e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Grudzień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nabycie nieruchomości przez spółkę akcyjną

  Spółka akcyjna posiada jednoosobowy zarząd. Kto jest uprawniony do podpisania aktu notarialnego nabycia nieruchomości w imieniu spółki? Czy wystarczy sam prezes zarządu, czy konieczne jest ustanowienie prokurenta? Proszę również o wyjaśnienie, czy do nabycia nieruchomości konieczna jest uchwała (...)

 • Termin wydania dziennika budowy

  Otrzymałem pozwolenie na budowę, lecz starostwo nie chce dać mi dziennika budowy (podbić i nadać numer) twierdząc, że muszą minąć 2 tygodnie od otrzymania tzw. zwrotek pism (informacji pozwolenia na budowę) wysłanych do moich sąsiadów (sąsiadujących z placem budowy). Dziennik budowy jest (...)

 • Poręczenie cudzoziemca za kredyt mieszkaniowy

  Zamierzam kupić mieszkanie w Polsce. Mam obywatelstwo polskie i angielskie, ale mieszkam w Anglii. Chcę zaciągnąć kredyt w jednych z banków (polskim lub zagranicznym, ale zarejestrowanym w Polsce). Obecnie nie pracuję. Czy kredyt na mieszkanie/dom może być podżyrowany przez mojego męża, który (...)

 • Sprzedaż rzeczy markowych

  Chciałbym otworzyć sklep z ubraniami, które to ubrania chciałbym zakupić w USA. Oczywiście rozumiem, że będę musiał zapłacić wszystkie opłaty (podatek, cło). Są to ubrania firmowe, różnych marek. Czy potrzebuje pozwolenia (koncesji) na sprzedaż ubrań, odzieży różnych marek, czy (...)

 • Termin do zapłaty zachowku

  Mąż w testamencie przepisał mi mieszkanie, które wyczerpuje cały po nim spadek. Po jego śmierci zjawiła się jego córka z zagranicy, która nie utrzymywała przez lata z nim i mną żadnych kontaktów. Najęła prawnika który zna się na nieruchomościach i po wycenie dokonanej przez w/w prawnika (...)

 • Zakup samochodu z ustanowionym zastawem

  Do autokomisu jedna osoba wstawiła samochód. Znalazł się klient na ten samochód. Kiedy już dokonano transakcji kupna okazało się, że samochód ten ma wadę prawną - jest zabezpieczony przez bank. Klient chce ten samochód zwrócić. Czy właściciel autokomisu musi przyjąć ten samochód z (...)

 • Paragon - podstawa wpisu w rejestrach sprzedaży

  Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej została udokumentowana paragonem fiskalnym jednocześnie na życzenie tej osoby do paragonu została wystawiona faktura VAT, do niej został dopięty paragon. Który dokument należy zaksięgować w rejestrze VAT paragon czy fakturę?

Artykuły i poradniki

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 273 z 2006

  Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie cukrzycy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 271 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie działań promujących wielojęzyczność i naukę języków obcych w Unii Europejskiej: europejski wskaźnik kompetencji językowych (2005/2213(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 268 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego: zapewnienie obywatelom możliwości elektronicznego powiadamiania o wypadkach – eCall (2005/2211(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 263 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie aspektu sektorowego planu działania w zakresie pomocy państwa na rzecz innowacji (2006/2044(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 257 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zarządzania aktywami (2006/2037(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 254 z 2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2004 (N6-0014/2005 — C6-0171/2005 — 2005/2119(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 253 z 2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2004 (N6-0014/2005 — C6-0171/2005 — 2005/2119(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 252 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2004 (N6-0014/2005 — C6-0171/2005 — 2005/2119(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 249 z 2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie w sprawie udzielenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004 (N6-0013/2005 — C6-0170/2005 — 2005/2118(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 248 z 2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2004 (N6-0013/2005 — C6-0170/2005 — 2005/2118(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 247 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004 (N6-0013/2005 — C6-0170/2005 — 2005/2118(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 244 z 2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004 (N6-0012/2005 — C6-0169/2005 — 2005/2117(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 243 z 2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2004 (N6-0012/2005 — C6-0169/2005 — 2005/2117(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 242 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004 (N6-0012/2005 — C6-0169/2005 — 2005/2117(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 240 z 2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004 (N6-0011/2005 — C6-0169/2005 — 2005/2116(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 238 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004 (N6-0011/2005 — C6-0168/2005 — 2005/2116(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 238 z 2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2004 (N6-0011/2005 — C6-0168/2005 — 2005/2116(DEC)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 236 z 2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2004 (N6-0010/2005 — C6-0167/2005 — 2005/2115(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 234 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2004 (N6-0010/2005 — C6-0167/2005 — 2005/2115(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 234 z 2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Eurojustu za rok budżetowy 2004 (N6-0010/2005 — C6-0167/2005 — 2005/2115(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 232 z 2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2004 (N6-0009/2005 — C6-0166/2005 — 2005/2114(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 230 z 2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2004 (N6-0009/2005 — C6-0166/2005 — 2005/2114(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 229 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2004 (N6-0009/2005 — C6-0166/2005 — 2005/2114(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 227 z 2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (N6-0008/2005 — C6-0165/2005 — 2005/2113(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 226 z 2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2004 (N6-0008/2005 — C6-0165/2005 — 2005/2113(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 225 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (N6-0008/2005 — C6-0165/2005 — 2005/2113(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 223 z 2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na rok budżetowy 2004 (N6-0007/2005 — C6-0164/2005 — 2005/2112(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 221 z 2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2004 (N6-0007/2005 — C6-0164/2005 — 2005/2112(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 220 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na rok budżetowy 2004 (N6-0007/2005 — C6-0164/2005 — 2005/2112(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 218 z 2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska na rok budżetowy 2004 (N6-0006/2005 — C6-0163/2005 — 2005/2111(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 216 z 2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2004 (N6-0006/2005 — C6-0163/2005 — 2005/2111(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 215 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska na rok budżetowy 2004 (N6-0006/2005 — C6-0163/2005 — 2005/2111(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 213 z 2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2004 (N6-0005/2005 — C6-0162/2005 — 2005/2110(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 212 z 2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2004 (N6-0005/2005 – C6-0162/2005 – 2005/2110(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 211 z 2006

  1. Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2004 (N6-0005/2005 — C6-0162/2005 — 2005/2110(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 208 z 2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2004 (N6-0004/2005 — C6-0161/2005 — 2005/2109(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 207 z 2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2004 (N6-0004/2005 — C6-0161/2005 — 2005/2109(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 206 z 2006

  1. Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2004 (N6-0004/2005 — C6-0161/2005 — 2005/2109(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 203 z 2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2004 (N6-0003/2005 — C6-0160/2005 — 2005/2108(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 201 z 2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2004 (N6-0003/2005 — C6-0160/2005 — 2005/2108(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 200 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2004 (N6-0003/2005 — C6-0160/2005 — 2005/2108(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 198 z 2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2004 (N6-0002/2005 — C6-0159/2005 — 2005/2107(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 197 z 2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2004 (N6-0002/2005 — C6-0159/2005 — 2005/2107(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 196 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2004 (N6-0002/2005 — C6-0159/2005 — 2005/2107(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 193 z 2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego na rok budżetowy 2004 (N6-0001/2005 — C6-0158/2005 — 2005/2106(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 192 z 2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2004 (N6-0001/2005 — C6-0158/2005 — 2005/2106(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 191 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego na rok budżetowy 2004 (N6-0001/2005 — C6-0158/2005 — 2005/2106(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 185 z 2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego oraz dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2004 (COM(2005)0485 — C6-0430/2005 — 2005/2157(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 183 z 2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia rozliczeń w odniesieniu do wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego oraz dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2004 (COM(2005)0485 — C6-0430/2005 — 2005/2157(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 181 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego oraz dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2004 (COM(2005)0485 — C6-0430/2005 — 2005/2157(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 180 z 2006

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja VIII B — Europejski Inspektor Ochrony Danych (N6-0027/2005 — C6-0365/2005 — 2005/2208(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 179 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2004, Sekcja VIII B — Europejski Inspektor Danych Osobowych (N6-0027/2005 — C6-0365/2005 — 2005/2208(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 178 z 2006

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja VIII A — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (N6-0027/2005 — C6-0364/2005 — 2005/2042(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 177 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja VIII A — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (N6-0027/2005 — C6-0364/2005 -2005/2042(DEC)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 175 z 2006

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja VII – Komitet Regionów (N6-0027/2005 – C6-0363/2005 – 2005/2096(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 174 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja VII — Komitet Regionów (N6-0027/2005 — C6-0363/2005 — 2005/2096(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 172 z 2006

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N6-0027/2005 – C6-0362/2005 – 2005/2095(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 171 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2004, Sekcja VI — Europejski Komitet Ekonomiczno — Społeczny (N6-0027/2005 — C6-0362/2005 — 2005/2095(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 169 z 2006

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja V – Trybunał Obrachunkowy (N6-0027/2005 – C6-0361/2005 – 2005/2094(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 168 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja V — Trybunał Obrachunkowy (N6-0027/2005 – C6-0361/2005 – 2005/2094(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 166 z 2006

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (N6-0027/2005 – C6-0360/2005 – 2005/2093(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 165 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości (N6-0027/2005 – C6-0360/2005 – 2005/2093(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 163 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja II — Rada (N6-0027/2005 — C6-0359/2005 — 2005/2092(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 163 z 2006

  2. Rezolucja Parlamentu zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja II – Rada (N6-0027/2005 – C6-0359/2005 – 2005/2092(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 162 z 2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004: Sekcja I — Parlament Europejski (N6-0027/2005 — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 138 z 2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja III — Komisja (SEC(2005)1158 — C6-0352/2005 — 2005/2090(DEC) — SEC(2005)1159 — C6-0351/2005 — 2005/2090(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 137 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 137 z 2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia rozliczeń w odniesieniu do wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja III — Komisja (SEC(2005)1158 — C6-0352/2005 — 2005/2090 (DEC) — (SEC(2005)1159 — C6-0351/2005 –2005/2090(DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 136 z 2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2004, Sekcja III — Komisja (SEC(2005)1158 – C6-0352/2005 –2005/2090(DEC) — SEC(2005)1159 — C6-0351/2005 — 2005/2090 (DEC))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 135 z 2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 135 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady dotyczącego zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego poprawek zmieniających Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r. (COM(2005)0591 — C6-0433/2005 — 2005/0229(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 134 z 2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 131 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie w sprawie udzielenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 129 z 2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 128 z 2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 126 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 124 z 2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 123 z 2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 123 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ściślejszego partnerstwa między Unią Europejską a Ameryką Łacińską (2005/2241 (INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 120 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 120 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przejścia z nadawania analogowego na nadawanie cyfrowe: szansa dla europejskiej polityki audiowizualnej i różnorodności kulturalnej (2005/2212 (INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 118 z 2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 117 z 2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 115 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 113 z 2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Eurojustu za rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 112 z 2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 110 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 108 z 2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 107 z 2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 106 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i ich produktów oraz zapobiegania i zwalczania niektórych chorób zwierząt wodnych (COM(2005)0362 — C6-0281/2005 — 2005/0153(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 105 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 105 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (COM(2005)0362 — C6-0282/2005 — 2005/0154(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 104 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r. (14343/2005 — C6-0023/2006 — 2005/0137(AVC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 104 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form ekspresji kulturalnej (5067/2006 — COM(2005)0678 — C6-0025/2006 — 2005/0268(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 103 z 2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 103 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w zakresie roku bazowego przydziału kontyngentów wodorochlorofluorowęglowodorów w odniesieniu do Państw Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. (COM(2004)0550 — 13632/2005 — C6-0421/2005 — 2004/0296(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 102 z 2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 102 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2006 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, Sekcja III — Komisja (powodzie w Bułgarii, Rumunii i Austrii) (8512/2006 — C6-0131/2006 — 2006/2066(BUD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 101 z 2006

  DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 100 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na rok budżetowy 2004