Archiwum 18 Grudzień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Remanent w salonie kosmetycznym

  Prowadzę salon kosmetyczny, rozliczam się na zasadach ogólnych. Na dzień 31-12-2006 muszę sporządzić remanent końcowy. Jak właściwie wykazać ilościowo towary do wykonania usługi, tj. lakiery w sprayu, kremy farby do włosów, cienie do powiek?

 • Zbieg egzekucji sądowych

  Złożyłem wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę dłużnika do komornika I. Komornik I poinformował mnie, iż zakład pracy odmówił realizacji zajęcia, gdyż jest już prowadzona egzekucja z wynagrodzenia dłużnika przez komornika II. Czy zostanę przyłączony z urzędu lub (...)

 • Złośliwy wniosek o egzekucję alimentów

  Podczas sprawy rozwodowej zostały orzeczone alimenty na dzieci. Alimenty płaciłem sam co miesiąc za pośrednictwem poczty. Po ok. 1 roku płacenia alimentów termin płatności upływał w sobotę a alimenty na dzieci zapłaciłem dopiero w poniedziałek. Była żona od razu oddała sprawę do komornika, (...)

 • Rozdzielność majątkowa a oświadczenie majątkowe

  Zamierzamy wraz z żoną zawrzeć umowę notarialną o rozdzielności majątkowej. W wyniku takiej umowy, na mocy przepisów o rozdzielności majątkowej cały majątek wspólny ruchomy i nieruchomy oraz kosztowności, oszczędności i papiery wartościowe, zostaną podzielone między nas w równych (...)

 • Rozwiązanie umowy najmu na czas oznaczony

  Od lat wynajmujemy (reprezentuję spółkę z o.o.) budynek mieszkalny na biuro od właściciela budynku. Umowa była zawsze podpisywana na okresy roczne. Teraz też chcemy taką umowę zawrzeć (na rok 2007), ale z możliwością wypowiedzenia trzymiesięcznego. Co trzeba konkretnie w umowie napisać, (...)

 • Dziedziczenie osobistego majątku małżonka

  W dniu 9.07.1969 r. J.. i W. nabyli aktem notarialnym gospodarstwo rolne zabudowane o pow. 11,11ha od Skarbu Państwa na zasadach wspólności ustawowej. W dniu 6 maja 1970r. zmarła Wanda. pozostawiając troje dzieci B., R. i A. Po śmierci żony w niedługim czasie J. żeni się z H. Żadnych zapisów (...)

 • Uzyskanie wypisu z ewidencji gruntów

  W poprzednim opisie podałam, że właścicielami działki, którą chce zasiedzieć zainteresowana byli rodzice teściowej zainteresowanej i tak też opiewał zapis w wypisie rejestrów gruntów, który zainteresowana miała w domu. Niestety, gdy chciała wyciąg z gminy okazało się, że jest tam (...)

 • Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie

  Pan X zmarł w 2004. W trakcie małżeństwa z panią Y nabył własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego. Małżeństwo X i Y nie miało dzieci. Pani Y chce przeprowadzić postępowanie po zmarłym panu X, bo chce sprzedać to mieszkanie. Wie, że pan X miał brata, ale nie utrzymywali oni ścisłego (...)

 • Darowizna a zachowek

  Małżeństwo miało dwoje dzieci (X i Y). W styczniu 2006 zmarła matka (mąż matki zmarł wcześniej). Po śmierci męża matka przekształciła prawo do lokalu z lokatorskiego spółdzielczego na własnościowe. Za życia ojca i matki przekazali oni darowizną nieruchomość gruntową na rzecz X. (...)

 • Oświadczenie majątkowe zarządu gminnej spółki

  W spółce z o.o., której jedynym właścicielem jest gmina miejska tj. w Towarzystwie Budownictwa Społecznego powołany jest przez Radę Nadzorczą dwuosobowy zarząd; prezes i członek zarządu. Cały skład trzyosobowej Rady Nadzorczej powołany jest przez Prezydenta miasta. Prezes składa roczne (...)

 • Zwrot nakładów na wyposażenie mieszkania

  Jestem właścicielem kamienicy, w której jeden z lokatorów (najem na podstawie przydziału) będzie się wkrótce wyprowadzał z mieszkania, które zajmował przez kilkanaście lat. Podczas tego okresu lokator ten urządził na swój koszt łazienki (kafle, piece gazowe, armatura), kuchnię (szafki, (...)

 • Napoje dla pracowników a koszty i odliczenie VAT

  Zatrudniam pracowników, zakupuję dla nich kawę, herbatę, wodę niegazowaną. Czy mogę odliczyć VAT na podstawie faktur i czy są to koszty uzyskania przychodów?

 • Pozew i pozew wzajemny

  Przesłany został do mnie pozew o dochodzenie wierzytelności kredytowych. W pouczeniu napisano: Pozwany może złożyć odpowiedź na pozew, jak również pozew wzajemny. Odpowiedź na pozew i pozew wzajemny jak również wnioski dowodowe wniesione przez pozwanego powinny być sporządzone na urzędowych (...)

 • Połączenie spraw przeciw kilku pozwanym

  W sądzie w miejscu mojego zamieszkania złożyłem powództwo wobec wielu banków. Powództwo dotyczy przyznawania mi kredytów w stanie chorobowym uniemożliwiającym świadome podejmowanie decyzji. Ostatnio otrzymałem pozew w tej sprawie od jednego z pozwanych banków. Jak połączyć mój zbiorczy (...)

 • Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

  Pracownik składa pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony w dniu 28.11.2006 r. Obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Pracownik chciałby skrócić okres wypowiedzenia do 1 miesiąca tak, aby od 01.01.2007 mógł podjąć pracę u innego pracodawcy. Czy pracodawca wyrażając (...)

 • Przesłanki wykreślenia hipoteki kaucyjnej

  Nieruchomość została obciążona notarialnie dobrowolną hipoteką kaucyjną na rzecz firmy jako zabezpieczenie obrotów handlowych z kontrahentem. Jako rodzaj zabezpieczonej wierzytelności został wpisany punkt: "ewentualne roszczenia wynikające z umowy z dnia ....". Czy w momencie rozwiązania (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1695 z 2006

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1694 z 2006

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1693 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, popisanej w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1692 z 2006

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, podpisana w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie specyfikacji technicznej dla interoperacyjności w zakresie podsystemu Ruch kolejowy transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3593) (1)

NA SKÓTY