Archiwum 26 Sierpień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nakaz europejski- wyrok TK

  Czy aktualnie przepisy dotyczace europejskiego nazazu aresztowania są obowiązujące? Jakie orzeczenia w tej materii zostały wydane przez TK? Na czym polega zastosowanie instytucji europejskiego nakzau aresztowania i w jakim stosunku pozostaje ona do ekstradycji?

 • Reklamacja akumulatora

  Niecałe 2 lata temu kupiłem akumulator (z 2 letnią gwarancją) na fakturę, z przeznaczeniem na samochód będący środkiem trwałym firmy. Akumulator jest wadliwy i chcę go oddać w zamian za zwrot pieniędzy. Czy fakt, że kupiłem akumulator na firmę ma znaczenie przy reklamacjach? Jakie warunki (...)

Opinie prawneAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2006

  Ogłoszenie o przetargu na refundację wywozową do owsa wywożonego z Finlandii i ze Szwecji w roku gospodarczym 2006/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4294 — Arcelor/SNCFL/CFL Cargo) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4182 — Hörmann/MN/ACP JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4091 — Linde/Spectra) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2006

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2006

  Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1279/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kurs walutowy mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2006

  Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa nr C 34/2006 (ex N 29/2005) — Wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w Północnej Nadrenii-Westfalii — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2006

  Pomoc państwa — Zjednoczone Królestwo (Artykuły 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) — Zawiadomienie Komisji na mocy art. 88 ust. 2 traktatu WE skierowane do pozostałych państw członkowskich i zainteresowanych stron — Pomoc państwa nr C 16/2005 (ex N 232/2004) — Sprzedaż Tote (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie szczególnego środka interwencyjnego na rok gospodarczy 2006/2007 w odniesieniu do owsa w Finlandii i w Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1845/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2006

  Pomoc państwa — Szwecja — Pomoc państwa C 35/2006 (ex NN 37/2006) — Sprzedaż gruntu poniżej ceny rynkowej — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 930/2006 w odniesieniu do dostępnej ilości, dla której na okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2006 r. mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz dotyczące niektórych przetworów z mięsa drobiowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro