Archiwum 20 Lipiec 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podstawa zatrzymania rzeczy przez Policję

  Niedawno policja gospodarcza zrobiła rewizję w mieszkaniu i znalazła płyty cd z muzyką i oprogramowanie oraz filmy na domowym komputerze, gdzie nie było zaimplementowanej usługi udostępniania w sieci tych filmów, tzn. aplikacji, która rozpowszechniała by dalej pliki poprzez znane w sieci programy (...)

 • Fałszywe wyjaśnienia podejrzanego

  Mężowi postawiono zarzuty i przesłuchano go jako podejrzanego. Wśród twierdzeń, które się znalazły w protokole, są oczywiste kłamstwa. Nie dotyczą one jednak sprawy, a faktów związanych z sytuacją rodzinną i zarobkową (podaje, że jest ojcem dwójki dzieci, a posiada ich troje - dwoje (...)

 • Zmiana miejsca pobytu dzieci bez zgody małżonka

  W trakcie trwania małżeństwa żona z małoletnimi dziećmi wyjechała z domu do innego miasta, nie informując o tym męża. Przez 30 dni nie ujawniła miejsca swojego pobytu, w dniu 31 złożyła wniosek o rozwód. Czy wyjazd z małoletnimi dziećmi, bez poinformowania męża, nosi znamiona przestępstwa (...)

 • Umorzenie egzekucji po uchyleniu klauzuli

  21 sierpnia 2006 roku sąd rejonowy - sąd gospodarczy nadał klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty przeciwko dłużniczce (była żona) i przeciw małżonkowi, czyli mnie, wszystko pod moja nieobecność. Wystąpiłem o przywrócenie terminu i wniosłem zażalenie. W związku z tym, (...)

 • Przypisanie winy przy rozwodzie

  Mąż znajomej opuścił rodzinę. Po 17 latach związku wyprowadził się z domu i złożył pozew o rozwód podając, iż od 2002 roku żona "oddalała się od niego", podejrzewała go o zdradę i robiła mu awantury z tego powodu. Część "pyskówek" zostało przez niego nagranych i zamierza przedstawić (...)

 • Służebność osobista i rozbiórka budynku

  Parę lat temu przekazałam w drodze darowizny dom i tereny rolne, w zamian za rentę. W akcie notarialnym została zapisana na moją rzecz dożywotnia służebność mieszkania i korzystania z obejścia. Obdarowany w ogóle nie dba o przekazane mu gospodarstwo. Parę tygodni temu, w wyniku silnych wiatrów (...)

 • Wezwanie do zapłaty jako dowód

  Firma x złożyła pozew o zapłatę w postępowaniu gospodarczym i jako dowód nie przedstawiła faktur zakupu tylko wezwanie, na którym widnieje jakaś kwota, jakiś termin zapłaty, jakiś nr, brak podstawowych dany identyfikacyjnych. Czy takie wezwanie do zapłaty może być dowodem w sprawie o (...)

 • Odmowa przeglądu maszyny na gwarancji

  Jako firma kupiliśmy maszynę budowlaną od autoryzowanego przedstawiciela w Polsce. Zakup jest dokonany przez firmę leasingową. Przy odbiorze maszyny nie przekazano nam żadnej gwarancji ani książki serwisowej maszyny. Obecnie należy wykonać przegląd maszyny. Niestety firma, która sprzedała (...)

 • Kara umowna a odsetki maksymalne

  Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek (...)

 • Odmowa wszczęcia postępowania - zażalenie

  Do prokuratury złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prokurator odmówił wszczęcia postępowania. Wiem, że w tej sprawie były przesłuchiwane pewne osoby i mój status został zmieniony z "pokrzywdzonego" na "zawiadamiający". Prokuratura nie podała uzasadnienia odmowy wszczęcia (...)

 • Wygaśnięcie najmu a podnajem

  Osoba fizyczna zawiera umowę najmu z inną osoba fizyczną - mężczyzną. Z kolei ten mężczyzna podnajmie część mieszkania innej osobie - kobiecie z dzieckiem. Mężczyzna będzie zobowiązany do wpłaty kaucji na ewentualne pokrycie kosztów czynszu oraz opłat wynikających z eksploatacji lokalu, (...)

 • Umorzenie odsetek

  Czy mogę wystąpić do sądu o umorzenie odsetek zasądzonych przez sąd apelacyjny? Odsetki mam zasądzone od kwoty odszkodowania, jakie mam zapłacić powódce za złamaną nogę na mojej posesji (20 000 zł). Mam je zasądzone od 19.04.2004 r. (od dnia doręczenia mi pozwu). Wyrok zapadł 13.03.2007 (...)

 • Przedawnienie zaleglosci podatkowej

  Jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej - hala produkcyjna i magazynem - w udziałach po 1/2 od 27.09.2002 r. W momencie nabycia sporządziliśmy też z drugim właścicielem prywatną umowę najmu w zamian za opłacanie podatku od nieruchomości. Ja mieszkam w Anglii i pośredniczyłam w sprzedaży (...)

 • Okna i drzwi na granicy działki

  Kupiłem od osoby fizycznej prawo użytkowania wieczystego gruntu o pow. 80m2 wraz z prawem własności 2 piętrowego budynku mieszkalno-usługowego, zabudowanego wyłącznie po granicy tej działki. Główna ściana budynku nie posiada okien, a tylko stare zamurowane drzwi. Zamierzam na tej ścianie (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 909 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 908 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

 • Dziennik Ustaw Poz. 907 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

 • Dziennik Ustaw Poz. 906 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 905 z 2007

  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 86 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie promocji transgranicznego transportu rowerowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 77 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie transportu na obszarach miejskich i metropolitalnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 74 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty COM(2006) 594 wersja ostateczna — 2006/0196 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 71 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej COM(2006) 569 wersja ostateczna — 2006/0182 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 68 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Śródokresowy przegląd Programu promocji żeglugi bliskiego zasięgu” [COM(2003) 155 wersja ostateczna] COM(2006) 380 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 63 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „Logistyka transportu towarowego w Europie — klucz do zrównoważonej mobilności”COM(2006) 336 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspólnej polityki portowej w UE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz”COM(2006) 275 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia w państwach członkowskich COM(2006) 815 wersja ostateczna — 2006/0271 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpiecznego składowania i zakazu wywozu rtęci metalicznej COM(2006) 636 wersja ostateczna — 2006/0210 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zakazującego wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty i wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro COM(2006) 684 wersja ostateczna — 2006/0236 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2007

  Akt końcowy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego — Wprowadzenie zrównoważenia w rybołówstwie UE przy pomocy podejścia opartego na maksymalnie podtrzymywalnym odłowie COM(2006) 360 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie:— wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności— wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE oraz dyrektywę Rady 2001/112/WE— wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o własnościach aromatyzujących do użycia w i na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE— wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności COM(2006) 423 wersja ostateczna — 2006/0143 (COD) — COM(2006) 425 wersja ostateczna — 2006/0144 (COD) — COM(2006) 427 wersja ostateczna — 2006/0147 (COD) — COM(2006) 428 wersja ostateczna — 2006/0145 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4822 — Advent/Takko) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego ustanawiającej ramy dla ochrony gleby oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE COM(2006) 232 wersja ostateczna — 2006/0086 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4751 — STM/Intel/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2007

  Oświadczenie wydane przez delegację francuską w związku z decyzją Rady upoważniającą prezydencję do podpisania projektu odpowiedzi na pismo Sekretarza Skarbu USA w sprawie dostępu do danych SWIFT

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2007

  Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2007

  Odpowiedź skierowana przez Unię Europejską do Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych — SWIFT/Program śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2007

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz tymczasowego stosowania Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Sprawozdanie Komisji: sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2005”SEC(2006) 761 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2007

  Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2007

  Przetwarzanie przez Departament Skarbu USA — na użytek walki z terroryzmem — danych osobowych pochodzących z UE — „SWIFT”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty i tymczasowego stosowania Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2007

  Pismo przygotowane przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych i dotyczące SWIFT/Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie agendy terytorialnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Europejskie obszary metropolitalne – konsekwencje społeczno-gospodarcze dla przyszłości Europy”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2007

  Status regulaminów EKG/ONZ z zakresu homologacji pojazdów z dniem 31 grudnia 2006 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4708 — Gerresheimer/Chase/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 378/2005 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie obowiązków i zadań laboratorium referencyjnego Wspólnoty dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie dodatków paszowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Rezolucja Rady z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie strategii polityki konsumenckiej UE (2007-2013)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG (1)(Wykaz tytułów i numerów norm zharmonizowanych z dyrektywą)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie rozwoju łańcucha wartości i dostaw w perspektywie europejskiej i światowej