Archiwum 23 Czerwiec 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zmiana nazwy spółki

  Spółka zmienia swoja nazwę. Czy w związku z tym pracodawca ma obowiązek zmienić umowy o prace zawarte z pracownikami? Jeśli tak, to w jaki sposób (nowe umowy czy wystarcza aneksy)? Czy trzeba dokonać zmian w umowach zawartych z innymi firmami (klientami)?

 • Wynagrodzenie wypłacane przez komornika

  Mam wyrok sądu pracy zasądzający zaległe wynagrodzenia za rok 2001 i 2002 wraz z odszkodowaniem z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Czy komornik egzekwujący całą kwotę od pracodawcy, który jest dłużnikiem odlicza składkę na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy i sam je odprowadza? (...)

 • Dokumentacja zwrotu towaru

  Kontrahentowi zagranicznemu (Unia Europejska) sprzedaliśmy nasze wyroby wystawiając fakturę z "zerową" stawką VAT. Klient po otrzymaniu towaru stwierdził , że część wyrobów nie spełnia wymagań jakościowych i dokonał ich zwrotu. Czy my musimy wystawić korektę na zwróconą część towaru, (...)

 • Dokumentacja transakcji - pomyłka w cenie

  W ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej (UE) wystawiono fakturę w której niepoprawnie podano cenę towaru. Dla skorygowania należności dłużnika należy wystawić notę kredytową. Czy istniej wzór formularza noty kredytowej jaki polska firma powinna wstawić dla odbiorcy zagranicznego (członka (...)

 • Okres wypowiedzenia warunków pracy lub płacy

  Pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 18.08.2003 r. W związku z niewłaściwym wypełnianiem obowiązków brygadzisty, pracodawca zmuszony jest wypowiedzieć umowę o pracę w części dotyczącej zajmowanego stanowiska i wynagrodzenia za pracę. Proponuje (...)

 • Nieprowadzenie księgi akcyjnej

  Prezes zarządu spółki akcyjnej działającej od 1998 r. zwołał w ZWZA, podczas wlanego zgromadzenia okazało się, że prezes zarządu nie prowadzi księgi akcyjnej. Nie wiedział o takim obowiązku. Na żądanie jednego z akcjonariuszy, aby przy sprawdzeniu prawidłowego zwołania okazano księgę (...)

 • Ostateczne koszty biegłego sądowego

  Strony procesu cywinego prowadziły spór przed sądem o zapłatę za samochód, który został z powodu zatrzymania przez parking całkowicie zniszczony. Właściciel podał wartość samochodu na kwotę 12000 zł, zaś parking podał kwotę 1000 zł. Właściciel złożył wniosek o powołanie biegłego (...)

 • Oprocentowanie umowy pożyczki

  Czy jeżeli firma udziela pracownikowi pożyczki (ale nie z ZFŚS), to w jakiej poprawnej wysokości powinna określić oprocentowanie tej pożyczki? Czy powinno to być oprocentowanie rynkowe, czy może zgodnie z WIBOR+ 1%? Zarówno firmie jak i pracownikowi zależy na jak najniższym oprocentowaniu. (...)

 • Właściwość miejscowa sądu - spór o czynsz

  Mieszkam w Berlinie. Wynajęłam swoje mieszkanie w Polsce. W tym momencie chcę pozwać najemcę z tytułu zaległości czynszowych. Czy fakt mojego zameldowania w Niemczech ma jakiekolwiek znaczenie dla miejscowego wyboru Sądu?

 • Odwołanie od decyzji ZUS, zaskarżenie ZUS o zaniedbania w leczeniu - brak należytej rehabilitacji

  Dwadzieścia lat temu uległem wypadkowi, w wyniku czego byłem wielokrotnie operowany. Przez prawie trzy lata miałem unieruchomiony staw skokowy. Było to otwarte złamanie w okolicy tego stawu. Przez pewien czas byłem na rencie inwalidzkiej. Mimo wielokrotnych komisji nie poddano mnie profesjonalnej (...)

 • Nietrzeźwość pracownika

  W jaki sposób trzeba udowodnić pracownikowi, że znajduje się pod wpływem alkoholu (jest w stanie nietrzeźwym)?

 • Szkolenie pracownika - obowiązkowy udział

  Czy pracodawca ma możliwość zmuszenia pracownika do udziału w szkoleniu w dniu wolnym od pracy na przestrzeni roku kalendarzowego bez udzielenia mu wolnego dnia w zamian? Szkolenie oczywiście zawodowe - \"w temacie\". Czy pracodawca może narzucić obowiązek udziału w badaniach na temat pogłębionej (...)

Opinie prawne • Kasyno on line - opinia prawna

  Stan faktyczny Mam zamiar założyć firmę. Chcę założyć stronę www o grze poker. Na stronie mam zamiar mieć forum pokerowe, sprzedawać książki o grze i reklamować różne kasyna internetowe. (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 937 z 2005

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 54 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 24/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca regulamin Wspólnego Komitetu EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 52 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 21/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 20/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 19/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające załączniki I, II, III B i VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia pinoxadenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1839) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2005 r. przyznająca Włochom odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1826) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca wprowadzenie na rynek izomaltulozy jako nowej żywności lub nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1001)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. zamykające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 948/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 945/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 658/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i rozporządzenie (WE) nr 132/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy, w następstwie częściowego przeglądu tymczasowego przeprowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie (WE) nr 932/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych