e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Sierpień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP

  Firma szkoleniowa chce przeprowadzać szkolenia BHP dla firm. Posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej PKD 80.42.B. Jakie powinna spełniać warunki, wpisy, aby przeprowadzać szkolenia wstępne, okresowe, dla służby BHP (dla robotników, pracowników administracyjno - biurowych, kierowników, (...)

 • Koszty sądowe a koszty uzyskania przychodu

  Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Po dokonaniu kontroli przez urząd kontroli skarbowej otrzymałem domiar podatku, z wysokością którego się nie zgadzam. Ponieważ izba skarbowa utrzymała decyzję w mocy, wniosłem sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, dokonując (...)

 • Podział działki wbrew miejscowemu planu

  Rozważam podział działki 0,5 ha budowlanej na dwie części. W warunkach zagospodarowania przestrzennego jest zapis, iż najmniejsza działka może mieć 15 arów. Czy jest możliwe, aby jednak podział działki mógł być w proporcjach 0,1 i 0,4 ha? Jaka jest procedura załatwiania takiego podziału?

 • Załączniki do pozwu rozwodowego

  Składam pozew o rozwód. Mamy z żoną dorosłe dziecko. Zgadzamy się na rozwód bez orzekania o winie. Żona nie pracuje, ja natomiast prowadzę działalność gospodarczą. Od niedawna mamy rozdzielność majątkową. Podział majątku nastąpi pomiędzy stronami. Jakie dokumenty potrzebne są wraz (...)

 • Nadanie wyrokowi natychmiastowej wykonalności

  Dochodzę przed sądem pracy odszkodowania w formie wyrównawczego okresu odpoczynku za czas pracy w wymiarze ponadnormatywnym. Żądam udzielenia dodatkowego czasu wolnego. Czy dopuszczalne jest żądanie nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności?

 • Wydzielenie części działki

  Posiadam działkę budowlaną 0,5 ha. Czy mogę przepisać notarialnie na własność wyznaczoną część działki (15 arów) bratu lub przekazać tą część w darowiźnie tak aby miał do tej części prawa własności?

 • Milcząca zgoda na dokonanie ulepszeń w lokalu

  Nowy właściciel - czyli aktualny Wynajmujący - powołując sie na zapisy umowy najmu z poprzednim właścicielem, który brzmi - "najemca może dokonywać remontów kapitalnych oraz ulepszeń lokalu po uzyskaniu zgody Wynajmującego i uzgodnieniu z nim sposobu rozliczenia za dokonane remonty kapitalne (...)

 • Interes prawny a uzasadniony interes prawny

  Spotkałem się z określeniami "interes prawny", "uzasadniony interes prawny". Proszę o podanie definicji, oraz wskazanie ewentualnych różnic pomiędzy w/w określeniami.

 • Zmiana żądania o zwrot kosztów procesu

  W pozwie został zgłoszony wniosek o zwrot kosztów procesu według norm przepisanych. Czy po zgłoszeniu takiego wniosku można złożyć spis wydatków w trakcie postępowania?

 • Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

  Osoba prawna ma zawartą umowę użytkowania wieczystego ze Skarbem Państwa. Teraz chciałaby rozwiązać zawartą umowę. Czy może złożyć wypowiedzenie umowy i w ten sposób ją rozwiązać? Czy może dokonać darowizny umowy na rzecz Skarbu Państwa? Jakie w tym przypadku byłaby zobowiązana (...)

 • Utracony tytuł wykonawczy

  Zgubiłem tytuł wykonawczy przeciwko mojemu dłużnikowi i wystąpiłem do sądu o wydanie nowego w zamian za utracony. Jednakże sąd w piśmie zawiadomił mnie, że w tej sprawie odbędzie się rozprawa z mojego wniosku z udziałem dłużnika. Jednocześnie sąd zobowiązał mnie do wykazania faktu (...)

 • Podatek od darowizny rodziców dla dziecka

  Rodzice darują swojemu dziecku mieszkanie warte 250 tys. PLN i gotówkę w kwocie 200 tys. PLN. Jaki podatek musi zapłacić dziecko od darowanego mu przez rodziców mieszkania i pieniędzy? Proszę podać przedziały kwotowe przy darowiznach dla stawek: 3%, 5%, 7% . Zakładając, że dziecko sprzedaje (...)

 • Alimenty od ojca biologicznego

  Jestem faktycznie ojcem dziecka, nie jestem jednak ujęty w akcie urodzenia. Jest tam tylko fikcyjne imię. Dziecko ma 5 miesięcy. Czy jeśli nie figuruję jako ojciec dziecka w akcie urodzenia, to matka może pozwać mnie o alimenty?

 • Wniesienie o alimenty a rozwód

  Od dłuższego czasu mąż nie daje mi żadnych pieniędzy na dzieci kilka dni temu złożył pozew rozwodowy. Chcę żądać alimentów dla dzieci i zastanawiam się czy złożyć pozew o alimenty teraz czy czekać na rozprawę rozwodową? Co jest szybszą i wygodniejszą dla mnie formą? Czy jeżeli (...)

 • Alimenty za okres wsteczny

  Mój mąż od pewnego czasu nie daje mi na utrzymanie dzieci. Chcę wystąpić do sądu o alimenty. Czy należna kwota może być ustanowiona także za miesiące wsteczne? Od czego to zależy?

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania formularzy do urzędów. W jaki sposób rozliczana będzie ta osoba wobec urzędu skarbowego? Czy zastosowanie będą miały (...)

 • Zwrot kosztów procesu dla strony wygranej

  Chcę do sądu wystąpić z pozwem o zapłatę odszkodowania. Aby udowodnić wysokość szkody niezbędna była opinia biegłego. Musiałem również skorzystać z porady doradcy podatkowego. Czy wnosząc pozew do sądu można żądać zwrotu kosztów porady doradcy podatkowego? Czy koszt ten wlicza (...)

 • Faktura zagraniczna a odliczenie VAT

  Otrzymałem fakturę za zakup licencji na oprogramowanie od holenderskiego sprzedawcy. Na fakturze wyszczególniono kwotę główną oraz "TAX" równy 22% kwoty głównej (naliczony prawdopodobnie ze względu na kraj nabycia, czyli Polskę - transakcja odbyła się przez Internet). Czy mogę odliczyć (...)

 • Kwoty wolne przy darowiźnie

  Różne grupy podatkowe darują Panu X kwoty pieniężne, wolne od podatku (nie zwolnione) z przeznaczeniem na mieszkanie. Czy limit kwoty wolnej od podatku, np. w I grupie podatkowej - 9.637 zł, jest limitem rocznym, czy 5-letnim, tak jak darowizny opodatkowane, ale zwolnione z podatku od spadków (...)

 • PCC a know-how

  Osoba fizyczna dokonuje przeniesienia praw do projektu nie chronionego (umowa know-how) na spółkę z o.o. Czy osoba fizyczna w tym przypadku podlega opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych?

Artykuły i poradniki

 • Jak zarejestrować samochód kupiony za granicą?

  Zgodnie z art. 71 ust. 6 Prawa o ruchu drogowym, pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni. W tym okresie nabywca ma obowiązek dokonać rejestracji samochodu (załączając (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1082 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1081 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1080 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1079 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1078 z 2006

  Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1077 z 2006

  Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1076 z 2006

  Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 1075 z 2006

  Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1074 z 2006

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1073 z 2006

  Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski Poz. 598 z 2006

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lipca 2006 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 597 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 596 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2006 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 595 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 594 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 593 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2006 r. nr 113-37-06 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 592 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2006 r. nr 113-36-06 w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 591 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2006 r. nr Z. 110-30-2006 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 590 z 2006

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Marka Szczygło

 • Monitor Polski Poz. 589 z 2006

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia roku 2007 Rokiem Miasta Krakowa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2006

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w państwach członkowskich (94/795/WSiSW) (Dz.U. L 327 z dnia 19.12.1994) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 19, tom 1, str. 3)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE w odniesieniu do niektórych dodatkowych środków organiczających zagrożenie rozprzestrzenienia się grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3702) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania członków Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy na nową kadencję

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zatwierdzające zmianę specyfikacji oznaczenia geograficznego wpisanego do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Nocciola di Giffoni) (PGI)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4179 — Huntsman/Ciba TE Business) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4258 — IVECO/AFIN) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4291 — voestalpine/Profilafroid/Société Automatique de Profilage (SAP)) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4369 — Macquarie/Corona) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4340 — FCC/WRG) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu w sektorze mięsa drobiowego, przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro