Archiwum 3 Październik 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Służebność osobista mieszkania

  W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym zapisano, że uprawniona nie żąda wpisu tego prawa do księgi wieczystej. Teraz jednak chciałabym, (...)

 • Okres przedawnienia mandatów i grzywien

  Jaki jest okres przedawnienia: - mandatów karnych nałożonych przez Urząd Wojewódzki, - grzywien nałożonych przez Urząd Skarbowy, - należności za telefon komórkowy lub telewizję cyfrową (kablową)? Czy w przypadku gdy sprawa trafia do poborcy skarbowego to okres przedawnienia biegnie (...)

 • Wynagrodzenie za pracę w okresie wypowiedzenia

  Czy w czasie, gdy jestem na okresie wypowiedzenia, to pracodawca ma obowiązek wypłacić mi normalnie wynagrodzenie? Jestem na wypowiedzeniu i wykorzystuję urlop, a nie otrzymałam za 1 miesiąc wynagrodzenia. Czy należy mi się wynagrodzenie za pracę?

 • Podstawa zasiłku chorobowego po zmianie etatu

  Pracownica zatrudniona od 01 marca 2007 r. na 1/2 etatu, a od 1 września 2007 na pełen etat (wcześniej pracowała w innym zakładzie i chorowała 33 dni w tym roku). Dostarczyła 1.10.2007 r. zwolnienie lekarskie na 8 dni. Przekazuję do ZUS zaświadczenie płatnika składek Z-3, bo nie jesteśmy (...)

 • Rygor wykonalności w wyroku zaocznym

  Posiadam odpis wyroku zaocznego z nadanym natychmiastowym rygorem wykonalności. Komornik powiedział, że nie może wszcząć egzekucji jeśli na odpisie wyroku nie ma klauzuli wykonalności. Czy mogę zwrócić się do sądu z wnioskiem o nadanie tytułu wykonawczego takiemu wyrokowi i czy sąd może (...)

 • Przedawnienie zobowiązania a przychód

  Jako osoba prywatna miałam telefon stacjonarny. Powstał dług. Doszło do cesji wierzytelności - zobowiązanie zakupiła firma windykacyjna. Firma zaczęła upominać się o zapłatę zwykłymi listami lub telefonicznie. Wysłałam do tej firmy pismo polecone, w którym powołałam się na przedawnienie (...)

 • Uprawnienia pracownika wypowiadającego umowę

  Chciałabym złożyć wypowiedzenie z pracy i chciałabym je wysłać do pracodawcy listem polecony za potwierdzeniem odbioru. Czy takie wypowiedzenie jest ważne? Czy jeśli składam wypowiedzenie z mojej strony to czy pracodawca może mi odmówić? Przysługuje mi 3 miesiące okresu wypowiedzenia, (...)

 • Odległości w prawie budowlanym

  Sąsiedni budynek jednorodzinny w moim przekonaniu nie ma zachowanej odległości od granic sąsiednich działek. Czy jeśli w pozwoleniu budowlanym jest określona odległość to dotyczy ona odległości od ścian budynku? Czy balkony i okapy mogą "wisieć" nad przepisową odległością? Czy powołane (...)

 • Termin dostarczenia zaświadczenia L-4 do ZUS

  Pracownik dostarczył kolejne zwolnienie lekarskie od dnia 23.09.2007 r. do dnia 23.10.2007 r. Zwolnienie pracownica dostarczyła w dniu 27.09.2007 r. Wynagrodzenia wpłacamy pracownikom na konto w ostatnim dniu miesiąca. W dniu 21.10.2007 r. mijają 33 dni wypłaty wynagrodzenia za czas choroby. Od (...)

 • Natychmiastowa wykonalność a egzekucja komornicza

  Posiadam wyrok zaoczny wydany w sprawie gospodarczej. Widnieje na nim wzmianka: "wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności". Wyrok nie jest prawomocny i z informacji uzyskanej telefonicznie w sądzie wiem, że dłużnik wniósł sprzeciw. Czy taki wyrok umożliwia egzekucję komorniczą?

 • Dokumenty niezbędne do darowania nieruchomości

  Jeden ze spadkobierców chce przepisać swoją część drugiemu spadkobiercy. Przedmiotem spadku była nieruchomość. Podatek zapłacony. Udają się do notariusza. Nie ma jeszcze założonej księgi wieczystej. Po obecnych doświadczeniach nie ufam notariuszom wiec chcę ich sprawdzić. Notariusz (...)

 • Działalność gospodarcza związków wyznaniowych

  Mam wątpliwość dotyczące interpretacji przepisu art. 13 ust. 2 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania stanowiącego, iż "osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym zakresie (...)

 • Zabezpieczenie powództwa - zawieszenie egzekucji

  Czy na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu powództwa przeciwegzekucyjnego poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego sąd powinien umieścić wzmiankę o wykonalności, czy o prawomocności? Czy takie postanowienie ze wzmianką o prawomocności jest wystarczającą podstawą, aby wnioskować (...)

 • Dzierżawa nieruchomości i brak tytułu prawnego

  Jestem właścicielem garażu, który - jak się okazało po przeprowadzeniu czynności geodezyjnych - jest położony na dwóch wyodrębnionych nieruchomościach należących do dwóch różnych właścicieli w proporcjach 3/4 do 1/4. Do tej pory miałem tylko jedną umowę dzierżawy z właścicielem (...)

 • Samochody demonstracyjne

  Dealer samochodów prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Do salonu samochodowego zakupuje samochody demonstracyjne i rejestruje je na siebie w wydziale komunikacji. Samochody sprzedawane są jako używane przed upływem 12 (...)

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

  Znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31.07.2007 r. nie przewiduje wynagrodzenia za pracę w organach spółdzielni innych niż Zarząd, chyba że nowy statut będzie przewidywał inaczej. Czy członkom Rady Nadzorczej, których kadencja rozpoczęła się przed (...)

 • Rozdzielność majątkowa a zobowiązania wobec ZUS/US

  Członek zarządu spółki z o.o. decyduje się na zawarcie rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem, by chronić jego majątek przed ewentualną egzekucją należności ze strony wierzycieli. Jednakże istnieje wymóg, by wierzyciel wiedział o rozdzielności, w przeciwnym wypadku nie jest (...)

 • Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia

  Odbyła się sprawa spadkowa po zmarłej matce. Sąd orzekł podział majątku 50/50 pomiędzy mną a moją siostrą. Spadek stanowiło mieszkanie w Warszawie. Jak długo trzeba czekać na uprawomocnienie się orzeczenia? Jakie są moje zobowiązania podatkowe (mieszkam na stałe w Kanadzie)?

Artykuły i poradniki

 • Wygrałeś? Podziel się z fiskusem!

  W Polsce rośnie popularność zakładów bukmacherskich. Działa już kilka firm przyjmujących zakłady, do obstawiania zawodów sportowych (np. piłki nożnej, skoków narciarskich, tenisa, hokeja) zachęcają też Polaków firmy z zagranicy. Problemy powstają, gdy trzeba rozstrzygnąć, czy gra (...)

Projekty Ustaw • W czym może pomóc doradca prawny?

  Wedle przyjetego przez Radę ministrów projektu ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych absolwenci studiów prawniczych będą mogli zajmować się (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne