e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Październik 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sprzedaż nieruchomości w Niemczech

  Spółka z o.o. kupiła w 2007 r. w Niemczech nieruchomość - lokale mieszkalne. Nieruchomość będzie teraz sprzedana polskiej firmie. W jaki sposób będzie opodatkowana ta transakcja pod względem podatku dochodowego?

 • Udostępnianie akt w toku egzekucji

  Żona prowadzi działalność gospodarczą, jak się okazało ma wiele długów, od pewnego czasu jesteśmy po rozwodzie mieszkamy oddzielnie. W trakcie małżeństwa podpisałem jej wiele weksli zabezpieczających dla jej dostawców. Teraz okazuje się że ona nadal prowadzi działalność, nie płaci (...)

 • Urlop dla nauczyciela w szkole niepublicznej

  Jestem nauczycielem w prywatnej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej. Przez okres wakacji byłam na urlopie macierzyńskim. Teraz, zgodnie z art. 66 (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357) Karta Nauczyciela, chciałam wykorzystać urlop uzupełniający w wymiarze 8 tygodni. Otrzymałam jednak odpowiedź (...)

 • Wniosek ZUS o udostępnienie danych pracownika

  ZUS przysłał do mego zakładu pracy wniosek o udostępnienie moich danych ze zbioru danych osobowych. Chciałem zobaczyć to pismo, jakie było wskazanie do udostępnienia moich danych. Odmówiono mi pokazania pisma twierdząc, że jest to pismo do administracji, a nie do mnie. Domyślam się, że (...)

 • Termin uiszczenia ceny nabycia na licytacji

  Zamierzam wziąć udział w komorniczej licytacji nieruchomości. Na ten cel bank udzieli mi kredytu, przy czym na licytacji będę posiadał jedynie promesę udzielenia kredytu (ponieważ przez oczywiste względy nie znam ostatecznej ceny nabycia). Ewentualna procedura kredytowa rozpocznie się po licytacji. (...)

 • Eksmisja i przydział lokalu socjalnego

  3 lata temu dałem wypowiedzenie trzyletnie lokatorowi, który mieszka na parterze. Obecnie zwolnił mi się lokal na III piętrze. Wiem, że muszę założyć chyba sprawę o eksmisję bo lokator sam się nie wyprowadzi. Ale chciałbym mu udostępnić to mieszkanie na III piętrze jako mieszkanie zastępcze. (...)

 • Zmiana wysokości roszczenia w trakcie procesu

  Obecnie toczy się proces z mojego powództwa przeciwko szpitalowi o zadośćuczynienie i odszkodowanie. W trakcie procesu biegły sądowy wydał opinię bardzo korzystną dla mojej osoby, która pogarsza sytuacje procesową szpitala. Sąd zaproponował na ostatnim posiedzeniu ugodę i określoną kwotę (...)

 • Przedawnienie karalności oszustwa kredytowego

  W 2005 roku przedstawiono mi zarzut aktem oskarżenia z art. 297 § 1 kk, o czyn, który miał miejsce w grudniu 1996 roku i styczniu 1997 roku. Sprawa karna toczy się jeszcze w pierwszej instancji i nie wydano jeszcze wyroku. Jaki jest okres przedawnienia w przypadku tego zarzutu oraz czy nie zachodzą (...)

 • Nieściągalne wierzytelności a przedawnienie

  Sporządzam protokoły dotyczące nieściągalności wierzytelności, niektóre są sprzed kilku lat, nawet z 2002 roku. Co powinnam w takiej sytuacji zrobić? Księgowa poinformowała mnie, iż nie powinnam pisać protokołów dotyczących wierzytelności sprzed dwóch lat, gdyż i tak nie można z (...)

Artykuły i poradniki

 • Jak zostać rezydentem długoterminowym Wspólnoty?

  Jeśli osoba, która nie jest obywatelem Unii Europejskiej, przebywa na terytorium Polski od kilku lat, to powinna być zainteresowana uzyskaniem statusu tzw. rezydenta rezydenta długoterminowego WE. Zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się na (...)

Zmiany w Prawie • Zmiany w prawie własności przemysłowej

  Z dniem 1 listopada 2007 r. wchodzi w życie zasadnicza część zmian wprowadzanych przez ustawę z 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Dotyczy (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne