Archiwum 21 Listopad 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Częściowe umorzenie zobowiązania a odliczony VAT

  Otrzymałam fakturę za usługi telekomunikacyjne, do której złożyłam reklamację, gdyż według mnie faktura została zawyżona. Zaksięgowałam w koszty i odliczyłam VAT w terminie płatności. Po pewnym czasie otrzymałam pismo z częściowym umorzeniem zobowiązania. Co z odliczonym wcześniej (...)

 • Własność czasowa a użytkowanie wieczyste

  W 1960 r. nieruchomość stanowiąca własność gminy została sprzedana na "własność czasową", na okres 50 lat. Wkrótce wygasa okres, na który własność została ustanowiona. Na jakie przepisy można powołać się składając wniosek o przedłużenie prawa do nieruchomości, skoro w prawodawstwie (...)

 • Orzeczenie Sądu Grodzkiego a punkty karne

  Kilkanaście dni temu zatrzymała mnie policja za przekroczenie prędkości. Policjant chciał nałożyć 10 punktów i 400 zł mandatu. Odmówiłem i sprawa trafiła do Sądu Grodzkiego. Teraz Sąd przysłał mi orzeczenie (bez udziału stron) o karze grzywny 250 zł i możliwości odwołania w terminie (...)

 • Bilety lotnicze i faktury VAT a delegacja

  Pracownik pracujący na umowę o pracę delegowany jest na wyjazd zagraniczny. Mimo tego, iż firma posiada komórkę do zakupów biletów lotniczych, pracownik zakupuje bilet lotniczy na własną rękę. Przy rozliczeniu delegacji pracownik nie dostarcza jednak faktury VAT na zakup biletu (wartość (...)

 • Przychód z tytułu praw autorskich a składki ZUS

  Pracownia projektowa spółka z o. o. zatrudnia swoich wspólników-architektów na etatach pracowniczych. Projektanci w ramach stosunku pracy wykonują m.in. twórcze prace projektowe. Za ich wykonanie, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, otrzymują honoraria autorskie za rozporządzanie prawami autorskimi (...)

 • Rozwód a udziały w spółce

  Jestem przed rozwodem. Mąż ma 15 % udziałów w sp. z o. o. sp. komandytowej wykupionego z majątku wspólnego. Drugim udziałowcem w 85% jest sp. z o. o. Mamy wspólność majątkową. Czy po orzeczeniu rozwodu, gdy zostanie wprowadzona rozdzielność majątkowa, mam prawo do zysków z przysługującego (...)

 • Zerwanie umowy z operatorem sieci komórkowej

  Mąż w 2006 roku podpisał 2 letnią umowę z operatorem sieci komórkowej (telefon komórkowy na abonament). Po kilku miesiącach zaczęły powstawać zaległości z płatnościami, regulowane nieregularnie (główną przyczyną jest wieloletnia choroba alkoholowa męża). W grudniu 2006 operator zawiesił (...)

 • Dziedziczenie współudziału w gruntach rolnych

  Mój tata był razem ze swoją siostrą współwłaścicielem gruntów rolnych nabytych w drodze spadku po swoich rodzicach. Niedawno zginął tragicznie, a ustawowo po tacie dziedziczymy mama, brat i ja (czyli dziedziczymy chyba i ten współudział w gruntach rolnych, nie wiem, jak to będzie wyglądało (...)

 • Odpowiedź na wniosek

  Rozwiedzione małżeństwo posiada dwoje małoletnich dzieci, które zamieszkują z matką. Matka dzieci złożyła w sądzie wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej byłemu mężowi do prawa współdecydowania o wyborze szkoły i zawodu oraz sposobu leczenia. Ojciec nie zgadza się z ograniczeniem (...)

 • Przesłuchanie na zasadzie pomocy prawnej

  Rozwiedzione małżeństwo posiada dwoje małoletnich dzieci, które zamieszkują z matką. Matka dzieci złożyła w sądzie wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej byłemu mężowi. Ojciec dzieci dostał wezwanie do sądu, gdzie ma być przesłuchany w charakterze strony - stawiennictwo obowiązkowe. (...)

 • Zajęcie wynagrodzenia a informacja o numerze konta

  Komornik przesłał pismo do pracodawcy o zajęciu wynagrodzenia pracownika. W pismie tym prosi pracodawcę o podanie numeru konta bankowego, na które pracodawca odprowadza wynagrodzenie pracownikowi. Czy pracodawca jest upoważniony do podania tego konta bankowego, czy komornik może wystąpić z takim (...)

 • Śmierć podatnika a VAT

  Rozliczam właścicieli nieruchomości uzyskujących przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Wszyscy są VAT-owcami. Otrzymałam ustną informację od adwokata rodziny o śmierci jednego z nich. Nie mam oficjalnej informacji o tym fakcie, stąd moje zapytanie co począć. Toczy się postępowanie (...)

 • Pouczenie strony w postępowaniu administracyjnym

  Od kilku miesięcy mam problemy z załatwieniem sprawy w urzędzie. Co chwilę brakuje jakiegoś dokumentu, o którym urzędnik nie wspominał na początkowym etapie załatwiania sprawy. Chcę mieć pewność, że w przyszłości taka sytuacja już nie wystąpi. Prosiłem urzędnika o wypisanie poszczególnych (...)

 • Zniesienie współwłasności a sprawy spadkowe

  Jestem jednym z 8 współwłaścicieli nieruchomości. W KW jest ujawnionych 6 żyjących, jeden zmarły (a następcy nie chcą podjąć spraw sądowych o nabycie spadku), a jeden - nieujawniony, żyjący - wymieniony jest w KW jako nieujawniony, ale posiadający postanowienie o nabyciu spadku z sądu (...)

 • Własność dokumentacji geologicznej

  W sierpniu 1995 r. została zatwierdzona uproszona dokumentacja geologiczna złoża piasku. Firma która starła się o zatwierdzenie dokumentacji (firma mojej mamy) przekazała mi dokumentację w formie darowizny. Ja uzyskałem koncesje na wydobycie kopaliny w 1997 roku. W roku 2008 koncesja na wydobycie (...)

 • Naliczanie podatku od nieruchomości

  W najbliższym czasie mam zamiar dokonać zakupu nieruchomości. Niektóre z nich będą zakupione jako własność, a inne jako użytkowanie wieczyste. Moja wątpliwość dotyczy kwestii podatku od nieruchomości. Od którego momentu w poszczególnych sytuacjach będzie naliczany podatek od nieruchomości, (...)

 • Podatek od nieruchomości związanych z działalności

  Prowadzę firmę (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej) polegającą na wydobyciu kopalin. Z końcem roku 2008 kończy się koncesja na wydobycie. Ostatnie lata były bardzo słabe w sprzedaży kopaliny co doprowadziło do konieczności zamknięcia zakładu i likwidacji firmy. Mimo to, (...)

 • Żelazny list a powrót za granicę

  W Polsce odbywa się postępowanie karne (art. 286 par. 1 kodeksu karnego) przeciwko osobie znajdującej się poza granicami kraju. Osoba stara sie na uzyskanie listu żelaznego, co pozwoli na odpowiadanie z wolnej stopy. Osoba również posiada status rezydenta poza granicami Polski, stałe miejsce (...)

Artykuły i poradniki

 • Jak rozliczyć faktoring?- stan prawny do 31.12.2010

  Faktoring należy do szczególnych form obrotu wierzytelnościami. Tego typu transakcje handlowe wykształciły się w praktyce anglosaskich instytucji finansowych i w rozwiniętej już postaci zostały przeniesione na grunt europejski w latach pięćdziesiątych XX wieku. W polskim systemie prawnym (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne