e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Październik 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Alimenty od ojca i jego rodziców

  Córka urodziła w wieku 17 lat wnuka, nie zawarli z ojcem dziecka małżeństwa i nie utrzymują z sobą kontaktu. Ojciec obecnie studiuje na uczelni wojskowej, nie poczuwa się do pomocy materialnej dla swojego syna. Nie kwestionuje ojcostwa. Ojciec dziecka jest wciąż na utrzymaniu rodziców. Przy (...)

 • Staż na nauczyciela dyplomowanego

  Obecnie rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego. Jestem w ciąży i posiadam zwolnienie lekarskie. Jak długo może trwać przerwa w stażu i co w przypadku, gdy jest ona dłuższa - muszę zaczynać staż od nowa?

 • Zakładanie firmy

  Czy będąc na zwolnieniu chorobowym (ciąża) mogę założyć własną firmę? Jeśli nie na zwolnieniu, to czy na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym? Czy muszę złożyć wypowiedzenie (nie chciałabym), a jeżeli nie, to czy muszę informować pracodawcę o zamiarze założenia swojej firmy? (...)

 • Klauzula waloryzacyjna w umowie

  W treści umów handlowych posiadamy współczynniki, które wg umowy mają być przeliczane półrocznie w stosunku do współczynnika inflacji wg założeń Ministerstwa Finansów na dany rok. Wydaje mi się dziwne przeliczanie współczynników i dostosowywanie do stopy inflacji co pół roku. Czy (...)

 • Kupno gruntu od gminy bez przetargu

  Chciałabym dokupić kawałek gruntu sąsiadującego z moją nieruchomością (grunt należy do miasta). Czy jest jakiś przepis pozwalający na zakup tego z przeznaczeniem na powiększenie mojej nieruchomości w drodze bezprzetargowej?

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1878 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Zielonej Górze

 • Dziennik Ustaw Poz. 1877 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1876 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

 • Dziennik Ustaw Poz. 1875 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1874 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1873 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1872 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1871 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo

 • Dziennik Ustaw Poz. 1870 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

 • Dziennik Ustaw Poz. 1869 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1868 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1867 z 2005

  Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1866 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1865 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczególowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1864 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1863 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1862 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1861 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t

 • Dziennik Ustaw Poz. 1860 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

 • Dziennik Ustaw Poz. 1859 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1858 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 1857 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii

 • Dziennik Ustaw Poz. 1856 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki

 • Dziennik Ustaw Poz. 1855 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielanie pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1854 z 2005

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Winnica w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1853 z 2005

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Korytnica w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1852 z 2005

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dąbrowice w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1851 z 2005

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Czarna w powiecie łańcuckim w województwie podkarpackim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1850 z 2005

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kolbuszowej w województwie podkarpackim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1849 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1848 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1847 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta

 • Dziennik Ustaw Poz. 1846 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 1845 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz metod badań jakości biokomponentów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1844 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1843 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 1842 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1841 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1840 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1839 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2005 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierzęcych oraz sposobu wykorzystania tych produktów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1838 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1837 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1836 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1835 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1834 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1833 z 2005

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2005 r. sygn. akt P 13/04

 • Dziennik Ustaw Poz. 1832 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

 • Dziennik Ustaw Poz. 1831 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 października 2005 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1830 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1829 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1828 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1827 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części

 • Dziennik Ustaw Poz. 1826 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1825 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1824 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1823 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1822 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wzorów i koloru munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wzoru odznaki tej Inspekcji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1821 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony fizycznej informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1820 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przewidzianych przez komisje izb rzemieślniczych

 • Monitor Polski Poz. 890 z 2005

  Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie sposobu przytaczania miejsca ogłoszenia wspólnotowych aktów prawnych, do których odsyła się w krajowych aktach prawnych

 • Monitor Polski Poz. 889 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 888 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2005 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów

 • Monitor Polski Poz. 887 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2005 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów

 • Monitor Polski Poz. 886 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 10 października 2005 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 885 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. o utracie mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Poz. 884 z 2005

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 września 2005 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006

 • Monitor Polski Poz. 883 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2005 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 882 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 881 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 880 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 879 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 878 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 877 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2005 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 876 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2005 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 875 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2005 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 874 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 873 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 872 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2005 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 871 z 2005

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu