Archiwum 1 Wrzesień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przedstawicielstwo firmy z USA

  Pytanie związane z działalnością firmy z USA z przedstawicielstwem w Polsce. Po odprowadzeniu VAT 22% jest jeszcze podatek od dochodów, który musi być zapłacony przez firmę, a następnie przez właścicieli/partnerów w Polsce? Jeśli firma inwestycyjna z USA nie posiada numeru NIP (podatkowego), (...)

 • Pełnomocnik z urzędu w postępowaniu karnym

  Strona pozwana w postępowaniu karnym otrzymała obrońcę z urzędu. Czy strona pozywająca ma również prawo wystąpić do sądu o przyznanie adwokata (pełnomocnika) z urzędu?

 • Ważność pozwolenia na budowę

  Buduję dom od 10 lat, co roku wykonując jakieś prace (nie ma przerwy 2 lat). Czy pozwolenie na budowę wygasa po 10 latach, czy mogę wykończyć dom po np. 12 latach?

 • Ryczałt za używanie samochodu prywatnego

  W październiku roku 2005 r. pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych. Umowa została zawarta do końca roku 2005. Zakres obowiązków pracownika i charakter pracy nie uległy zmianie. Praca wymaga częstych wyjazdów w teren. (...)

 • Dostępność Polskich Norm

  Chciałbym pozyskać pewne Polskie Normy dotyczące wózków jezdniowych. Poszukiwałem ich w internecie, lecz są wszędzie płatne. Czy nie powinny być bezpłatnie udostępniane?

 • Wpływ wysokości diety na dodatek rodzinny

  Kierowca zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie zajmującej się transportem międzynarodowym - wykonujący "kursy" za granicę otrzymuje diety, które nie wchodzą w skład wynagrodzenia, nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co potwierdza urząd skarbowy w zaświadczeniu (...)

 • Zajęcie ruchomości posiadanych przez dłużnika

  Mam protokół zajęcia nieruchomości przez komornika. Niektóre przedmioty mam z umową bezpłatnego użyczenia, czy może zająć te przedmioty komornik? Czy przedmioty, które nie są moją własnością może w protokóle wpisywać komornik, i czy one mogą brać udział w licytacji i ile tych licytacji (...)

 • Darowizna od rodziców bez podatku

  Proszę mi napisać, jaką kwotę mogą przekazać jedni rodzice swojej córce i jej mężowi, aby nie zapłacić podatku od spadków i darowizn, i z czego ona się składa: ile z kwot wolnych, ile z kwot zwolnionych, ile od ojca, ile od matki, ile od obojga rodziców razem. Ile należy napisać "odręcznych" (...)

 • Odzież ochronna dla pracownika socjalnego

  Podczas kontroli wewnętrznej audytor zakwestionował przydzielanie pracownikom socjalnym odzieży ochronnej (buty zimowe, kurtka). Proszę podać przepisy regulujące kwestię przydziału odzieży ochronnej w szczególności dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.

Opinie prawneProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne