e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Październik 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rozliczenia związku wyznaniowego z US

  Na jakich zasadach związek wyznaniowy powinien rozliczać się z US? Czy wystarczy księga przychodów i rozchodów, czy też musi być prowadzona pełna księgowość? Związek utrzymuje się z darowizn (ok 2 tys. zł miesięcznie), sporadycznie pojawiają się też wpływy ze sprzedaży broszur do (...)

 • Samochody demonstracyjne

  Dealer samochodów prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Do salonu samochodowego zakupuje samochody demonstracyjne i rejestruje je na siebie w wydziale komunikacji. Samochody sprzedawane są jako używane przed upływem 12 (...)

 • Firma angielska a remont

  Czy do remontu nieruchomości znajdującej mogę użyć firmy zagranicznej (angielskiej)? Czy faktura londyńskiej firmy będzie uznana przez polski skarbowy?

 • Rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej

  Zarządca mający umowę o zarządzanie z tzw. dużą wspólnotą mieszkaniową, domaga się wpłat za media na własny rachunek bankowy, mimo istnienia uchwały obligującej go do założenia rachunku dla wspólnoty. Czy jest to właściwe? Czy art. 30 ustawy o własności lokali mówi o rachunku bankowym (...)

 • Brak testamentu

  Kilka dni temu zmarła moja ciocia. Swoją ostatnią wolę przekazała w obecności swojej córki oraz swojej siostry i jej męża. W ostatniej woli cały spadek przekazała córce. Oświadczenie woli zostało sporządzone na piśmie przez męża siostry jako że ciocia nie byla w stanie pisać. Tak (...)

 • Brak przerwy a nadgodziny

  Kodeks pracy przewiduje 15 min. przerwy jeżeli pracuje się w systemie powyżej 6 godzin pracy i prawdopodobnie 30 min. jeżeli pracuje się w systemie 12 godzin. Jak rozumiem przerwy te są płatne i wliczane do czasu pracy. Mój pracodawca w ciągu 4 lat "zapominał" o jakiejkolwiek przerwie tłumacząc (...)

 • Konta osobiste po umowie o rozdzielności majątkowe

  Małżonkowie zawarli umowę o rozdzielności majątkowej i następnie dokonali podziału majątku. Podział majątku nie uwzględniał kont osobistych małżonków. Po pewnym czasie małżonkowie rozwodzą się. Co stanowi majątek wspólny w momencie rozwodu, jeśli rozpatrywać tylko pieniądze na (...)

 • Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności

  Wobec dłużniczki prowadzone było postępowanie egzekucyjne. Komornik je umorzył ze względu na brak możliwości wyegzekwowania należności. Wierzyciel wniósł do sądu o rozszerzenie egzekucji na małżonka dłużniczki. Czy sąd przed wydaniem tytułu egzekucyjnego ma obowiązek zarządzić posiedzenie (...)

 • Problemy z najemcą

  Zostało oddane w najem mieszkanie, najemca zobowiązał się do płacenia czynszu raz w miesiącu. Minął drugi miesiąc i najemca nie uregulował płatności. Najemca lokalu nie chce opuścić. Czy wynajmując lokal mogę się do niego wprowadzić i mieszkać razem z najemcą, z uwagi na zaległy (...)

 • Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu

  Właściciel wynajmuje mieszkanie podpisując umowę z lokatorem, której to umowy nie zgłasza w urzędzie skarbowym. Ile wynosi kara lub podatek, jaki naliczy urząd, gdy sprawa się ujawni, i jak jest liczony (jak zależy od czasu trwania najmu i czy od kwoty umowy, czy od zysku)? Jakie przepisy to (...)

 • Definicja pojęcia "niezwłocznie"

  W umowie istnieje zapis "niezwłocznie", który służy do określenia terminu usunięcia z powierzchni dzierżawionej moich nieruchomości. Czy istnieje interpretacja sądowa (lub innego uprawnionego organu) określającego termin "niezwłocznie". Występuje on w wielu przepisach jednak żaden pojęcia (...)

 • Podatek od spadku a zwolnienie

  13 kwietnia tego roku zmarła moja mama - nie zostawiła testamentu. Zanim zgłosiłem się do urzędu skarbowego w celu złożenia formularza SD-Z1, jeszcze w kwietniu złożyłem w Sądzie Rejonowym, wniosek o ustalenie prawa do spadku po rodzicach (po śmierci ojca, który zmarł 5 lat temu sprawy (...)

 • Amortyzacja hali namiotowej

  Spółka zamierza zakupić halę namiotową nie związaną trwale z gruntem, z przeznaczeniem na magazyn. Jak należy sklasyfikować taką halę według KŚT? Według jakiej stawki amortyzacyjnej należy amortyzować taką halę?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne