e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Kwiecień 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Spadek za granicą

  Małżeństwo posiadało wspólny majątek na terenie Niemiec i Polski. Po śmierci żony, mąż dziedziczy majątek. Czy stwierdzenie nabycia spadku dotyczy zarówno majątku w Polsce jak i w Niemczech? Czy po stwierdzeniu nabycia spadku należy składać odrębny wniosek w Niemczech, czy też wystarczy (...)

 • Sprzedaż nieruchomości w rokowaniach

  Czy gmina sprzedając nieruchomość w rokowaniach po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym, może ustalić inne niż cena kryteria wyboru oferty (podobnie jak w zamówieniach publicznych)? Jeżeli tak, to czy ta informacja musi być zamieszczona w ogłoszeniu o rokowaniach? Czy też wybór (...)

 • Zmiana nazwiska dziecka

  Czy można zmienić nazwisko dziecka bez zgody ojca biologicznego, który żyje i założył drugą rodzinę? Matka wychowuje dziecko samotnie, ojciec nie ma praw opiekuńczych.

 • Skutki działu spadku

  Na działce syna rodzice wybudowali dom dwurodzinny, w którym mieli zamieszkać wspólnie z dziećmi. Po śmierci ojca syn twierdzi, że dom jest tylko jego własnością. Syn nie posiadał nigdy środków na inwestycję (nie pracował). Pozwolenie na budowę wydane było na ojca, cała dokumentacja (...)

 • Bezprzetargowa sprzedaż działki gminnej

  Wraz z sąsiadem korzystamy z wspólnej drogi dojazdowej do naszych działek siedliskowych. Droga jest własnością gminy, która zamierza ją sprzedać. Problem polega na tym że ze względu na trwający od pokoleń konflikt związany z ustaleniem zasad korzystania z drogi i wyczerpaniem możliwości (...)

 • Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

  Zakład nasz jest zakładem budżetowym gminy, mamy zaległości w opłatach za dostawę mediów do mieszkań komunalnych i mieszkaniowych. Dostawca mediów grozi pozwem sądowym. Czy gmina w formie dotacji lub też zwiększenia funduszu obrotowego zakładu budżetowego ma możliwość przekazania środków (...)

 • Stwierdzenie nabycia spadku-gospodarstwo rolne

  Czy w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, należy złożyć dwa oddzielne wnioski: 1. O stwierdzenie nabycia spadku w przypadku gospodarstwa rolnego, 2. O stwierdzenie nabycia spadku, zzy też robi się to na jednym wniosku?

 • Nierzetelny pełnomocnik

  Wniosłam sprawę o rozwód korzystając z pomocy adwokata. Z góry zapłaciłam sporą sumę za pozytywne rozpatrzenie mojego rozwodu. Wyznaczono termin rozprawy pojednawczej i rozprawa odbyła się. Po otrzymaniu wezwania pojawiłam się zgodnie z datą i godziną, jednak nie zastałam mojej pani adwokat, (...)

Opinie prawneProjekty Ustaw • Proponowane zmiany w emeryturach górniczych

  Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zakłada on zachowanie nabywania prawa do emerytury górniczej na obecnie obowiązujących (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 487 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli

 • Dziennik Ustaw Poz. 486 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwie lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim