Archiwum 7 Grudzień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Udostępnienie zeznań świadka

  Miała miejsce kradzież bardzo dużej sumy pieniędzy z domu. Do domu sprawca wszedł najprawdopodobniej przy pomocy odbitego klucza. Chciałam się dowiedzieć, czy policja ma prawo udostępnić moim rodzicom zeznania moje i moich znajomych? Chodzi o sprawę kradzieży, z którą nie mam nic wspólnego, (...)

 • Remanent likwidacyjny

  Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wykonywał działalność obejmującą m.in. prowadzenie wypożyczalni kaset video, prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ze względu na to, że ten rodzaj działalności (wypożyczalnia) w pewnym momencie przestał (...)

 • Podatek dochodowy od stypendium sportowego

  Za swoje wybitne osiągnięcia sportowe pewien człowiek otrzymał z Ministerstwa stypendium sportowe. Czy od stypendium sportowego płaci się podatek?

 • Skutki likwidacji spółki akcyjnej dla wspólników

  Spółka akcyjna jest w likwidacji. Przedsiębiorstwo spółki zostało wniesione aportem do spółki z o.o., w zamian za udziały. Spółka akcyjna posiada więc już jedynie w pasywach kapitał akcyjny 500 tys. plus kapitał rezerwowy 300 tys. tworzony z zysku w poprzednich latach plus 100 tys. z aktualizacji (...)

 • Zakres pojęcia powagi rzeczy osądzonej

  Sądy pierwszej oraz drugiej instancji oddaliły wniesione przeze mnie powództwo przeciwegzekucyjne z uwagi na niewłaściwe określenie strony pozwanej (zamiast dzieci wpisałem jako pozwaną byłą żonę). Złożyłem zatem drugi pozew przeciwezekucyjny i właściwie określiłem pozwanych, ale sąd (...)

 • Odstępne a podatek dochodowy

  Przedsiębiorcy zawarli między sobą umowę z klauzulą odstępnego. Jeden z nich odstąpił od umowy za zapłatą określonej kwoty. Czy odstępne stanowi przychód dla otrzymującego pieniądze, a koszt dla wypłacającego?

 • Składki lokatora na fundusz remontowy

  Do lokalu po zmarłym właścicielu wprowadził się „dziki” lokator. Z powodu braku spadkobierców lokal przejmie prawdopodobnie skarb państwa (post. spadkowe jest od wielu lat w toku). Lokator płaci jedynie za wodę i energię elektryczną żeby zapobiec odcięciu mediów. Jednak nie (...)

 • Wymóg szczególnej sprawności psychofizycznej

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. wymienia zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej. Jakie korzyści są związane z zaliczeniem wykonywanego zawodu do wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej? Czy Państwa zdaniem zawód (...)

 • Termin wydania dziennika budowy

  Otrzymałem pozwolenie na budowę, lecz starostwo nie chce dać mi dziennika budowy (podbić i nadać numer) twierdząc, że muszą minąć 2 tygodnie od otrzymania tzw. zwrotek pism (informacji pozwolenia na budowę) wysłanych do moich sąsiadów (sąsiadujących z placem budowy). Dziennik budowy jest (...)

 • Poręczenie cudzoziemca za kredyt mieszkaniowy

  Zamierzam kupić mieszkanie w Polsce. Mam obywatelstwo polskie i angielskie, ale mieszkam w Anglii. Chcę zaciągnąć kredyt w jednych z banków (polskim lub zagranicznym, ale zarejestrowanym w Polsce). Obecnie nie pracuję. Czy kredyt na mieszkanie/dom może być podżyrowany przez mojego męża, który (...)

 • Odwołanie od mandatu a naliczanie punktów karnych

  Mój mąż dwa lata temu został zatrzymany przez policję za wykroczenie drogowe. Dostał punkty karne. Jednakże mąż odwoływał się od tego mandatu. Sprawa trwała przez jakiś czas. Teraz nakaz się uprawomocnił. Jak w tej sytuacji należy liczyć punkty karne? Czy od momentu zatrzymania przez (...)

 • Poświadczenie dokumentu przez radcę

  Pełnomocnik powoda, radca prawny, wniósł w jego imieniu pozew o zapłatę. Do pozwu zostały dołączone kopie dokumentów, poświadczone przez radcę za zgodność z oryginałem. Jeden z tych dokumentów jest w posiadaniu pozwanego i radca nie miał możliwości posiadania tego dokumentu. Poświadczył (...)

 • Modyfikacja wniesionej apelacji

  Z uwagi na brak kompetentnego doradztwa prawnego, w apelacji od wyroku dostarczonej do sądu w terminie, odwołałem się od wyroku w sposób nieprawidłowy i teraz wiem, że przegram apelację. Obecnie chcę dostarczyć do sądu drugie pismo apelacyjne, które ma być dla sądu pismem właściwym i (...)

 • Definicja samodzielne prowadzenie działalności

  W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) możemy przeczytać, iż: "(...) podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności prowadzonej wyłącznie (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne