Archiwum 17 Październik 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nieściągalne wierzytelności a przedawnienie

  Sporządzam protokoły dotyczące nieściągalności wierzytelności, niektóre są sprzed kilku lat, nawet z 2002 roku. Co powinnam w takiej sytuacji zrobić? Księgowa poinformowała mnie, iż nie powinnam pisać protokołów dotyczących wierzytelności sprzed dwóch lat, gdyż i tak nie można z (...)

 • Obawa o zapłatę a faktura pro forma

  Czy jeżeli po wykonaniu przeze mnie usługi obawiam się, czy zostanie ona opłacona, mogę wystawić fakturę pro forma i nie uwzględnić jej w rozliczeniu VAT-7, a uczynić to dopiero po wpłaceniu całej kwoty przez dłużnika i wystawieniu mu właściwej faktury?

 • Wpisanie w KPiR wystawionych faktur zaliczkowych

  Moja firma podpisała umowę na wykonanie usługi informatycznej z kontrahentem na ogólną kwotę 10.000zł. Usługa miała być wykonana w przeciągu trzech miesięcy, a kontrahent miał wpłacać co miesiąc zaliczki. Zaliczki były wpłacane, a moja firma wystawiała, zgodnie z przepisami, w miesiącu (...)

 • Doręczenie odpisu wyroku

  Osoba działająca bez pełnomocnika złożyła skargę do sądu administracyjnego na decyzję wydaną przez organ administracyjny. Sąd rozpatrzył sprawę i oddalił skargę. Osoba składająca skargę nie była obecna na rozprawie, w trakcie której zapadł wyrok. Nie złożyła również wniosku (...)

 • Sprzedaż udziałów bez zgody spółki

  W spółce z o.o. jest zapisane w statucie/umowie spółki, że do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy zezwolenie na zbycie i zastawienie udziałów. Na Zgromadzeniu Wspólników podjęto uchwałę następującej treści: "Wyrażono zgodę na zbycie przez Wspólnika X wszystkich (...)

 • Wezwanie do pracy ze zwolnienia z tytułu opieki

  Pracownik przebywał na zwolnieniu z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem (żona w szpitalu) przez okres 6 dni. W związku z uzasadnioną koniecznością zakład wezwał go do pracy na 1 dzień w trakcie tego okresu. Jak potraktować wypłatę zasiłku i wynagrodzenia? Czy powinien otrzymać za ten dzień (...)

 • Opłaty notarialne

  Zakupiłam mieszkanie do którego przynależy miejsce postojowe. Zakup był bezpośrednio u dewelopera. Podpisując akt notarialny deweloper zaprosił nas do notariusza oddzielnie na podpisanie aktu dotyczącego mieszkania i oddzielnie na podpisanie aktu o miejscu postojowym. W ten sposób byliśmy zmuszeni (...)

 • Przerywany czas pracy kierowców

  U pracodawcy wprowadzono w regulaminie pracy przerywany czas pracy dla kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym na podstawie ustawy o czasie pracy kierowców. W kodeksie pracy w art. 139 § 4 określono podmioty, które mogą wprowadzać przerywany czas pracy i w jakiej rangi przepisach, ograniczając (...)

 • Uczestnicy egzekucji z nieruchomości

  Czy dożywotnie użytkowanie i dożywotnia bezpłatna służebność mieszkania wpisana w III dziale księgi wieczystej są ograniczanymi prawami rzeczowymi? Czy osoba posiadająca wpisane takie prawo jest uczestnikiem postępowania w egzekucji z nieruchomości?

 • Przetarg na nabycie nieruchomości

  Jestem pracownikiem urzędu miejskiego w wydziale gospodarki nieruchomościami i zamierzam przystąpić do przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki gminnej. Czy przewodniczący komisji, będący moim zwierzchnikiem, może wykluczyć mnie z uczestnictwa w przetargu, ponieważ pozostaję z nim (...)

 • Termin wydania decyzji o nadaniu NIP

  Jaki jest termin wydania decyzji o nadaniu NIP przez US?

 • Odmowa przyznania wcześniejszej emerytury

  Pracuję 34 lata w pracach wymienionych w dziale III wykazu B i ZUS odmówił mi emerytury. 05.05.2007r. skończyłem 58lat. Pracuję w hucie przy wytopie stali. Czy mam prawo uzyskać emeryturę?

 • Pozew o alimenty a zmiana powództwa

  W pozwie o alimenty określiłam wysokość kwoty, o którą chciałabym je podnieść. Od czasu złożenia pozwu do rozprawy wzrosły jeszcze koszty utrzymania dzieci. Czy mogę na rozprawie wnosić o wyższą kwotę niż w pozwie?

 • Małżeństwo zawarte za granicą - rozwód w Polsce

  W roku 1999 zawarłem związek małżeński w Niemczech (w/g przepisów niemieckich), małżonka posiada obywatelstwo niemieckie, natomiast ja jestem obywatelem polskim. Posiadam aktualnie (nabyte w związku z małżeństwem), prawo pobytu na terenie Niemiec. W roku 2003 zgłosiłem w gminie trwały (...)

 • Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

  Zostałem skazany w 1995 r. za niedopełnienie obowiązków. W więzieniu przesiedziałem 1 rok i 9 miesięcy. Następnie zostałem uniewinniony przez Sąd Najwyższy w 1997r. Czy mogę się teraz starać o odszkodowanie za niesłuszne skazanie i pobyt w więzieniu?

 • Konsekwencje niepłacenia składek ZUS

  Prowadzę jednoosobową działalność, jednakże nie płacę składek ZUS. Jakie konsekwencje ze strony ZUS mogą mi grozić?

 • Rozpoznanie zażalenia w postępowaniu upadłościowym

  W postępowaniu upadłościowym mojego dłużnika sędzia komisarz odrzucił moje zażalenie na wcześniejsze swoje postanowienie. Powodem było złożenie zażalenia po terminie. Złożyłem kolejne zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia załączając dowód nadania listu na poczcie w wymaganym (...)

 • Protokół nieściągalności wierzytelności

  Nieściągalność wierzytelności może być udokumentowana protokołem, który sporządza podatnik. Mam na myśli przypadek, gdy koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem są równe bądź wyższe od wierzytelności. Klient zlikwidował swoją działalność w 2004 roku - nie informując (...)

 • Kontrahent odmawia wystawienia faktury VAT

  Kontrahent otrzymał zaliczkę 4.000 zł na poczet przyszłego wynajmu budynku i maszyn, wystawiając kwit KP. Umowa najmu jest pisemna i płatności miały następować po wystawieniu faktury VAT. Przez 8 miesięcy kontrahent unika (odmawia) wystawienia faktury VAT. Według księgowej powoduje to, że (...)

Zmiany w Prawie • Obniżka stawek notarialnych!

  Czego dotyczą nowe przepisy?  26 września 2007 r. Minister Sprawiedliwości zdecydował o pierwszym w historii obniżeniu stawek taksy notarialnej. Zbigniew Ziobro (...)

 • Jesteś naukowcem? - Ubiegaj się o stypendium

  Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o stypendium? 18 października 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne