e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Maj 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Termin przedawnienia roszczenia z faktury VAT

  W marcu 2005 roku wystawiłam fakturę VAT. Do tej pory nie uregulowano należności. Nie wezwałam pisemnie dłużnika do spłaty. Czy prawdą jest, że jeżeli wierzyciel w okresie dwóch lat od wystawienia faktury nie wezwał do jej uregulowania, to wierzytelność wygasa?

 • Kradzież przedmiotów z majątku wspólnego

  Jesteśmy przed podziałem majątku. Żona wyprowadziła się z domu, w którym zostałem ja z dziećmi. Żona wykorzystując moje częste wyjazdy, przychodzi do dzieci "w odwiedziny" i korzystając z mojej nieobecności wynosi z domu różne rzeczy należące do naszego majątku wspólnego. Przez dwa (...)

 • Wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu

  Posiadam nieprawomocny nakaz (z weksla) przeciwko dłużnikowi (z weksla). Dłużnik wniósł zarzuty od nakazu w terminie 14 dni. Nie wniósł natomiast o wstrzymanie wykonania nakazu. Toczy się teraz postępowanie sądowe i chciałbym złożyć wniosek o wydanie klauzuli wykonalności. Czy dłużnik (...)

 • Opłata w postępowaniu upominawczym-zwrot pozwu

  Złożyłem pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi 10.200,00 zł Roszczenie wynika z tego, ze pozwany przyjął zaliczkę w tej wysokości na poczet wykonania umowy w postaci zabudowy kuchni, jednak ani umowy nie wykonał, ani pieniędzy nie (...)

 • Sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę

  Pracodawca błędnie wystawił świadectwo pracy, błąd zauważyła pracownica która wystawiała świadectwo. Wpisano, że wypłacono ekwiwalent za 7 dni urlopu a przysługiwało pracownikowi 4 dni. Ekwiwalent faktycznie wypłacono za 4 dni. Czy można wystawić drugie świadectwo pracy?

 • Opłaty za media po podpisaniu umowy dożywocia

  Małżeństwo podarowało własny dom swojemu synowi, zachowując jedynie prawo do dożywotniego używania dwóch pokoi i kuchni. Obecnie stosunki rodzinne z synem bardzo się pogorszyły. Pomimo, że jest on teraz właścicielem domu, to wszystkie rachunki za media: wodę, energię elektryczną, gaz, (...)

 • Brak zarządu w spółce z o.o.

  Jestem jednym a dwóch udziałowców spółki z o.o. (po 50%) powstałej z przekształcenia w sierpniu 2005 roku. Po dwóch tygodniach, we wrześniu 2005 r. od powołania jednoosobowego zarządu - prezesa złożono wniosek o upadłość, oddaloną z uwagi na brak środków finansowych. Do dnia dzisiejszego (...)

 • Odliczanie VAT gdy spóźniona rejestracja VAT

  Firma nasza nie była podatnikiem VAT. Przeoczyliśmy moment kiedy powinniśmy ze względu na wysokość obrotów zarejestrować się jako podatnik VAT. 28.03.07 r. przekroczyliśmy limit obrotów, a 18.04.07 r. zarejestrowaliśmy się jako podatnik VAT. Od kiedy możemy odliczać VAT od dokonanych zakupów?

 • Podatnik zwolniony z VAT a WNT

  Spółka z o.o. zarejestrowana jako podatnik VAT świadczy wyłącznie usługi zwolnione z VAT - nie przysługuje jej więc odliczenie VAT naliczonego. Spółka zakupiła w innym kraju UE komputery. Czy będzie to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i czy należy to wykazać w deklaracji VAT-7 wykazując (...)

 • Czynsz przychodem prezesa

  Prezes obcokrajowiec będący jednocześnie jednym z udziałowców spółki nie jest zatrudniony na umowę o pracę. Spółka wynajmuje i opłaca dla prezesa mieszkanie w miejscowości, gdzie mieści się siedziba spółki. Czy czynsz ten należy uznać za dochód prezesa i go opodatkować w Polsce?

 • Opodatkowanie pomiarów elektrycznych

  Firma wykonuje pomiary elektryczne, np. sprawdzanie napięcia w sieci w nowych i starszych budynkach - zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Jaką stawką ryczałtu i VAT opodatkowane są te usługi? Czy są to usługi budowlane?

 • Ewidencja przebiegu pojazdu ciężarowego

  Polska spółka z o.o. wynajmuje samochód ciężarowy od firmy niemieckiej. Jest to samochód na niemieckich numerach rejestracyjnych. Samochód ten jeździ po Polsce i za granicą. Polska spółka dokonuje zakupów w Polsce związanych z używaniem tego samochodu m. in.: paliwo, naprawy, parkowanie. (...)

 • Upoważnienie pracownika do podpisywania dokumentów

  Pracodawca zagraniczny, przebywający stale poza miejscem wykonywania pracy pracowników, chciałby upoważnić jednego z pracowników do podpisywania dokumentów w jego imieniu. Czy pracodawca może upoważnić pracownika, np. osobę zarządzającą zakładem pracy, do podpisywania dokumentów kadrowych (...)

 • Alimenty od Polaka mieszkającego za granicą

  Chciałabym wystąpić o alimenty na dziecko od byłego partnera (obywatela polskiego, nie byliśmy małżeństwem), który mieszka i pracuje w Anglii. Dochody ma udokumentowane. Z tym, że nie wiem, gdzie aktualnie jest zameldowany, czy w Polsce czy już w Anglii. W jaki sposób mogę wystąpić o alimenty (...)

 • Urlop dla osoby zatrudnionej na 1/2 etatu

  Jeden pracownik zatrudniony na 1/2 etatu pracuje po 4 godziny dziennie, drugi - również w tym samym wymiarze - ma bardziej elastyczny czas pracy (średnia 4 godziny dziennie w skali miesiąca). Ile dni urlopu przysługuje pracownikom w skali roku? Gdyby pracowali na pełen etat, przysługiwałoby im (...)

 • Alimenty dla byłej żony i dorosłego syna

  Mam sąsiada w trakcie rozwodu. Sprawa rozwodowa toczy się w sądzie. Jak przypuszczam, sąd orzeknie rozwód z winy jego żony, bo jego żona młodsza od niego o 5 lat nie interesuje się ani materialnym, ani moralnym statusem rodziny. Sąsiada i jego rodzinę poniewiera – raz był bity przez (...)

 • Zbieg egzekucji

  Czy może być prowadzona równocześnie egzekucja przez komornika sądowego i komornika skarbowego?

 • Usunięcie komornika jako poborcy alimentów

  Na pierwszej ze spraw rozwodowych (o alimenty) Sąd Rejonowy ustalił je na kwotę 220 zł. Sąd wyższej instancji (okręgowy) w sprawie o rozwód ustalił alimenty na kwotę 280 zł. Płaciłem je co miesiąc jednakże spóźniałem się o kilka dni (2-6 dni). Była małżonka wniosła sprawę do komornika. (...)

 • Odpowiedzialność za długi a dział spadku

  Moja mama, mój brat i ja przyjęliśmy spadek po ojcu z dobrodziejstwem inwentarza. Dostaliśmy stwierdzenie nabycia spadku po 1/3 wszyscy oraz zlecenie wykonania spisu inwentarza przez komornika. Majątek wchodzący w skład spadku stanowi dom oraz samochód. Ojciec prowadził działalność gospodarczą, (...)

 • Właściwość sądu, gdy pozwany przebywa za granicą

  Wyrokiem sądu w K. sprzed około 10 lat jestem zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz mojej obecnie 21 letniej córki, która po zdaniu matury 2 lata temu, mimo że dostała sie na studia, nie podjęła ich, lecz wyjechała do Irlandii, gdzie ma stalą pracę, z której się utrzymuje, opłaca (...)

 • Umowa zlecenie a szkolenie wstępne i okresowe

  Chciałbym zatrudnić osobę na umowę zlecenie, która wykonywałaby prace administracyjne typu odbieranie - wykonywania telefonów w siedzibie firmy. Czy muszę ją przeszkolić w zakresie szkolenia BHP wstępnego i stanowiskowego?

 • Budowa w lesie

  Działka 13 ha (8 ha łąki, 0,6 ha stawy, pozostała część to las) na następujące przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: 1) gospodarki leśnej na terenach lasów prywatnych i państwowych; 2) zalesień gruntów rolnych o niskiej przydatności rolniczej; 3) gospodarki rolnej o charakterze (...)

Zmiany w Prawie



Interpretacje podatkowe



Akty Prawne



 • Dziennik Ustaw Poz. 554 z 2007

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2007 r. sygn. akt SK 49/05

 • Dziennik Ustaw Poz. 553 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek

 • Dziennik Ustaw Poz. 552 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 551 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

 • Dziennik Ustaw Poz. 550 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 549 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

 • Dziennik Ustaw Poz. 548 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

 • Dziennik Ustaw Poz. 547 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości

 • Dziennik Ustaw Poz. 546 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Wykaz win gatunkowych produkowanych w określonych regionach (Opublikowany zgodnie z art. 54 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999)