznej (z innego miasta, niż te w którym dokonano owego felernego zabiegu)?

Artykuły i poradniki

 • Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

  Postępowanie egzekucyjne nie jest postępowaniem, od którego już nie ma ratunku. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje oprócz możliwości jego zawieszenia także jego umorzenie. Oczywiście jest to możliwe w ściśle określonych wypadkach, gdyż umorzenie tak zaawansowanego postępowania, (...)

 • Co nowego w pożyczkach i kredytach studenckich, czyli jak je zdobyć w tym roku akademickim?

  Od 8 września 2004 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane 1 września w sprawie szczegółów dotyczących kredytów i pożyczek studenckich. Co nowego niesie to szczegółowe uregulowanie dla uczących się? Jakie są warunki uzyskania pożyczek (...)

 • Zasady ogólne prawa bankowego

  Przepisy dotyczące funkcjonowania banków w Polsce zostały zawarte w ustawie Prawo bankowe. Ten akt prawny reguluje podstawowe prawa i obowiązki banków, a także uprawnienia i obowiązki klientów banków. Zgodnie z ustawą, bank może być utworzony tylko jako spółka akcyjna (z wyjątkiem banków (...)

 • Powództwa przeciwegzekucyjne ekscydencyjne - kto jest uprawniony do jego wytoczenia? (stan prawny obowiązujący do dnia 4 lutego 2005 r.)

  Niestety nie zawsze wszczęte postępowanie egzekucyjne jest zgodne z prawem. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje na tę okoliczność 2 rodzaje powództw, które mają być środkiem obrony dłużnika i osoby trzeciej. Porada dotyczy drugiego z nich, czyli tzw. powództwa ekscydencyjnego, (...)

 • Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

  Egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest egzekucją świadczeń pieniężnych i przeprowadza się ją w sposób typowy dla egzekucji świadczeń alimentacyjnych właśnie. Jednak z racji swojej przede wszystkim doniosłości społecznej wykazuje pewne odrębności, które to maja zapewnić (...)

 • Jakie opłaty może pobierać komornik?

  Komornik pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i inne czynności, których dokonuje. W zależności od rodzaju spraw są to opłaty bądź stosunkowe bądź stałe. Nie ma tu jednak żadnej dowolności, wysokośc opłat "komorniczych" określona została ustawowo. W jakich wypadkach komornik (...)

 • Wyjawienie majątku - pomoc w postępowaniu egzekucyjnym (stan prawny aktualny do dnia 4 lutego 2005 r.)

  Wyjawienie majątku ma charakter pomocniczego środka egzekucji. Z cała pewnością nie prowadzi ono bezpośrednio do zaspokojenia wierzyciela. Posiada jednak inną cechę będącą w egzekucji sporą zaletą dzięki przeprowadzeniu postępowania o wyjawienie majątku możliwe jest stworzenie warunków (...)

 • Czy egzekucja jest dopuszczalna bez względu na Twoją sytuację finansową i życiową?

  Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje co do zasady na wniosek wierzyciela, który posiada ważny tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. W sprawach, które mogą być w postępowaniu nieprocesowym wszczęte z urzędu a także w sprawach alimentacyjnych egzekucja (...)

 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

  Egzekucja, która jest prowadzona z wynagrodzenia za pracę jest chyba jednym z najczęstszych i najpopularniejszych sposobów przeprowadzania postępowania egzekucyjnego gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna. Jest pewien szczególny rodzaj egzekucji z wierzytelności uregulowany jednak odrębnie z racji (...)

 • Tytuł wykonawczy - twoja podstawa do wszczęcia egzekucji

  Egzekucję można wszcząć na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Uzyskanie tytułu wykonawczego poprzedzone jest jednak pewną procedurą. Co to jest tytuł egzekucyjny? Tytułem egzekucyjnym jest dokument urzędowy, który (...)

 • Egzekucja z rachunków bankowych

  Czym jest rachunek bankowy? Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego umowa rachunku bankowego powoduje, iż bank zobowiązuje się względem posiadacz rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. (...)

 • Jakie przedmioty i jakie sumy są wyłączone spod egzekucji?

  Egzekucja nie jest przyjemnym zjawiskiem i to zarówno dla wierzyciela jak również - a może zwłaszcza - dla dłużnika. W poradzie tej staramy się wyjaśnić z jakich przedmiotów może poszukiwać zaspokojenia wierzyciel. Z drugiej strony główny cel jaki przyświeca poradzie, (...)

 • Ochrona danych osobowych usługobiorcy usług świadczonych drogą elektroniczną

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawiera szczególny reżim prawny dotyczący przetwarzania danych osobowych usługobiorców. Naczelnym aktem prawnym dotyczącym tej materii pozostaje ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Jednakże przepisy tej ustawy znajdą (...)

 • Czy Twoje własnościowe prawo do lokalu może przekształcić się w inne?

  Przez długi czas podstawowym ograniczeniem w zakresie rozporządzania spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu była konieczność uzyskania członkostwa spółdzielni mieszkaniowej przez nabywcę takiego prawa. Warunkiem skuteczności przeniesienia spółdzielczego własnościowego (...)

 • Jakie są różnice między spółdzielczym lokatorskim a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu?

  Spółdzielcze formy zamieszkiwania lokali stanowią jeden z najbardziej popularnych sposobów posiadania mieszkania w Polsce. Niezależnie od tego, czy jest to spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też spółdzielcze (...)

Opinie prawne