e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Grudzień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • PCC od sprzedaży działki rolnej

  Sprzedaję działkę o pow. 1,1 ha. Gmina nie posiada PZP, a jedynie studium. W EGiB działka stanowi rolę V-Ps. W starym PZP gminy, ważnym do 2004 r., była działką pod zabudowę. Wystąpiłem o wydanie WZ, ale najprawdopodobniej otrzymam je na wiosnę. Czy za działkę rolną wg EGiB, lecz możliwą (...)

 • Odwołanie darowizny

  Rodzice chcą odwołać mojej żonie darowiznę jako bezpodstawne wzbogacenie się w wyniku rażącego zachowania wobec osoby bliskiej - syna i wnuczka. Jaka jest procedura odwołania i przed jakim sądem takie sprawy się odbywają?

 • Oznaczenie urlopu w świadectwie pracy

  Wystawiam świadectwo pracy dla pracownika zatrudnionego na 1/8 etatu. Pracownik wykorzystał 16 godzin urlopu. Czy w świadectwie pracy mam wpisać, że pracownik wykorzystał 16 godzin urlopu, czy 2 dni (16 godzin)? Który zapis jest prawidłowy i który na przyszłość stosować w świadectwie pracy?

 • Przydział teczki służbowej dla pracownika

  Jestem pracownikiem egzekucji administracyjnej, który wykonuje pracę w terenie tzn. poza urzędem. Wykonanie pracy w terenie wiąże się z przemieszczaniem się wraz z dokumentami służbowymi, jakimi są m.in. tytuły wykonawcze, które posiadają informacje podlegające ochronie danych osobowych. (...)

 • Protokół a akta osobowe pracownika

  Koleżanka z pracy dokonała poprawek w dokumentach służbowych. W trakcie rozmowy z przełożonym tłumaczyła się, że o dokonaniu takich poprawek doradził jej kolega z innego działu. Z rozmowy tej został spisany protokół i wpięty został nie do akt osobowych pracownika, który dokonał poprawek (...)

 • PCC od umowy kupna udziałów spółki z o.o.

  Kupiłem w jednym dniu od trzech różnych osób fizycznych 990 (100%) udziałów jednej spółki z o.o. o wartości nominalnej jednego udziału 100,00 zł, po cenie za jeden udział 5,00 zł, co daje łączną sumę zakupu 4.950,00 zł. Z każdą z tych osób przed notariuszem zawarłem stosowną umowę (...)

 • Zarząd majątkiem darowanym małoletniemu

  Jeżeli przekażemy 10/100 działki dzieciom i 90/100 wnukom niepełnoletnim, a ich rodzice będą chcieli wybudować budynek na w/w działce i prowadzić działalność gospodarczą , czy w akcie notarialnym darowizny należy zapisać dodatkowe wpisy a jeżeli tak to jakie, żeby ich rodzice mogli swobodnie (...)

 • Podatki od wynajmu lokali Szwajcara

  Cudzoziemiec, obywatel Szwajcarii, również pobyt stały w Szwajcarii, posiada nieruchomość w Polsce, mieszkania/lokale we własnym domu, które wynajmuje i uzyskuje tzw. pożytki, czyli przychody z tego tytułu. Gdzie te przychody muszą być opodatkowane i czy można te przychody przetransferować (...)

 • Czynsz w nieruchomości gminy i osoby fizycznej

  Jestem współwłaścicielem w 1/2 części własności kamienicy czynszowej. Właścicielem drugiej połowy jest gmina. W związku z tym, że obecnie czynsze w tej kamienicy są znacznie poniżej 3% wartości odtworzeniowej, zaproponowałem drugiemu współwłaścicielowi podniesienie ich do tej właśnie (...)

 • Załączniki do pozwu

  Chcemy wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko naszemu dłużnikowi. Gromadząc dokumenty do pozwu okazało się, że mamy niepodpisaną fakturę VAT oraz zamówienie od dłużnika w postaci faxu. Czy możemy do pozwu dołączyć dokument w postaci faxu? Stanowi (...)

 • Odpis wniosku o zwrot kosztów

  Chciałbym rozszerzyć wniosek o wyjawienie majątku dłużnika o żądanie zwrotu kosztów procesu (rozprawa została odroczona, nie jest jeszcze zakończona). Czy taki wniosek powinienem wysłać do sądu w 2 egzemplarzach?

 • Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy

  Zatrudniam pracownika na umowę o pracę na okres próbny do 31.12.2007 r. Pracownik od 6 dni nie zgłasza się do pracy i nie usprawiedliwia nieobecności. Nie wiem czy mogę go zwolnić dyscyplinarnie? Czy zwolnienie dyscyplinarne muszę poprzedzić pismem do pracownika, aby usprawiedliwił swoją (...)

 • Egzekucja do rzeczy objętej współwłasnością

  Ustaliłem, że mój dłużnik jest wraz z jego ojcem właścicielem samochodu i skierowałem do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji do tego samochodu, którego dłużnik jest współwłaścicielem. Napisałem, że dłużnik jest współwłaścicielem samochodu i że drugim współwłaścicielem (...)

 • Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki

  Przytaczam fragment artykułu, na który natknąłem przypadkiem: "Zgodnie z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie (m. in. wyrok (...)

 • Hurtowy obrót alkoholem a księgi handlowe

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza zajmować się hurtowym obrotem alkoholem. Aktualnie prowadzi ewidencję księgową w postaci księgi przychodów i rozchodów. Czy hurtowy obrót alkoholem wymaga prowadzenia ewidencji księgowej w postaci ksiąg handlowych? Jeżeli tak, (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne