e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Luty 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podatek od terenów rekreacyjno-wypoczynkowych

  Czy za grunty sklasyfikowane w ewidencji jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), na których zorganizowano nieodpłatne miejsca wypoczynku (biwaki, parkingi, ruiny zamczysk) udostępnione do publicznego korzystania, Nadleśnictwo zobowiązane jest do płacenia podatku od nieruchomości?

 • Ryczałt - moment powstania przychodu

  Co zrobić w takim przypadku ryczałtowiec wystawia rachunek za czynsz z opóźnionym terminem zapłaty, powiedzmy 90 dni. Czy można ten rachunek uznać jako koszt w firmie, która otrzymała ten rachunek? Kiedy zapłacić podatek ryczałtowy, czy w momencie wystawienia rachunku, zapadalności terminu (...)

 • Budowa inwestycji gminnej bez zgody właściciela

  Przez teren mojej działki został przeprowadzony kolektor kanalizacyjny. Odbyło się to bez mojej wiedzy i zgody. Budowa była inwestycją gminną. Mój pisemny protest wójt gminy przesłał do powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który stwierdził zgodność inwestycji z decyzją pozwolenia (...)

 • Zaświadczenie o dochodach a wyskość alimentów

  W przypadku ustalania wysokości alimentów na rzecz małoletniego dziecka w celu udowodnienia wysokości zarobków ojca należy przedstawić m.in. zaświadczenie o dochodach. Czy takie zaświadczenie ma obejmować aktualne dochody (z miesiąca wydania zaświadczenia) czy dochody z poprzednich miesięcy (...)

 • Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej

  Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty targowej dziennej? Czy powstaje on w momencie zajęcia stanowiska na targowisku, czy też z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży? Czy w związku z drugim przypadkiem można odmówić zarządcy targowiska zapłaty za miejsce na targowisku do czasu uzyskania (...)

 • Pobyt na zwolnieniu lekarskim a składka zdrowotna

  Jestem zatrudniona w szkole na pełnym etacie (nauczycielka) dodatkowo prowadzę firmę i opłacam składkę zdrowotną w swojej firmie. Od października 2005 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim, które dostarczam do szkoły - ta sama choroba przez wszystkie miesiące. ZUS twierdzi, że powinnam nadal (...)

 • Uproszczona forma zaliczek a ryczałt

  Przy ryczałcie nie ma w deklaracji wykazanego dochodu, nie ma kosztów uzyskania. Jest tylko obrót (przychód) i zapłacony podatek od obrotu (przychodu). I właśnie to jest problem - 1/12 czego należy przyjąć do obliczania kwoty uproszczonej zaliczki - zapłaconego podatku, bo chyba nie obrotu?

 • Przedawnienie roszczeń z umowy o pracę

  Do 1995 r. pracowałem w spółce z o.o. jako pracownik odpowiedzialny m.in. za obrót kasowy. Obecnie, już po wielu latach, ówczesny prezes spółki, uważający, że okradłem spółkę grozi mi, że rozliczy mnie z pieniędzy spółki, które sobie wówczas niby przywłaszczyłem. Oczywiście nie (...)

 • Zwrot kosztów w postępowaniu nieprocesowym

  Czy na rozprawie o dział spadku po zakończonej sprawie występuje strona przegrana i wygrana i czy ewentualnie można starać się o zwrot poniesionych kosztów np. adwokata od strony przegranej?

 • Uproszczona forma płacenia zaliczek

  W 2005 roku byłem na formie ryczałtu ewidencjonowanego, obecnie na podatku liniowym 19%. Jak obliczyć średnią stawkę podatku liniowego do formy uproszczonej?

 • Uchylanie się od odbioru pism

  Dwóch dłużników złożyło solidarnie sprzeciw do wydanego nakazu zapłaty, sąd wyznaczył wpis, obaj złożyli wniosek o zwolnienie. Sąd zażądał oświadczeń. Jeden z dłużników dostarczył i sąd go zwolnił. Drugi zaś nie podejmuje wezwań. Czy w tej sytuacji sąd może przyjąć sprzeciw, (...)

 • Śmierć dłużnika a przedawnienie zobowiązania

  Czy w ogóle, a jeśli tak to kiedy od śmierci dłużnika może nastąpić przedawnienie długu?

 • Konsekwencje odrzucenia spadku

  Wraz z mężem posiadaliśmy własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego. Mąż zmarł, a ponieważ zostawił długi(miałam rozdzielność majątkową), ja wraz z dorosłymi dziećmi (zamężna córka i syn)muszę odrzucić spadek. Jeszcze gdy mąż żył komornik potrącał część z jego renty. (...)

 • Sprzedaż i import perfum a atesty

  Czy sprzedaż perfum wiąże się z posiadaniem jakichkolwiek atestów, czy wystarczy zarejestrowanie kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach i udostępnienie materiałów gdy okaże się to konieczne? Czy importowanie substancji chemicznych, takich jak alkohol etylowy, czy też substancji (...)

 • Księga akcjonariuszy a GIODO

  Czy prowadzenie księgi akcjonariuszy spółki akcyjnej lub udziałowców spółki z o.o. podlega zgłoszeniu do Głównego Inspektora Danych Osobowych?

 • Opodatkowanie darowizny na leczenie dziecka

  Chcę przekazać w formie darowizny na leczenie dziecka, osobie fizycznej (matce), kwotę około 50 tys. złotych. Zastanawiam się, co będzie korzystniejsze dla obu stron: czy jeśli przekażę te pieniążki jako osoba fizyczna, czy z firmy. Proszę wskazać, kiedy ja jako darczyńca oraz osoba przeze (...)

 • Skarga pauliańska a dalsze zbycie przedmiotu

  30 grudnia 2004r nabyłem nieruchomość gruntową. Po ok 6 miesiącach z Wydziału Ksiąg Wieczystych otrzymałem informację (wpis ostrzeżenia do działu III), iż wobec tej nieruchomości toczy się przed Sądem postępowanie o stwierdzenie nieskuteczności względem wierzyciela ojca poprzedniej (...)

 • Pozwanie spółki jawnej

  Spółka jawna zakupiła towary za które nie zapłaciła a wspólnicy podpisali nam weksel in blanco. Składając do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty powinniśmy pozwać spółkę czy wspólników?

 • Brak aktualizacji adresu dłużnika w KRS

  Spółka z o.o. zakupiła towary, za które nie zapłaciła. W chwili obecnej pod adresem wskazanym w KRS nie ma tej firmy. Co powinniśmy zrobić, aby skutecznie dochodzić swoich należności?

 • Postanowienie o wykonaniu kary

  Sąd wyznaczył posiedzenie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary a to w wyniku, iż oskarżony nie wykonał zobowiązań wynikających z prawomocnego wyroku jaki na nim ciąży, w którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary na podstawie art.69 & 1 k.k. w zw. z art. 70 & 1 k.k., na okres próby (...)

Zmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 198 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

 • Dziennik Ustaw Poz. 197 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier

 • Dziennik Ustaw Poz. 196 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych od spraw Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UN-Habitat, podpisanej w Nairobi dnia 7 kwietnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 195 z 2006

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UN-Habitat, podpisana w Nairobi dnia 7 kwietnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 194 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 193 z 2006

  Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 192 z 2006

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2006 r. sygn. akt SK 45/04

 • Dziennik Ustaw Poz. 191 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 190 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 189 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności

 • Dziennik Ustaw Poz. 188 z 2006

  Rozporządzenie Ministrów Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisje Papierów Wartościowych i Giełd

 • Dziennik Ustaw Poz. 187 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 186 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • Dziennik Ustaw Poz. 185 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Poz. 184 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 183 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków krajowego Funduszu Drogowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 62 z 2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu nr 34/2005 ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 59 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2006 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 58 z 2006

  Zalecenie Rady z dnia 14 lutego 2006 r. dotyczące mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 54 z 2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Australią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 52 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Australią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 290/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2093/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz w sektorze zbóż dla produktów oznaczonych kodem CN 11010015

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 284/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 283/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 19. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 17 lutego 2006 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2006

  Zaproszenie do składania wniosków — eTEN 2006/1

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2006

  Zawiadomienie w sprawie upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3865 — Trinecke/VVT)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4138 — DZ Equity/L-Bank/Hornschuch) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 269/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 533/2004 w sprawie ustanowienia europejskiego partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2006

  Zestawienie informacji dotyczących pomocy Państwa, przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2006

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2006

  Oświadczenie Republiki Słowackiej stosownie do art. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego dla pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 268/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Porozumienie administracyjne pomiędzy Królestwem Hiszpanii a Radą Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 267/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. dotyczące wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Australią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Oświadczenie Niderlandów zgodnie z art. 5 i art. 97 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Wykaz win gatunkowych produkowanych w określonych regionach