e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Luty 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Załączniki do pozwu

  Czy istnieje obowiązek dołączenia do pozwu o wydanie nakazu zapłaty odpisu dokumentu rejestrowego pozwanego przedsiębiorcy?

 • Egzekucja z gospodarstwa i jej ograniczenia

  Czy komornik może sprzedać gospodarstwo rolne, jeśli jest ono jedynym źródłem utrzymania rodziny? Jeżeli może coś sprzedać to czy jest prawo, które określa, ile musi rodzinie zostawić?

 • Darowizna a majątek wspólny

  Jeśli teściowie sporządzą akt darowizny mieszkania na żonę np. 1 marca 2006 roku, to jakie są możliwości dopisania mnie jako współwłaściciela? Chodzi o czas, w jakim to może nastąpić, ewentualne przeszkody, koszty sporządzenia takiego wpisu. Czy taka opcja jest możliwa?

 • Przeniesienie licencji na międzynarodowy transport

  Ojciec, w ramach działalności gospodarczej, posiada autokar turystyczny, za pomocą którego prowadzi międzynarodowy transport osób, na podstawie wydanej przez odpowiedniego ministra, 50 letniej licencji. Chciałby zakończyć działalność gospodarczą i przenieść swoje uprawnienia ( licencję) (...)

 • Darowizna mieszkania przez kuzyna ojca

  Czy wuj mógłby nam darować mieszkanie, przy czym jest on dość daleką rodziną, bo kuzynem mojego ojca. Jaki wtedy zajdzie podatek i od jakiej kwoty będzie naliczany, od kwoty autentycznej zapłaty spółdzielni, która trzy lata temu, po uwzględnieniu odliczeń, wynosiła około 20.000 zł, czy (...)

 • Termin i uzasadnienie do korekty faktury VAT

  Ile czasu ma podatnik na wystawienie faktury korygującej? Czy jest to jednakowy czas w podatku dochodowym i VAT? Została wystawiona faktura VAT, której wysokość została zaskarżona przez nabywcę w Sądzie. Sąd wydał wyrok, że kwota ta nie należy się wystawcy w całości. Dlatego teraz wystawca (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę

  Bezrobotny (niezatrudniony, nie prowadzący działalności, bez prawa do zasiłku) artysta sprzedaje sporadycznie swoje prace (kilka w miesiącu, kwoty mniejsze od 1000 zł). Czy artysta musi jakoś zgłaszać takie dochody do US? Jeśli tak, to kiedy, w jaki sposób i który przepis reguluje taką sytuację? (...)

 • Prawo do zasiłku przedemerytalnego

  W lipcu 2004 rozwiązałem umowę o pracę z pracodawca na podstawie art 55 par1.1-niewyplacanie wynagrodzenia za okres od września 2003 do maja 2005. W świadectwie pracy zakład wpisał mi, że stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania w trybie art. 55 par.1 k.p. Urząd Pracy uznał winę pracodawcy (...)

 • Sposób liczenia terminu na odpowiedź na pozew

  Wezwanie na rozprawę rozwodową, datowane na 19 stycznia, odebrałem na poczcie w dniu 6 lutego. Zostałem zobowiązany do złożenia odpowiedzi w terminie 14 dni oraz wezwany na rozprawę na 16 lutego. Kiedy upływa termin odpowiedzi na pozew? Nie jestem jeszcze przygotowany do obrony (przygotowuję (...)

 • Kontrakt menadżerski z pracodawcą a ZUS

  Cudzoziemiec posiadający w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy podpisał z polską spółką umowę o pracę i kontrakt menadżerski. Osoba ta podlega w Polsce ubezpieczeniom społecznym. Umowa o pracę i kontrakt są podpisane z tym samym podmiotem. Rozumiem, że z punktu widzenia ubezpieczeń (...)

 • Dodatkowe zajęcie zarobkowe strażnika miejskiego

  Czy strażnik miejski może zgodnie z prawem założyć spółkę z o.o. działającą jako agencja ochrony mienia w mieście, w którym pełni służbę? Czy działalność takiej spółki nie będzie obciążona zarzutem korupcji (Straż Miejska też działa w tym samym sektorze i posiada informacje (...)

 • Wyliczenie wcześniejszej emerytury

  Kobieta kończy 55 lat w listopadzie 2006 roku. Staż pracy: 33 lata. Nie przystąpiła do OFE. Zamierza przejść w listopadzie 2006 roku na wcześniejszą emeryturę. Wg jakiego systemu obliczona zostanie ta emerytura? W jaki sposób samodzielnie obliczyć wysokość tej emerytury?

 • Stosunek zależności lub dominacji

  Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis "podmioty oraz osoby związane z dłużnikami stosunkiem zależności lub dominacji w rozumieniu art. 4 pkt.16 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" /tekst jednolity Dz. U. nr 49 z 2002 r poz. 447 z późn. zmianami/?

 • Samochód a wspólność majątkowa

  W okresie trwania małżeństwa w styczniu 1984 r otrzymałem w darowiźnie samochód (podczas trwania związku małżeńskiego) wartości 220 tys. złotych (w r. 1984). W akcie darowizny zaznaczone jest, że brat i bratowa darują mi ten samochód - (nie na obojga współmałżonków). Później ten (...)

 • Zmniejszenie emerytury wojskowej

  Czy osoba 50-letnia pobierająca emeryturę wojskową w wysokości 75% ma prawo do wynagrodzenia bez ograniczeń? Czy określona kwota dochodu ma wpływ na ograniczenie lub zawieszenie emerytury?

 • Emerytura na starych czy nowych zasadach

  Pracownica w lutym br. kończy 55 lat, a we wrześniu osiągnie 30-letni staż pracy. Może więc skorzystać z dwojakiego wyliczenia przysługującej emerytury. Który z nich będzie dla niej korzystniejszy (przyjmując założenie, że przy skorzystaniu z metody przewidzianej dla osób starszych, liczono (...)

 • Postępowanie o wykroczenie

  Sąd przesłał mi wyrok nakazowy uznając mnie winnym wykroczenia z art.51 kw. Po zapoznaniu się z aktami sprawy stwierdziłem, że postępowanie zostało wszczęte, albowiem policja dała wiarę fałszywym zeznaniom osoby rzekomo pokrzywdzonej. Ponieważ mam dowody na to, że do wykroczenia nie doszło (...)

 • Egzekucja a wyrok karny z obowiązkiem spłaty długu

  Od 2003 roku z wniosków wierzycieli komornik sądowy prowadzi przeciwko mojej osobie egzekucję. W toku prowadzonej egzekucji komornik zajął moją nieruchomość oraz mój jedyny dochód, jaki uzyskiwałem z tytułu najmu tej nieruchomości. Zaznaczam, że zajęcie nastąpiło na poczet zaległych (...)

 • Zmiana postanowień dowodowych przez sąd

  W trakcie procesu przeciwko bankowi sąd na mój wniosek wydał postanowienie o przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu księgowości i finansów i nakazał mi wpłacić kwotę zaliczki w wysokości 3000 zł. Kwotę tę wpłaciłem w zakreślonym terminie. Mimo to sąd nie przeprowadził (...)

 • Odroczenie terminu posiedzenia

  W wyniku złożonej przeze mnie apelacji od wyroku pierwszej instancji sąd wyznaczył termin jej rozpoznania na 22 luty 2006 roku, informując że nieobecność stron nie tamuje rozpoznania apelacji. Jeżeli złożę do sądu apelacyjnego wniosek o odroczenie terminu apelacji ponieważ chcę w niej (...)

 • Renta rodzinna a zaległości w ZUS

  Czy przyznanie renty rodzinnej po zmarłym ojcu małoletniej córce jest uzależnione od zapłacenia na rzecz ZUS zaległych, niezapłaconych przez zmarłego składek? Jeżeli tak, czy dotyczy to wszystkich należności niezapłaconych, czy tylko za ostatnie 5 lat, jeżeli taki okres zatrudnienia zastanie (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, dotyczące wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III I IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, dotyczącego wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III i IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu