e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Grudzień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Składki na ZUS rencisty prowadzącego firmę

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2006 r., będące jednocześnie na rencie, były zwolnione z obowiązku wpłacania składek na ZUS. Czy w 2007 r. takie zwolnienie dalej będzie obowiązywało, czy będą zobowiązane płacić składki?

 • Przesłanki wykreślenia hipoteki kaucyjnej

  Nieruchomość została obciążona notarialnie dobrowolną hipoteką kaucyjną na rzecz firmy jako zabezpieczenie obrotów handlowych z kontrahentem. Jako rodzaj zabezpieczonej wierzytelności został wpisany punkt: "ewentualne roszczenia wynikające z umowy z dnia ....". Czy w momencie rozwiązania (...)

 • Protokół ze zgromadzenia wspólników

  Spółka z o.o. posiadająca 70 tyś. kapitału zakładowego i dwóch udziałowców. Czy każde Zgromadzenie Wspólników musi być protokołowane, czy wystarczy, że w dokumentacji spółki będą tylko uchwały Zgromadzenia Wspólników?

 • Sposób przeniesienia na inne stanowisko pracy

  Pani X została przeniesiona z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do pracy w Urzędzie Gminy. Pracownica wyraziła zgodę na przeniesienie, otrzymała nowy zakres czynności oraz angaż. Co z umową o pracę? Czy Wójt Gminy rozwiązuje za porozumieniem stron umowę zawartą w Gminnym Ośrodku Pomocy (...)

 • Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

  Nauczycielka wychowania fizycznego po przebytym urlopie macierzyńskim i po powrocie do pracy na okres trzech tygodni - na wniosek lekarza - udaje się z dniem 3 stycznia 2007 r. na urlop roczny dla poratowania zdrowia. Przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia, złożyła podanie o dofinansowanie (...)

 • Podatek spadkowy a mieszkanie lokatorskie

  Znajoma posiada lokatorskie prawo do mieszkania spółdzielczego na podstawie przydziału z 1984 r. Syn chce przejąć mieszkanie. Oczywiście rodzic się zgadza. Spółdzielnia żąda jednak okazania dowodu zapłaty podatku od spadku po zmarłym w 1986 r. ojcu. Mieszkanie było przydzielone matce zatem (...)

 • Nałożenie mandatu przez Straż Miejską

  Po przeczytaniu artykułu Kontrola prędkości przez straż miejską z dnia 24.01.2006 r. na stronie www.e-prawnik.pl, postanowiłem zwrócić się o poradę prawną. Dnia 15.07.2006 r. podczas gdy jechałem nad morze, w miejscowości X, Straż Miejska zrobiła mi zdjęcie fotoradarem. Oczywiście miałem (...)

 • Umowa dostawy a rękojmia

  Wykonując usługę marketingu dla kontrahenta, moja firma była zobowiązana w umowie do wydruku materiałów promocyjnych według wzorów dostarczonych przez zlecającego. Dokonaliśmy zamówienia druku i w partii druku trafiły się egzemplarze druku z przebarwieniami i nieznacznymi plamami. Nie traktowaliśmy (...)

 • Księgi prowadzone przy użyciu komputera

  Zawiązano spółkę z o.o., która jest zobowiązana prowadzić pełne księgowość - księgi rachunkowe. Spółka nie będzie realizować wielu transakcji. Będzie to łącznie kilkanaście faktur i przychodowych i kosztowych. Jej zarząd nie widzi sensu wydawania nawet kilkuset złotych na tą okoliczność. (...)

 • Przeniesienie pracownika samorządowego

  Jestem zatrudniona na stanowisku Kierownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Ośrodek pomocy jest odrębną jednostką podległą Urzędowi Gminy, moim pracodawcą jest Wójt Gminy. Czy Wójt Gminy wydanym przez siebie zarządzeniem, za moją zgodą, może mnie przenieść na wolne urzędnicze (...)

 • Czynności zarządu współwłaściciela

  Jestem współwłaścicielem kamienicy. Mam udziały przekraczające 50% i to ja zarządzam tą nieruchomością. Planuję wypowiedzieć umowę najmu jednej rodzinie. Wysłałem już wezwanie do zapłaty czynszu (rodzina nie płaci czynszu od 7 miesięcy). Teraz po miesiącu od doręczenia wezwania chcę (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne