Archiwum 16 Listopad 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP udzieliła spółce pomocy publicznej w postaci dofinansowania specjalistycznych szkoleń z zakresu oprogramowania CAD w wysokości (...)

 • Żelazny list a powrót za granicę

  W Polsce odbywa się postępowanie karne (art. 286 par. 1 kodeksu karnego) przeciwko osobie znajdującej się poza granicami kraju. Osoba stara sie na uzyskanie listu żelaznego, co pozwoli na odpowiadanie z wolnej stopy. Osoba również posiada status rezydenta poza granicami Polski, stałe miejsce (...)

 • Zapłacenie podatku PCC przez obcokrajowca

  Poradzono mi, że powinniśmy płacić jako kupujący mieszkanie 2% podatku PCC. Jeśli sprzedający wynajmował mieszkanie i z tego tytułu był opodatkowany - rozumiem, że moglibyśmy być zwolnieni z płacenia PCC. Również na podstawie konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między (...)

 • Świadczenia z ZFŚS a niepełny etat

  Firma przekazuje swym pracownikom kupony podarunkowe finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uwzględniając kryteria socjalne pracowników. Czy dopuszczalne jest przekazanie kuponów podarunkowych dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat o wartości proporcjonalnej do wielkości (...)

 • Podział majątku

  Byli małżonkowie po rozwodzie chcą podzielić majątek, którego wartość szacują na 600 000 zł. Wniosek o podział chce złożyć była żona. Jaka jest w takim przypadku opłata sądowa? Czy jej część będzie musiał pokryć również mąż? Jakie są ustawowe stawki dla radcy prawnego za (...)

 • Charakter prawny komórki lokatorskiej

  Spółdzielnia mieszkaniowa wybudowała budynek wielomieszkaniowy . Wszystkie mieszkania zostały wybudowane ze środków członków spółdzielni i przydzielone na zasadzie własnościowego prawa do lokalu. W budynku zostały wybudowane garaże podziemne i komórki lokatorskie. Każdy członek otrzymał (...)

 • Hipoteka obciążająca współwłasność

  Jako współwłaściciel 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym w maju 2001 roku wyraziłam zgodę na ustanowienie hipoteki umownej na rzecz banku, dla którego drugi współwłaściciel tej nieruchomości był wówczas stroną umowy jako kredytobiorca. Obecnie jest dłużnikiem (...)

 • Ugoda z bankiem

  W 2000 roku zawarłem z bankiem kredyt obrotowy na zakup samochodu. W związku z tym, iż kredyt nie został w terminie spłacony bank wystawił tytuł egzekucyjny i uzyskał klauzulę wykonalności. Następnie od kilku lat poprzez egzekucję komornika sądowego następuje spłata zadłużenia, w wyniku (...)

 • Odpowiedzialność za pracownika kancelarii

  Z wniosku wierzycieli komornik sądowy prowadzi egzekucję z nieruchomości dłużnika, obecnie komornik zlecił biegłemu sądowemu wykonać opis i oszacowanie nieruchomości objętej egzekucją komornika sądowego. W zleceniu komornik sądowy wskazał biegłemu zakres czynności do wykonania niezbędnych (...)

 • Dokument niezbędne do kontroli przewoźników

  Kierowca samochodu o ładowności pow.3,5t zostaje zatrzymany przez inspektora kontroli drogowej. Jakich dokumentów od kierowcy może żądać funkcjonariusz Inspekcji Transportu Drogowego?

 • Podważenie aktu darowizny

  Moja mama zmarła w 1996 roku. Rok przed śmiercią aktem darowizny podarowała mi działkę 4000m2, która stanowiła 1/5 masy spadkowej. Ponieważ wcześniej zmarł mój ojciec , a mam troje rodzeństwa, potrzebne było postępowanie spadkowe, które zostało przeprowadzone. Problem polega na tym, (...)

 • Spadek dla dzieci rozwiedzionych małżonków

  Tego roku, dokładnie 4 października sąd orzekł rozwód z winy męża. Wcześniej były też wyroki za znęcanie się nade mną. Następnie w dniu 4 listopada były mąż popełnił samobójstwo. Byliśmy właścicielami działki, na której wybudowaliśmy dom. Mieliśmy kredyt hipoteczny na dom. (...)

 • Dział spadku z udziałem spadkobiercy-cudzoziemca

  Nie mam już obywatelstwa polskiego. Czy to przeszkadza przy podziale spadku po moich rodzicach w Polsce? Czy mogę zabrać pieniądze ze spadku ze sobą za granicę?

 • Odpowiedzialność biura rachunkowego

  W czasie kontroli z ZUS okazało się, że biuro rachunkowe, z którym mieliśmy podpisaną umowę i które odpowiedzialne było za prowadzenie ksiąg, nie naliczało składek od pewnych wypłat. ZUS naliczył składki, które w chwili obecnej jesteśmy zobowiązani uiścić. Jak możemy wyegzekwować (...)

 • Opodatkowanie darowizny udziałów

  Udziałowcy spółki z o.o. chcą dać, za darmo, część udziałów w spółce osobie nie będącej dotychczas wspólnikiem. Jakie rodzi to konsekwencje podatkowe? Czy będzie to potraktowane jak sprzedaż?

 • Opakowania jako zakup materiałów

  Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży jaj konsumpcyjnych Zakupiłem od firmy opakowania. Czy jeżeli dokonuję sprzedaży tych jaj w ww. opakowaniach, to zakup tych opakowań stanowi zakup towaru, czy pozostały wydatek w książce przychodów i rozchodów?

 • Wniosek o przesłuchanie świadka na rozprawie

  Na 21 listopada wyznaczono termin rozprawy o podwyższenie alimentów (z mego pozwu). Nie byli zgłaszani świadkowie. Teraz widzę potrzebę ich zgłoszenia. W jaki sposób mam to zrobić aby mieli oni możliwość uczestnictwa w rozprawie 21 listopada? W jaki sposób zgłosić świadka na wyznaczoną (...)

 • Upoważnienie pracownika do zawarcia umowy

  Czy jeżeli pracownik za moją wiedzą i upoważnieniem podpisał umowę swoim podpisem pod moją imienną pieczątką bez adnotacji "z upoważnienia" to czy taki dokument powinno uznać się za podrobiony w świetle art. 403 § 1 KPC? Czy umowa w ten sposób zawarta jest ważna?

 • Przejęcie spółki a umowa oprogramowania

  Spółka z o.o. przejęta miała zawartą umowę z dealerem producenta oprogramowania na sprzedaż oprogramowania służącego do obsługi działalności przedsiębiorstwa spółki. Spółka została przejęta przez inną spółkę z o.o. z całym majątkiem i pracownikami, stała się jej następcą (...)

Artykuły i poradniki

 • Skorzystaj z e-faktury!

  Możliwość wystawiania e-faktur w obrocie gospodarczym wprowadzono rozporządzeniem w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. Niewątpliwym jest, że możliwość (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne